Hållbarhet

Rapporter om hållbar utveckling

Målet med nätverket är att sammanföra forskare från olika områden, att hjälpa till att integrera perspektiven inom hållbar utveckling i universitetets undervisning samt att främja hållbar utveckling som en väsentlig del av universitetets verksamhet.
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Hållbar utveckling vid Aalto-universitetet år 2019

Hållbar utveckling fick en allt mer central roll i arbetet med Aalto-universitetets nya strategi under 2019. Genom den nya strategin förbinder sig hela universitetssamfundet till att främja hållbar utveckling. I februari 2018 undertecknade Aalto-universitetet som första universitet i Finland ett avtal om hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Genom avtalet förbinder sig Aalto-universitetet till att främja FN:s mål för hållbar utveckling som en del av utbildningen, forskningen, innovationsverksamheten och campusutvecklingen.

Undervisning och forskning

Vetenskapen och konsten hjälper oss att förstå vår invecklade värld och samtidigt utmana vårt sätt att tänka. De ger oss ny kunskap och nya perspektiv, som vi behöver mer än någonsin för att tackla stora globala utmaningar. Forskningen vid Aalto-universitetet inbegriper olika discipliner på ett innovativt sätt och främjar hållbar utveckling på många olika områden.

 • En betydande del av grundforskningen vid Aalto-universitetet görs inom områden som har stor potential att främja hållbar utveckling på lång sikt, även om hållbar utveckling inte alltid nämns uttryckligen i projektbeskrivningarna.
 • Under läsåret 2019–2020 står hållbar utveckling i fokus inom nio magisterprogram vid Aalto-universitetet. Magisterprogrammet Creative Sustainability vid Aalto-universitetet kom med på Financial Times lista över bästa praxis för hållbarhet vid handelshögskolor 2019.
 • Under 2019 tog Aalto-universitetet i bruk verktyget Curriculum Planner för planeringen av undervisningen på kandidat- och magisternivå. Det nya verktyget inbegriper också FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs).
 • Flera betydande forskningsprojekt inom hållbar utveckling inleddes 2019. Den höga nivån på forskningen vid Aalto-universitetet syns bland annat i att rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi beslöt att finansiera forskningen med totalt 9,2 miljoner euro, vilket utgjorde 18 procent av den totala finansiering som beviljades.
 • Aalto-universitetet ordnade en populär seminarieserie om cirkulär ekonomi och deltog bland annat i World Circular Economy Forum i Helsingfors.
 • Konferensen Sustainability Science Days ordnades i maj 2019 tillsammans med Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS).
 • I november 2019 publicerades broschyren Aalto Sustainability Stories som lyfter fram forsknings- och undervisningsprojekt inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi vid Aalto-universitetet.
Publikationer om hållbar utveckling 2019

Publikationer om hållbar utveckling 2019

Antal och andel av alla publikationer

Samhällspåverkan

 • Genom den globala rankningen Times Higher Education Impact utvärderades för första gången hur FN:s mål för hållbar utveckling främjas vid universiteten. I jämförelsen 2019 placerade sig Aalto-universitetet på plats 19. Vad gäller samarbete och partnerskap placerade sig universitetet på plats 5.

 • År 2019 initierades ett innovationspartnerskap för att hitta en digital lösning till stöd för Aalto-universitetets arbete för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Detta resulterade i mobilapplikationen AaltoSDG som syftar till att inspirera Aalto-universitetets studerande, personal och partner att göra mer hållbara val.

FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) tillämpades på Aalto-universitetets kurser

FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) tillämpades på Aalto-universitetets kurser 2020-2022

Aalto-universitetets kurser med SDG-innehåll

Campus miljöpåverkan

 • Aalto-universitetets handelshögskola tog i bruk en ny huvudbyggnad 2019. Denna byggnad bildar tillsammans med köpcentret A Bloc och Väre (byggnaden för Högskolan för konst, arkitektur och design) en helhet som har energiklass A som mål och där endast bruksvattnet värms upp med hjälp av fjärrvärme. Dessa byggnader är självförsörjande till 90 procent vad gäller uppvärmning och kylning och har elproducerande solpaneler på taket.

 • Förbrukningen av värme och el har sjunkit under de senaste fem åren vid Aalto-universitetet. Förbrukningen av vatten minskade i jämförelse med 2018. Därtill har utsläppen av växthusgaser minskat ytterligare. Graden av återvinning var hög och det uppstod en mindre mängd avfall.

 • År 2019 färdigställdes en kartläggning av naturkapital och ekosystemtjänster på campusområdet i Otnäs. Syftet med kartläggningen var att utreda och beskriva hur naturkapitalet på campusområdet inverkar på det ekonomiska värdet hos området och byggnaderna och på människors välbefinnande.

Aalto-universitetet specifik el- och värmeförbrukning 2019

Aalto-universitetet specifik el- och värmeförbrukning

Aalto Universitetsfastigheter Ab (kWh/brm²)

Specifik vattenförbrukning 2019

Specifik vattenförbrukning

Aalto Universitetetsfastigheter Ab (l/brm²)

Växthusgasutsläpp 2019

Växthusgasutsläpp (tCO₂-ekv)

Avfallsmängder enligt hantering 2019

Avfallsmängder enligt hantering 2019

Förbrukning av kopieringspapper 2019

Förbrukning av kopieringspapper 

Students on Otaniemi campus. Open red umbrellas attached to trees, students sitting on a bench under the green-leaved trees. Photo by Aalto University /Unto Rautio

Aalto-universitetet år 2018

Aalto-universitetet år 2018

Aalto-universitetet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat