Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulu

Laitokset ja infrastruktuurit

Tavoitteemme on edistää kestävää bio- ja kiertotaloutta kemian tekniikan keinoin.

Edistämme bio- ja kiertotalouden kestäviä ratkaisuja ja läpimurtoja tieteellisen ja teknisen huippuosaamisen avulla.

  • Luomme kansainvälisesti houkuttelevia ekosysteemejä ja huippuosaamisen klustereita
  • Etsimme vastauksia ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin
  • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja hillitsemme ilmastonmuutosta
  • Saavutamme erinomaisia tuloksia yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimus keskittyy metsäteollisuuden teknologioihin, kemiantekniikkaan, teolliseen bioteknologiaan, materiaalitieteeseen ja nanoteknologiaan, metallien ja mineraalien jalostukseen sekä energiateknologiaan.

Pyrimme siihen, että meidät tunnustetaan maailmanlaajuisesti painopistealueillamme, jotka ovat:

  1. Biomassan jalostus ja kehittyneet lignoselluloosamateriaalit 
  2. Kemiantekniikka ja kiertotalousprosessit
  3. Uusiutuvan energian ja funktionaalisten materiaalien kemia
  4. Molekyylibiotiede ja teollinen bioteknologia
Lignocellulose samples by Mohamed Magd. Photo: Valeria Azovskaya

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua

picture

Kemian ja materiaalitieteen laitos

Kemian ja materiaalitieteen laitos keskittyy mikro-, nano- ja atomimittakaavan yhdisteisiin ja materiaaleihin. Toimintamme näiden parissa kattaa synteesiin, karakterisoinnin ja laskennallisen tutkimuksen.

Researchers in the lab

Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen asiantuntemusaloja ovat kemian tekniikka, metallien jalostus, energiateknologiat ja uusien materiaalien tuotanto.

Edistämme yhteistyötä eri aloilla ja luomme osallistavan yhteisön, jolla on kokeellinen kulttuuri. Tarjoamme erinomaisen työympäristön, jossa on huipputason infrastruktuurit ja vahvat verkostot alan yritysten kanssa.

Koulussamme on kaksi tutkimusinfrastruktuuria. Biotalousinfrastruktuuri mahdollistaa sekä  molekyylitason että biopohjaisen teknologian tutkimuksen. Kiertotalouden tutkimusta tukeva raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri keskittyy metallurgisiin ja hydrometallurgisiin prosesseihin sekä epäorgaanisiin energiaraaka-aineisiin.

Biotalous- ja RAMI-infrastruktuurit mahdollistavat erinomaisen tutkimuksemme ja koulutuksemme. Teemme uraauurtavia innovaatioita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Infrastruktuurit

Image from the Aalto Bioproduct centre

Tutkimusinfrastruktuuri

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimusinfrastruktuuri kuuluu joko biotalousinfrastruktuuriin tai RAMI-infrastruktuuriin.

Kemian tekniikan korkeakoulu
An image of virtual laboratory space

AALTOLAB (ulkoinen linkki)

AALTOLAB on Aalto-yliopistossa kehitetty virtuaalinen laboratorioturvallisuuden koulutusympäristö. AALTOLAB sisältää turvallista laboratoriotyöskentelyä tukevaa koulutusmateriaalia sekä opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Tutkimuksen huiput

Photo: Artistic paper sample

Aalto University Bioinnovation Center

To achieve human wellbeing in planetary boundaries, we need new sustainable solutions to wisely use our natural resources. The Bioinnovation Center especially focuses on innovations in sustainable bio-based materials, with special focus on textiles and packaging.

Birch leaves. Photo: Valeria Azovskaya

FinnCERES – materiaalien biotalouden osaamiskeskittymä (ulkoinen linkki)

Tavoitteena kehittää puuraaka-aineesta biotalouden materiaaleja varmistaen samalla edellytykset kestävään, ympäristöä säästävään tulevaisuuteen.

Aalto University/HYBER

LIBER – Suomen Akatemian huippuyksikkö

Life Inspired Hybrid Materials (LIBER) perustettiin Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaksi 2022-2029.

LIBERin tavoitteena on luoda dynaamisia ja pehmeitä hybridimateriaaleja, jotka pystyvät oppimaan, sopeutumaan tai reagoimaan ympäristöönsä.

Image from remote site: batcircle.aalto.fi

BATCircle-konsortio (ulkoinen linkki)

Aalto-yliopiston johtaman BATCircle-konsortion päätavoite on synnyttää lisäarvoa akkumetalleja ja -kemikaaleja tuottaville aloille sekä niiden kiertotalouteen.

Johdamme ja olemme mukana useissa tutkimusekosysteemeissä, huippuosaamisklustereissa ja oppimisympäristöissä. Lue lisää yhteistyöstämme!

Meidän tutkimusaiheita

Metals

Sähköistyvä yhteiskunta

Sähköistymisen haasteiden ratkaiseminen ei ole pelkästään luonnontieteellinen kysymys, vaan se vaatii laajaa yhteiskunnallista keskustelua: tähän Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu tuottaa tietoa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: