Hållbarhet

Skolan som tjänst

Tanken med försöket är också att testa flexibla och kostnadseffektiva operativa modeller som senare kan utvidgas och skalas för att kunna appliceras på andra utbildningsinstitut och tjänster.
Kampus campus Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto
Bild: Unto Rautio / Aalto-universitetet

På hösten 2016 blev Aalto-universitetets campus i Otnäs hem till 350 elever från Haukilahden lukio. Skolan kommer att interagera nära med studerande och personal från universitetet.

Idén med den nya skollösningen kom från ett FoU-projekt om utbildningens servicearkitektur som leddes av professor Jarmo Suominen vid Aalto-universitetets institution för arkitektur och förädlades under branschöverskridande kurser i Esbo, London och Shanghai. Esbo stad inspirerades av idén att utveckla tillfälliga skolbyggnader och beslöt sig för att testa den.

Gymnasiet utnyttjar Aalto-universitetets och andra fastighetsägares utrymmen till exempel för idrott, fysik och kemi och även för bespisning. De här utrymmena används vanligen relativt lite under en vanlig skoldag. Genom att använda andra aktörers utrymmen drar gymnasiet ner på operativa kostnader, sänker verksamhetens koldioxidavtryck och möjliggör en större flexibilitet när det gäller att arrangera undervisningen. 

“Skolan som tjänst är en ny revolutionerande idé, i vilken skolan ses som en plattform som stöder inlärning. I det här konceptet hålls aktiviteterna och skolans fysiska struktur separata. Att förgrena verksamheten i stadsdelen stöder den pedagogiska ambitionen om social och temabaserad undervisning, och gymnasiet blir en naturlig del av campus och campuskulturen,” säger Aalto-universitetets vicerektor Antti Ahlava

“Vi planerade det här konceptet enligt en deltagarbaserad metod: både framtida användare, Aaltostuderande och experter har medverkat i projektet. Även Royal College of Arts i London och dess tjänstedesigners har deltagit i projektet,” Ahlava fortsätter.

Tanken med försöket är också att testa flexibla och kostnadseffektiva operativa modeller som senare kan utvidgas och skalas för att kunna appliceras på andra utbildningsinstitut och tjänster. Erfarenheterna och idéerna från det här projektet kan till exempel användas i situationer där skolor tillfälligt flyttar från sina normala utrymmen.

“SaaS-modellen är ett nytt sätt att bedriva fastighetsaffärsverksamhet där bland andra Aalto-universitetet säljer av sin egen överskottskapacitet åt någon aktör med behov. I fastighetsbranschen är det kutym att hålla koll på tomma lokaler men på den globala skalan är låga användningsgrader ett problem som sällan diskuteras. Särskilt ur ett miljöperspektiv är den skadligaste kvadratmetern den som inte används. Från fastighetsägarens eller operatörens perspektiv är en oanvänd timme ett slöseri med resurser,” beskiver chef för fastighetsinvestering vid Aalto University Campus & Real Estate Eetu Ristaniemi.

Till att börja med kommer Otnäs att hysa 350 elever från Haukilahden lukio. Skolverksamheten kommer att bedrivas i Otnäs tills att byggnaden i Gäddvik har renoverats. I stadens investeringsprogram har det blivit schemalagt för 2018–2020. Senare kan antalet elever i utrymmena i Otnäs stiga till 700.

Det här experimentet kommer att utföras i nära samarbete med Aalto-universitetet och andra parter. Planen är att inleda en separat utvecklingsgemenskap för partnerna.
 

Hållbar utveckling av campus

Campusets miljöpåverkan räknas utifrån energiförbruk, transportmöjligheter och sortering. Ett campus designat enligt hållbar utveckling är en central del av universitetets strategi.

Lue lisää
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: