Institutionen för kemi och materialvetenskap

Elektrokemisk energiomvandling och lagring

Att möta produktionen och förbrukningen av elektrisk energi är en av de största samhälleliga och tekniska utmaningarna när en ökande del av elproduktionen baseras på intermittenta förnybara källor, såsom sol- och vindkraft.
Litium ion batteries

Loading table of contents

Våra forskningsområden:

  1. Material och anordningar för omvandling av elektrokemisk energi; i synnerhet elektrokatalysatorer och elektrodmaterial för sådana applikationer som polymerelektrolytbränsleceller och elektrolysatorer, litiumjonbatterier och superkondensatorer
  2. Minskning av användningen av icke-jord-rikliga element utan att offra den elektrokemiska anordningens prestanda
  3. Förstå struktur - aktivitet - hållbarhetsrelationer mellan de aktiva energiomvandlingsmaterialen. Därför täcker vårt arbete materialsyntes, materialstrukturell och elektrokemisk karakterisering och integrering i laboratorieskalanordningar

Läs mer om forskningen(på engelska)

Follow us

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: