Forskning och konst

Finansiering via Consolidator Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen.

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare, 7–12 år efter avlagd doktorsexamen, som nyligen har startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare.

Prof Jan Deska

Jan Deska

Projekt: "Artificial Enzyme Modules as Tools in a Tailor-made Biosynthesis (ABIONYS)"
Tidsperiod: 2020 – 2025

Professor Jan Deska vill utmana den grundläggande uppdelningen av kemi- och biologi-vetenskaperna med sitt projekt Artificial Enzyme Modules as Tools in a Tailor-made Biosynthesis (ABIONYS). Projektet ska få levande organismer att biosyntetiskt utföra kemiska reaktioner som inte sker i naturen.

Genom att modifiera naturliga mikrober med artificiella enzymer är det möjligt att ersätta traditionella kemiska industrimetoder med helt nya typer av miljövänliga bioproduktionsanläggningar, som ett slags skräddarsydda cellfabriker.

Jan Deskas profil

Nyhet: Nästan 4 miljoner euro beviljas till banbrytande forskning i maskinseende och skräddarsydd biosyntes (på engelska)

Paula Hohti Photo by Astrid Mannerkoski

Paula Hohti

Projekt: "Re-fashioning the Renaissance: Popular Groups, Fashion and the Material and Cultural Significance of Clothing in Europe, 1550–1650."
Tidsperiod: 2017 - 2022

Professor Paula Hohtis femåriga forskningsprojekt Re-fashioning the Renaissance: Popular Groups, Fashion and the Material and Cultural Significance of Clothing in Europe, 1550–1650, undersöker betydelsen och spridningen av västerländskt mode i 1600-talets Europa. Forskningsgruppen utvecklar praktiska metoder för att arbeta med textilprover på många olika sätt. 

Med hjälp av modern teknik kan forskarna experimentera med nya metoder och rekonstruera klädesplagg i dåligt skick. En 3D-kamera används för att modellera tyger och kläder, som sedan kan produceras med hjälp av 3D-skrivare. Fiber- och färganalyser berättar om livsmiljöerna bakom föremålen. Lin kommer också odlas i forskarnas eget växthus.   

Paula Hohtis profil

Nyhet: Professor Paula Hohti beviljas två miljoner euro i finansiering från ERC för sin forskning på renässansmode och -kultur (på engelska)

Mauri Kostiainen

Mauri Kostiainen

Projekt: "Project: "Multicomponent Protein Cage Co-Crystals."."
Tidsperiod: 2021 - 2026

 

Profile picture of Associate Professor Matti Kummu

Matti Kummu

Projekt: "SOS.aquaterra - Respecting safe operating spaces: opportunities to meet future food demand with sustainable use of water and land resources".
Tidsperiod: 2019 - 2024

Matti Kummu, biträdande professor i vattenteknik, vill hitta lösningar i forskningsprojektet SOS.aquaterra - Respecting safe operating spaces: opportunities to meet future food demand with sustainable use of water and land resource. Projektet emottog två miljoner euro från ERC Consolidator Grant-programmet. Huvudmålet är att hitta genomförbara och hållbara sätt att möta framtida livsmedelsbehov utan att överskrida vatten- och markresursernas bärförmåga.
Under det femåriga projektet utvecklas nya integrerade modellerings- och analysmetoder för att fullt ut kunna nyttja globala rumstemporala dataset i kombination med resultaten från globala modeller för lantbrukslära och hydrologi.  

Matti Kummus profilProjektets hemsida

Nyhet: Biträdande professor Matii Kummu säkrar 2 miljoner euro från ERC för att utforska hållbara sätt att möta det växande matbehovet (på engelska)

Lähikuva Maarit Käpylästä. Hän katsoo kameraan hymyillen hieman ja kädet puuskassa, päällään musta paita ja sininen huivi. Taustalla on vaaleanharmaa seinä.

Maarit Käpylä

Projekt: "Building up a Unified Theory of Stellar Dynamos".
Tidsperiod: 2019 - 2024

Matti Käpyläs profi

Jaakko Lehtinen

Jaakko Lehtinen

Projekt: "Learning Pixel-Perfect 3D Vision and Generative Modeling"
Tidsperiod: 2020 - 2025

Professor Jaakko Lehtinens projekt Learning Pixel-Perfect 3D Vision and Generative Modeling (PIPE) fokuserar på hur modeller som är baserade på maskinseende, maskininlärning och fysik kan kombineras. I projektet utforskas de mest grundläggande frågorna inom forskning i maskinseende, såsom hur vi kan lära en maskin att uppfatta världen på samma sätt som djur och människor gör. Lehtinens arbete kan också användas för att förbättra tillämpningar inom AI, till exempel för att skapa effektivare robotar.

Jaakko Lehtinens profil

Nyhet: Nästan 4 miljoner euro till banbrytande forskning inom maskinseende och skräddarsydd biosyntes (på engelska)

Mikko Möttönen

Mikko Möttönen

Projekt: "Quantum Environment Engineering for Steered Systems"
Tidsperiod: 2017 - 2021

  • ERC PoC projekt: "Scalable fabrication process for quantum-circuit refrigerators", 2021 - 2022

Mikko Möttönens profil

Photo of Robin Ras

Robin Ras

Projekt: "Superslippery Liquid-Repellent Surfaces: Towards Orders of Magnitude Reduction in Droplet Friction"
Tidsperiod: 2017 - 2022

  • ERC PoC -projekt: "Scanning Droplet Tribometer for Characterizing Surface Wetting Properties", 2019 - 2021

Professor Robin Ras leder detta projekt, som har som mål att driva på utvecklingen av nya sorters vattenavstötande ytor. Superhydrofoba ytor har stor tillämpningspotential på grund av deras förmåga att avvisa smuts och förhindra bland annat isbildning. Till exempel kläder, kameralinser och telefoner skulle kunna hållas rena och torra, och så väl bilar, fartyg, flygplan som solceller skulle förbli isfria.

En annan möjlig tillämpning är mikrofluidik, där små mängder vätska flyter genom kanaler. Ytornas renhet är därmed väldigt viktig för ett snabbare flöde. Superhydrofobiska ytor kan implementeras inom exempelvis medicinsk diagnostik, såsom blodprov och analyser som använder mikrofluidik.

Robin Ras profil

Nyhet: Fysikern Robin Ras emottar 2 miljoner euro från ERC för forskning på vattenavstötande ytor (på engelska)

Professor Miina Rautiainen

Miina Rautiainen

Projekt: "From needles to landscapes: a novel approach to scaling forest spectra"
Tidsperiod: 2018 - 2023

Tusentals satelliter kretsar kring jorden och producerar en ständigt ökande mängd data. Miina Rautiainen, biträdande professor i färranalys, vill utveckla matematiska modeller för informationsbearbetning av satellitbilder. Tekniken kan sedan användas för att övervaka skogar från rymden med mycket högre exakthet än förut.

Rautiainens forskningsprojekt, From needles to landscapes: a novel approach to scaling forest spectra, ska vidareutveckla den grundläggande teorin om färranalys för att kunna användas inom kartläggningen av skogsområden runt om i världen.

Miina Rautiainens profilNyhet: Hon bevakar skogen med hjälp av satelliter: biträdande professor Miina Rautiainen beviljas 2 miljoner euro från ERC (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat