Hållbarhet

Rapporter om hållbar utveckling

År 2018 inledde nätverket Aalto Sustainability Hub sin egentliga verksamhet. Målet med nätverket är att sammanföra forskare från olika områden, att hjälpa till att integrera perspektiven inom hållbar utveckling i universitetets undervisning samt att främja hållbar utveckling som en väsentlig del av universitetets verksamhet.
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Hållbar utveckling vid Aalto-universitetet år 2018

Undervisning och forskning

 • Universitetet har som mål att inkludera ansvarsfullhet och hållbar utveckling i all undervisning och inlärning. Ett av Aalto-universitetets långsiktiga mål är att integrera perspektiven inom hållbar utveckling i all undervisning. Detta mål har man närmat sig på olika sätt: genom integration av grundläggande begrepp, partiell expertis och specialisering på vissa delområden.
 • År 2018 behandlades hållbar utveckling i 12 % av alla lärdomsprov och publikationer vid Aalto-universitetet.
 • Dessutom hör flera av universitetets forskningsprojekt till temat hållbar utveckling, till exempel genom det sätt som forskningsresultaten används på.

Publikationer inom hållbar utveckling 2017

Antal och andel av alla publikationer

Aalto-universitetet Publikationer om hållbar utveckling 2018

Publikationer om hållbar utveckling 2018

Antal och andel av alla publikationer

Samhällspåverkan

 • Ett nyckelmål i universitetets strategi är att bemöta de stora utmaningarna i samhället, såsom klimatförändringen och ojämlikheten i samhället.
 • Aalto-universitetet är en aktiv medlem av universitetsnätverk för hållbar utveckling både i Finland och internationellt.
 • I februari 2018 undertecknade Aalto-universitetet SDG Accord, en internationell överenskommelse för universiteten med mål för hållbar utveckling. Därigenom förbinder sig Aalto-universitetet, som det första universitetet i Finland, till att främja FN:s mål för hållbar utveckling som ett led i undervisningen, forskningen, innovationsverksamheten och campusutvecklingen. 
 • FN:s första laboratorium för teknisk innovation (UNTIL) inledde sin verksamhet vid universitetets center för tillväxtföretag, A Grid, i Otnäs. Laboratoriet fokuserar på cirkulär ekonomi, utbildning, fred, säkerhet och hälsa. UNTIL-laboratorierna bildar ett globalt forum med hjälp av vilket FN, den privata sektorn, universiteten och representanter för medborgarsamhället kan lösa problem med stöd av startup-företag.

Campus miljöpåverkan

 • Campus som följer principerna för hållbar utveckling är en viktig del av universitetets campusstrategi. Deras största miljöpåverkan har att göra med energiförbrukning, transportmöjligheter och sortering.
 • Vid planeringen av campus investeras i energieffektivitet: användningen av jordvärme och solenergi ökar hela tiden stegvis på campus.
 • Aalto-universitetets förbrukning av värme och elektricitet har sjunkit de senaste fem åren, medan vattenförbrukningen har ökat något.  Andelen producerad förnybar energi ökade till 2,5 % av den totala förbrukningen år 2018. Utsläppen av växthusgaser har fortsatt att minska. Vid sidan av den höga återvinningsgraden strävar man efter att minska uppkomsten av avfall.
 • Väre-byggnaden för Högskolan för konst, design och arkitektur invigdes i september 2018 och i samma kvarter öppnades köpcentret A Bloc med livlig verksamhet redan från början.  Väre har som mål att nå energiklass A och i fråga om uppvärmningen värms endast bruksvattnet upp med fjärrvärme. Byggnaden är till 90 % självförsörjande när det gäller uppvärmning och kylning och på dess tak finns solpaneler som producerar elektricitet. 

Specifik el- och värmeförbrukning

Aalto Universitetsfastigheter Ab (kWh/brm²)

Aalto-universitetet specifik el- och värmeförbrukning 2018

Aalto-universitetet specifik el- och värmeförbrukning

Aalto Universitetsfastigheter Ab (kWh/brm²)

Veden ominaiskulutus 2018

Specifik vattenförbrukning

Aalto Universitetetsfastigheter Ab (l/brm²)

Växthusgasutsläpp 2018

Växthusgasutsläpp (tCO₂-ekv)

Avfallsmängder enligt hantering 2018

Avfallsmängder enligt hantering 2018

Förbrukning av kopieringspapper 2018

Förbrukning av kopieringspapper 

Students on Otaniemi campus. Open red umbrellas attached to trees, students sitting on a bench under the green-leaved trees. Photo by Aalto University /Unto Rautio

Aalto-universitetet år 2018

Aalto-universitetet år 2018

Aalto-universitetet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat