Hållbarhet

LED-lampor

I flera byggnader på campus har man investerat i LED-belysning. LED-lampor, eller lysdiodlampor, sparar energi och minskar behovet av underhåll.
LED street lamp

LED-teknologin är allmänt sedd som den mest energieffektiva belysningslösningen. Nyckelfördelar med LED-belysning över lysrör är deras mycket lägre energianvändning, högre ljusstyrka, långa livslängd och lätta underhållsbehov. LED-lysrör producerar också mindre överskottsvärme vilket i sin tur sparar in på kylenergi. Investeringar i LED är vanligen mycket lönsamma, eftersom de snabbt har betalat för sig själva.

Aalto University Campus & Real Estate genomförde sin första stora investering i LED-belysning under hösten 2013 i Marhuset (Strömkarlsvägen 4) då alla lampor ersattes av LED-motsvarigheter.

På basis av de positiva erfarenheterna från projektet har LED-investeringar nu gjorts i flera byggnader. Lampor i E-vingen på Arkadiagatan 24 i Tölö byttes under hösten 2014, medan lampor i Marvägen 8-byggnaden byttes 2015. Under renoveringarna av Otsvängen 1 byttes vissa lampor ut mot LED-motsvarigheter.

Dessutom har vissa lampor bytts ut på Datavägen 1 E, i Chydenia och Värmemansgränden 2 och externa lampor har bytts ut på Strömkarlsvägen 4, Träkarlsgränden 2, Otsvängen 4 och Kemistvägen 1. Senare kommer det att göras investeringar i lysdiodteknologi på Teknikvägen 3 och Maskinbyggarvägen 1 och 2. Närhelst som lampor behöver bytas ut i en byggnad kommer de nya lamporna att vara LED-lampor, i enlighet med rekommendationerna från energieffektivitetsteamet.

Hållbar utveckling av campus

Campusets miljöpåverkan räknas utifrån energiförbruk, transportmöjligheter och sortering. Ett campus designat enligt hållbar utveckling är en central del av universitetets strategi.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat