Hållbarhet

Otsvängen 1 totalrenovering

Renoveringen av byggnaden var ett ansenligt projekt som utfördes i fyra faser mellan åren 2007-2015.
Kandidaattikeskus
Bild: Tuomas Uusheimo / Aalto-universitetet

Under totalrenoveringen av Otsvängen 1 uppdaterades den arkitektoniskt betydelsefulla byggnaden både inuti och vad gäller tekniska krav för att möta moderna standarder och samtidigt respektera det som varit.

Landmärket för Otnäs campus, nuförtiden Aalto-universitetets kandidatcenter, blev färdigt 1964 och fungerade då som Tekniska högskolans huvudbyggnad. Byggnaden anses vara ett av Alvar Aaltos viktigaste verk. Senare har fastigheten utvidgats och olika modifikationer har utförts på dess olika delar. Byggnaden har dock i det stora hela bibehållit sitt ursprungliga utseende. Fastighetens teknik var huvudsakligen från 1960-talet och närmade sig slutet på sin tekniska livslängd. Utgångspunkten för totalrenoveringen var att förnya hustekniken enligt moderna behov och samtidigt förbättra inomhusklimatet, minska elförbrukningen och förbättra utrymmenas hållbarhet, säkerhet och tillgänglighet. 

Renoveringen av byggnaden var ett ansenligt projekt som utfördes i fyra faser mellan åren 2007-2015. Byggnadens inre utrymmen renoverades och nästan all husteknik förnyades. Nästan alla vattenledningar och avlopp förnyades, liksom också värmesystemen, ventilationen, fastighetsautomationen, belysningen samt el-, tele-, säkerhets- och datasystemen. Ett centralt kylsystem som utnyttjar frikyla representerar den nya tekniken. Därutöver förbättrades energieffektiviteten hos byggnadens yttre hölje och styrningen av inomhusklimatet. Byggnadens användarvänlighet förbättrades genom bättre utrymmeslösningar. Täckdikningen och sockelns vatten- och värmeisolering förnyades. Uppmärksamhet fästes även vid fastighetens brandsäkerhet och tillgänglighet.

Bättre energieffektivitet som en del av renoveringsprocessen

Ett mål med renoveringsprojekt var att förbättra byggnadens energieffektivitet och inomhusklimat. Renoveringen sänkte användningen av energi för uppvärmning med 37 %. I synnerhet bytet av luftkonditioneringssystem och förbättringen av det genom en ordentlig kontrollenhet, kombinerat med ett nytt kylsystem baserat på fri kyla reducerade elkonsumtionen kraftigt. Dessutom moderniserades alla fönster och alla lampor ersattes av energisparande motsvarigheter. 

Byggnaden är arkitektoniskt och kulturhistoriskt viktig så i planeringen av totalrenoveringen var konserveringsperspektivet centralt. Ny teknik måste passas in i de gamla utrymmena utan att ändra anblicken. Man försökte att i mån av möjlighet bibehålla och restaurera gamla byggnadsdelar, väggpaneler, golvytor, möbler och lampor. Till exempel stolarna i föreläsningssalen restaurerades på ett sätt som respekterade vad som varit, men sittvinkeln förändrades för att bättre passa måtten på dagens studerande. Museiverket och Alvar Aalto-stiftelsen har bedrivit ett nära samarbete i alla skeden av planeringen av renoveringen.

Hållbar utveckling av campus

De viktigaste hållbarhetseffekterna av campuset är relaterade till energiförbrukning och mobilitet. Ett hållbart och koldioxidneutralt campus är kärnan i universitetets campusstrategi.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: