Hållbarhet

Entréskärmar som del av kommunikation på campusservicen

Målet med dessa entréskärmar var att på ett smidigare sätt förmedla information om modifiering, reparation och underhållsprojekt i byggnaderna.
Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto
Bild: Aino Huovio / Aalto-universitetet

Aalto University Campus & Real Estate installerade fastighetsspecifika entréskärmar i 13 byggnader under augusti 2013 för att erbjuda mer information om energikonsumtion och eventuella renoveringar eller underhållsarbeten i fastigheterna. 

Målet med dessa entréskärmar var att på ett smidigare sätt förmedla information om modifiering, reparation och underhållsprojekt i byggnaderna och göra energikonsumtionen synlig för användarna.

Innehållet på skärmarna har utvecklats genom att visualisera energidata och genom att förmedla meddelanden med målet att påverka konsumtionsvanorna hos användarna och därmed minska konsumtionen. 

Skärmarna visar data relaterad till energikonsumtion i realtid (elektricitet, vatten, värme), nyheter om renoveringar och andra aktuella händelser. Över tid har skärmarna blivit ersatta av bättre versioner och antalet har ökat. De här så kallade infopylonerna kan förutom siffror om energiförbrukning och nyheter bland annat visa byggnadens planlösning och en rutt till din destination. 

Skärmarna är i huvudsak belägna i byggnadsentréer längs med välanvända rutter.

Om du har ett meddelande som har med fastigheten att göra som du vill förmedla till andra användare via skärmarna, vänligen kontakta:

Milla Uusitalo
[email protected] 

eller

Pia Ojanperä 
[email protected]

 

Hållbar utveckling av campus

De viktigaste hållbarhetseffekterna av campuset är relaterade till energiförbrukning och mobilitet. Ett hållbart och koldioxidneutralt campus är kärnan i universitetets campusstrategi.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: