Forskning och konst

Akademiprofessorer

Akademiprofessorerna beviljas finansiering från Finlands Akademi för sina bidrag till utvecklingen inom sina respektive forskningsområden. Finansieringen gör det möjligt för framstående forskare och akademiker att utföra sitt forskningsarbete på heltid under en viss begränsad tid. Akademiprofessorerna arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder forskargrupper, ger handledning till unga forskare och undervisar.
Peter Liljeroth

Peter Liljeroth

Academy Professor
Condensed matter physics

Personal profile Peter Liljeroth

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: