Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulu

Laitokset ja infrastruktuurit

Tavoitteemme on edistää kestävää bio- ja kiertotaloutta kemian tekniikan keinoin.

Edistämme bio- ja kiertotalouden kestäviä ratkaisuja ja läpimurtoja tieteellisen ja teknisen huippuosaamisen avulla.

  • Luomme kansainvälisesti houkuttelevia ekosysteemejä ja huippuosaamisen klustereita
  • Etsimme vastauksia ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin
  • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja hillitsemme ilmastonmuutosta
  • Saavutamme erinomaisia tuloksia yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimus keskittyy metsäteollisuuden teknologioihin, kemiantekniikkaan, teolliseen bioteknologiaan, materiaalitieteeseen ja nanoteknologiaan, metallien ja mineraalien jalostukseen sekä energiateknologiaan.

Pyrimme siihen, että meidät tunnustetaan maailmanlaajuisesti painopistealueillamme, jotka ovat:

  1. Biomassan jalostus ja kehittyneet lignoselluloosamateriaalit 
  2. Kemiantekniikka ja kiertotalousprosessit
  3. Uusiutuvan energian ja funktionaalisten materiaalien kemia
  4. Molekyylibiotiede ja teollinen bioteknologia
 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Kemian ja materiaalitieteen laitos

Kemian ja materiaalitieteen laitos keskittyy mikro-, nano- ja atomimittakaavan yhdisteisiin ja materiaaleihin. Toimintamme näiden parissa kattaa synteesiin, karakterisoinnin ja laskennallisen tutkimuksen.

Researchers in the lab

Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen asiantuntemusaloja ovat kemian tekniikka, metallien jalostus, energiateknologiat ja uusien materiaalien tuotanto.

Edistämme yhteistyötä eri aloilla ja luomme osallistavan yhteisön, jolla on kokeellinen kulttuuri. Tarjoamme erinomaisen työympäristön, jossa on huipputason infrastruktuurit ja vahvat verkostot alan yritysten kanssa.

Koulussamme on kaksi tutkimusinfrastruktuuria. Biotalousinfrastruktuuri mahdollistaa sekä  molekyylitason että biopohjaisen teknologian tutkimuksen. Kiertotalouden tutkimusta tukeva raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri keskittyy metallurgisiin ja hydrometallurgisiin prosesseihin sekä epäorgaanisiin energiaraaka-aineisiin.

Biotalous- ja RAMI-infrastruktuurit mahdollistavat erinomaisen tutkimuksemme ja koulutuksemme. Teemme uraauurtavia innovaatioita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Image from the Aalto Bioproduct centre

Tutkimusinfrastruktuuri

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimusinfrastruktuuri kuuluu joko biotalousinfrastruktuuriin tai RAMI-infrastruktuuriin.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Johdamme ja olemme mukana useissa tutkimusekosysteemeissä, huippuosaamisklustereissa ja oppimisympäristöissä. Lue lisää yhteistyöstämme!

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu