Institutionen för kemi och materialvetenskap

Fysikalisk kemi och elektrokemi

Gruppen har nyligen studerat externt utlöst läkemedelsleverans, elektrokemisk energilagring, elektrodialys och elektrokemi i tvåfassystem (olja-vatten).

CV duck
Voltammetric duck

Våra forskningsområden:

  1. Alla kopparredoxflödesbatterier (CuBER)
  2. Elektrodialys med bipolära membran (CREDIT)
  3. Elektrokemi vid vätske-vätskegränssnittet (ITIES)

Läs mer om forskningen(på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: