Institutionen för kemi och materialvetenskap

Beräkningskemi

Forskningsgruppen i beräkningskemi leds av professor Kari Laasonen. I gruppen arbetar för tillfället tre postdoktorala forskare samt tre doktorander. Forskningens fokus inriktar sig speciellt på beräknelig katalys samt elektrokemi. Övriga forskningsfält inkluderar t.ex. datorstödd modellering av atomlagerdeposition.
Hydrogen adsorption on NCNT

Våra forskningsområden:

  1. Molekylär modellering av elektrokemiska reaktioner
  2. Modellering av ytor, gränsytor och nanopartiklar
  3. Ab initio molekyldynamik

Mer information om forskningsgruppens verksamhet samt lediganslagna forsknings- och examensarbetsprojekt hittar du på vår engelskspråkiga hemsida.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: