Hållbarhet

Hållbara Aalto

Hållbarhet ur alla synvinklar – ekologiskt, samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt – vi har förbundit oss till att en så hållbar verksamhet som möjligt. Vi arbetar exempelvis aktivt med att utveckla energieffektiviteten för våra olika fastigheter och för att minska energiförbrukningen på våra campus. Vi är engagerade i att främja FN:s utvecklingsmål för hållbarhet i alla våra aktiviteter.
Aalto Party 2017. Photo: Aalto University/ Pinja Valja

Hållbarhet i praktiken

I Aalto-universitetets uppförandekod är hållbarhet en av universitetets verksamhetsprinciper. Vi strävar efter att minimera eventuella negativa effekter på miljön i all vår verksamhet. 

Vår uppförandekod innehåller också regler och riktlinjer, exempelvis för vårt arbete för god vetenskaplig praxis, för att främja öppenhet och ansvar i vår kommunikation och genom att samarbeta med partners som delar vår etiska värdegrund. 

Universitetet har också en kommitté för forskningsetik och en arbetsgrupp för hållbara tjänster, som främjar hållbarhet inom universitetets olika funktioner. Dessutom styrs vår verksamhet av riktlinjer gällande jämställdhet och mångfald och en tillgänglig lärandeplan.

 

Hållbarhetsnätverk

Aalto-universitetet arbetar aktivt inom globala och nationella hållbarhetsnätverk.

Read more
Sustainability Science Days

Hållbar utveckling av campus

Campusets miljöpåverkan räknas utifrån energiförbruk, transportmöjligheter och sortering. Ett campus designat enligt hållbar utveckling är en central del av universitetets strategi.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Event Sustainability - checklist for event planning

This checklist helps you to consider the environmental sustainability of your event.

Read more
People at an event

Aalto Sustainability

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Aalto Sustainability Hub

Rapporter om hållbar utveckling

Målet med nätverket är att sammanföra forskare från olika områden, att hjälpa till att integrera perspektiven inom hållbar utveckling i universitetets undervisning samt att främja hållbar utveckling som en väsentlig del av universitetets verksamhet.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat