Hållbarhet

Hållbara Aalto

Hållbarhet ur alla synvinklar – ekologiskt, samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt – vi har förbundit oss till att en så hållbar verksamhet som möjligt. Vi arbetar exempelvis aktivt med att utveckla energieffektiviteten för våra olika fastigheter och för att minska energiförbrukningen på våra campus. Vi är engagerade i att främja FN:s utvecklingsmål för hållbarhet i alla våra aktiviteter.
Aalto Party 2017. Photo: Aalto University/ Pinja Valja

Hållbarhet i praktiken

I Aalto-universitetets uppförandekod är hållbarhet en av universitetets verksamhetsprinciper. Vi strävar efter att minimera eventuella negativa effekter på miljön i all vår verksamhet. 

Vår uppförandekod innehåller också regler och riktlinjer, exempelvis för vårt arbete för god vetenskaplig praxis, för att främja öppenhet och ansvar i vår kommunikation och genom att samarbeta med partners som delar vår etiska värdegrund. 

Universitetet har också en kommitté för forskningsetik och en arbetsgrupp för hållbara tjänster, som främjar hållbarhet inom universitetets olika funktioner. Dessutom styrs vår verksamhet av riktlinjer gällande jämställdhet och mångfald och en tillgänglig lärandeplan.

Hållbarhetsnätverk

Aalto-universitetet arbetar aktivt inom globala och nationella hållbarhetsnätverk.

Read more
Sustainability Science Days

Hållbar utveckling av campus

De viktigaste hållbarhetseffekterna av campuset är relaterade till energiförbrukning och mobilitet. Ett hållbart och koldioxidneutralt campus är kärnan i universitetets campusstrategi.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Rapporter om hållbar utveckling


Vetenskap, teknik och konst spelar en viktig roll för att lösa globala hållbarhetsproblem. Aalto-universitetets styrka är dess starka multidisciplinära inställning till mänsklighetens största utmaningar, såsom miljökriser.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: