Forskning och konst

Forskning av högsta klass

Forskningen som utförs vid Aalto-universitetet är av hög kvalitet, vilket klart kännetecknas av att våra forskare nått utomordentlig framgång bl.a. i att få extern finansiering för sin forskning. Läs mer om våra finaste erkännanden, finansiella utmärkelser och projekt!

Aalto-professorer

Titeln Aalto-professor ges till en professor med extraordinära meriter.

Forskning och konst

Vetenskapsakademiker

Akademiker är en hederstitel som republikens president tilldelar ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare. Titeln akademiker kan samtidigt innehas av högst sexton inhemska vetenskapsmän och vetenskapskvinnor. För närvarande tjänstegör två av dessa professorer vid Aalto-universitetet.

Forskning och konst

Akademiprofessorer

Akademiprofessorerna beviljas finansiering från Finlands Akademi för sina bidrag till utvecklingen inom sina respektive forskningsområden. Finansieringen gör det möjligt för framstående forskare och akademiker att utföra sitt forskningsarbete på heltid under en viss begränsad tid. Akademiprofessorerna arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder forskargrupper, ger handledning till unga forskare och undervisar.

Forskning och konst

Projekt finansierade av Finlands Akademi

  • Spetsforskningsenheterna är i framkant inom respektive fält och går i bräschen för att träna nästa talangfulla generation för finsk forskning och industri.
  • Ett flagskepp är en mix av banbrytande forskning, möjligheter att påverka den ekonomiska tillväxten eller samhället, nära kontakt med affärsvärlden och samhället i stort, anpassningsbarhet och ett starkt åtagande från värdorganisationer.
  • Forskning finansierad av Rådet för strategisk forskning (RSF) söker konkreta lösningar på signifikanta problem och kräver en tvärvetenskaplig synvinkel. Det är avgörande att kunksapsproducenten och kunskapsanvändarna samarbetar. RSF-program pågår i 3–6 år.
  • Finlands Akademis spetsforskningsenheter
  • Finlands Akademis flaggskeppsprogram
  • Finlands Akademis råd för strategisk forskning

See also: Aalto University's scientific quality is strong in its key research areas, shown by Research Council of Finland's 'State of Scientific Research in Finland' report.

Finansiering från ERC

Lär dig mer om våra projekt finansierade av Europeiska forskningsrådet (ERC).

ConnectToBrain mTMS / Northbay Oy

Finansiering via Synergy Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Synergy Grant är riktat till små grupper bestående av mycket framstående forskare, som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt.

Forskning och konst
A test tube containing pink liquid and notes written on the tube

Finansiering via Advanced Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen.

Forskning och konst
Close up picture of a male researcher

Finansiering via Consolidator Grant från ERC

Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljar finansiering till framstående forskare för banbrytande vetenskapligt arbete.

Forskning och konst
Three researchers in white coats working in laboratory

Finansiering via Starting Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Starting Grant är riktad till lovande, unga forskare 2-7 år efter avlagd doktorsexamen som visar potential att bli ledande forskare.

Forskning och konst
HealthTech projection litography

Slutförda ERC-projekt

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen.

Forskning och konst

Flaggskeppsinitiativ för framtida och ny teknik

Flaggskeppen för framtida och ny teknik (FET) är visionära, storskaliga, vetenskapsdrivna forskningsinitiativ som tar sig an vetenskapliga och tekniska utmaningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Framgång kräver samarbete mellan olika vetenskapliga områden och teknologier, program och samfund, liksom också offentliga och privata finansieringskällor. FET-flaggskeppsprojekt kan pågå i upp till tio år. Vi ingår som partner i tre FET-flaggskeppsprojekt.

Forskning och konst

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

En av EIT:s främsta uppgifter är att stärka konkurrenskraften hos EU:s medlemsländer genom att på ett samarbetsinriktat sätt sammanföra ledande europeiska institutioner för högre utbildning, forskningscenter och företag.

Forskning och konst
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: