Hållbarhet

Rapporter om hållbar utveckling

Vetenskap, teknik och konst spelar en viktig roll för att lösa globala hållbarhetsproblem. Aalto-universitetets styrka är dess starka multidisciplinära inställning till mänsklighetens största utmaningar, såsom miljökriser.
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Aaltos största hållbarhetspåverkan kommer från multidisciplinär forskning, undervisning och lösningar för hållbar utveckling som tillämpar vår forskning.

"Tidsfönstret för att lösa mänsklighetens största miljökriser minskar hela tiden. Både Aalto och andra universitet har ett stort roll att spela för att lösa dessa kriser. Vi måste förena krafterna mer effektivt över fakultets-, universitets- och organisationsgränser, säger Jussi Impiö, Aalto-universitetets hållbarhetsdirektör.

Aaltos hållbarhetsredovisning 2021 samlar universitetets viktigaste hållbarhetsaktiviteter när det gäller forskning, undervisning, campus och social påverkan.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: