Hållbarhet

LED-lampor

I flera byggnader på campus har man investerat i LED-belysning. LED-lampor, eller lysdiodlampor, sparar energi och minskar behovet av underhåll.
LED street lamp

LED-teknologin är allmänt sedd som den mest energieffektiva belysningslösningen. Nyckelfördelar med LED-belysning över lysrör är deras mycket lägre energianvändning, högre ljusstyrka, långa livslängd och lätta underhållsbehov. LED-lysrör producerar också mindre överskottsvärme vilket i sin tur sparar in på kylenergi. Investeringar i LED är vanligen mycket lönsamma, eftersom de snabbt har betalat för sig själva.

Aalto University Campus & Real Estate genomförde sin första stora investering i LED-belysning under hösten 2013 i Marhuset (Strömkarlsvägen 4) då alla lampor ersattes av LED-motsvarigheter.

På basis av de positiva erfarenheterna från projektet har LED-investeringar nu gjorts i flera byggnader. Lampor i E-vingen på Arkadiagatan 24 i Tölö byttes under hösten 2014, medan lampor i Marvägen 8-byggnaden byttes 2015. Under renoveringarna av Otsvängen 1 byttes vissa lampor ut mot LED-motsvarigheter.

Dessutom har vissa lampor bytts ut på Datavägen 1 E, i Chydenia och Värmemansgränden 2 och externa lampor har bytts ut på Strömkarlsvägen 4, Träkarlsgränden 2, Otsvängen 4 och Kemistvägen 1. Senare kommer det att göras investeringar i lysdiodteknologi på Teknikvägen 3 och Maskinbyggarvägen 1 och 2. Närhelst som lampor behöver bytas ut i en byggnad kommer de nya lamporna att vara LED-lampor, i enlighet med rekommendationerna från energieffektivitetsteamet.

Hållbar utveckling av campus

De viktigaste hållbarhetseffekterna av campuset är relaterade till energiförbrukning och mobilitet. Ett hållbart och koldioxidneutralt campus är kärnan i universitetets campusstrategi.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: