Forskning och konst

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

En av EIT:s främsta uppgifter är att stärka konkurrenskraften hos EU:s medlemsländer genom att på ett samarbetsinriktat sätt sammanföra ledande europeiska institutioner för högre utbildning, forskningscenter och företag.
  • EIT Digital, Future Information and Communication Technologies, Aalto deltar som kärnpartner och isamlokaliseringscentrumet finns på Aaltos campus
  • EIT Manufacturing: Inspire the creation of globally competitive and sustainable manufacturing, Aalto deltar som kärnpartner.
  • EIT Raw materials, developing raw materials into a major strength for Europe. Aalto deltar som kärnpartner och samlokaliseringscentrumet finns på Aaltos campus
  • EIT Urban Mobility: Mobility for Liveable Urban Spaces, Aalto deltar som kärnpartner.
  • Climate-KIC, Climate change mitigation and adaptation, Aalto deltar som associerad partner.
  • InnoEnergy, impact in sustainable energy in Europe, Aalto deltar som associerad partner.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: