Forskning och konst

Finansiering via Starting Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Starting Grant är riktad till lovande, unga forskare 2-7 år efter avlagd doktorsexamen som visar potential att bli ledande forskare.
Profile picture of Professor Parinya Chalermsook

Parinya Chalermsook

Projekt: "New Algorithmic Techniques through the Lens of Combinatorics"
Tidsperiod: 2018 - 2023

Personprofil Parinya ChalermsookHemsida

Elisa

Elisa Mekler

Projekt: "Bridging the Games Research-Practice Gap through Theory Translation"
Tidsperiod: 2022 - 2027

Personprofil Elisa Mekler

Nyhet: Harnessing psychological theory for better video games

Photo of Jaakko Timonen

Jaakko Timonen

Projekt: "Interacting with Active Particles"
Tidsperiod: 2019 -2023

Under detta fem-åriga projekt ska Timonen designa en ny sorts magnetisk pincett som kan användas till att kontrollera och studera interaktionen mellan aktiva partiklar i rörelse. Pincetten skulle sedan kunna användas inom exempelvis mikrobiologisk forskning för att separera och skilja på olika typer av celler.

Professor Jakko Timonen vill se ett genombrott i den magnetiska pincettens kontroll över mikroskopiska aktiva partiklar. Forskningen fokuserar på partiklar som rör sig på olika sätt: bakterier, mikroalger och syntetiskt aktiva partiklar.

Målet är att utveckla en ny sorts magnetisk pincett för att manipulera aktiva partiklar i snabb rörelse i realtid, samt att studera mekanismerna som ligger bakom partiklarnas interaktion.

Nyhet: Nytt forskningsprojekt utvecklar magnetisk pincett för att utforska partiklars interaktion (på engelska)Se Youtube-videoPersonprofil

Jaana Vapaavuori

Jaana Vapaavuori

Project: "Autonomously adapting and communicating modular textiles"
Duration: 2021 - 2025

Jaana Vapaavuori carries out pioneering research with functional fibres. The study aims to develop smart materials that react to changes in their environment, exploring how soft materials change colours or move in response to changes in light or temperature. These fibres will be built into modular multifunctional textiles using traditional techniques, which enable more complex networks when compared to widely used knitting and weaving techniques.  

News: EU grants for smart materials and next generation LEDs

Person profile Jaana Vapaavuor

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat