Hållbarhet

Hållbar utveckling av campus

De viktigaste hållbarhetseffekterna av campuset är relaterade till energiförbrukning och mobilitet. Ett hållbart och koldioxidneutralt campus är kärnan i universitetets campusstrategi.
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Foto: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Vi använder och utvecklar vårt campus och andra anläggningar på ett hållbart sätt. Campusets miljöpåverkan räknas utifrån energiförbruk, transportmöjligheter och sortering. Vi arbetar aktivt för att förbättra energieffektiviteten i våra byggnader.

Aalto-universitetets campus verkar aktivt för att utveckla energieffektiviteten och minska energiförbrukningen. Universitetets fastighetsförvaltare Aalto University Campus & Real Estate satsar på miljövänlig energiproduktion.

Koldioxidneutralt campus 2030

Det tidigare målet om ett energisjälvförsörjande Otnäs 2030 har uppdaterats till ett koldioxidneutralt campus 2030. Energiförbrukningen är det största utsläppet på campus, så främjandet av ett omfattande regionalt smart energisystem förblir kärnan i utsläppsminskningarna. Energilösningen för kvarteret Aalto Works är ett bra exempel på en innovativ energilösning på kvartersnivå. Alla campusaktiviteter strävar efter att vara koldioxidsnåla, och i synnerhet eftersträvas koldioxidneutralitet när det gäller energiförbrukningen.

Aalto-universitetets riktlinjer för design

Aalto-universitetets designriktlinjer definierar designmålen för universitetets byggnader, deras anläggningar och skyltning. Utvecklingen och användningen av lokalerna grundar sig på principerna för hållbar utveckling och tillgänglighet. I renoverings- och nybyggnadsprojekt strävar man efter att uppnå energi- och resurseffektivitet och att använda förnybara energikällor i så stor utsträckning som möjligt.

Energiförbrukning och energiproduktion på campus

Byggandet av ett hållbart campus

Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto

Entréskärmar som del av kommunikation på campusservicen

Målet med dessa entréskärmar var att på ett smidigare sätt förmedla information om modifiering, reparation och underhållsprojekt i byggnaderna.

Hållbarhet
Kandidaattikeskus

Otsvängen 1 totalrenovering

Renoveringen av byggnaden var ett ansenligt projekt som utfördes i fyra faser mellan åren 2007-2015.

Hållbarhet
Kampus campus Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Skolan som tjänst

Tanken med försöket är också att testa flexibla och kostnadseffektiva operativa modeller som senare kan utvidgas och skalas för att kunna appliceras på andra utbildningsinstitut och tjänster.

Hållbarhet
LED street lamp

LED-lampor

I flera byggnader på campus har man investerat i LED-belysning. LED-lampor, eller lysdiodlampor, sparar energi och minskar behovet av underhåll.

Hållbarhet
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Rapporter om hållbar utveckling


Vetenskap, teknik och konst spelar en viktig roll för att lösa globala hållbarhetsproblem. Aalto-universitetets styrka är dess starka multidisciplinära inställning till mänsklighetens största utmaningar, såsom miljökriser.

Hållbarhet
Aalto Party 2017. Photo: Aalto University/ Pinja Valja

Hållbara Aalto

Hållbarhet ur alla synvinklar – ekologiskt, samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt – vi har förbundit oss till att en så hållbar verksamhet som möjligt. Vi arbetar exempelvis aktivt med att utveckla energieffektiviteten för våra olika fastigheter och för att minska energiförbrukningen på våra campus. Vi är engagerade i att främja FN:s utvecklingsmål för hållbarhet i alla våra aktiviteter.

Hållbarhet
Aalto University Campus

Anvisningar för hållbara handlingar

Vardagen på ett grönt campus består av små och stora handlingar.

Hållbarhet
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Poikkeustilanne-kuvitus
Campus, Undantagssituationer, Universitetet Publicerat:

Förändringar under sommaren på Aalto-universitetets metrostation

Aalto-universitetets metrostations renoveringsarbete kommer att stänga ingångar under sommaren 2024.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: