Forskning och konst

Finansiering via Starting Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Starting Grant är riktad till lovande, unga forskare 2-7 år efter avlagd doktorsexamen som visar potential att bli ledande forskare.
Profile picture of Professor Parinya Chalermsook

Parinya Chalermsook

Projekt: "New Algorithmic Techniques through the Lens of Combinatorics"
Tidsperiod: 2018 - 2023

Personprofil Parinya ChalermsookHemsida

Professor Michael Hummel

Michael Hummel

Projekt: "Unlocking the Entire Wood Matrix for the Next Generation of Carbon Fibers"
Tidsperiod: 2017 - 2021

  • ERC PoC: "Bio-based carbon fiber - commercialization", duration 2020 – 2022

Postdoktor Michael Hummel leder ett 5 år långt projekt som har målet att tillverka högkvalitativ kolfiber från trä. Komposit tillverkat av kolfiber är ett mycket strakt och lätt material med många tillämpningar och kan ersätta tunga strukturer i flygplan och rymdfarkoster. Men hittills har det höga priset på kolfiber förhindrat en större användning.

Med hjälp av tekniken som används i denna forskningshybrid kan fibrer sammanställas av cellulosa och lignin – som ett slags föregångare till kolfiber. Det är inte bara billigare men också mer ekologiskt, då tillverkningsprocessen konsumerar mindre energi och kemikalier, och råmaterialet är förnybart istället för en oljebaserad råvara.

Forskare som gör kolfiber av trä fick miljonfinansieringPersonprofil Michael Hummel

Profile picture of Professor Lauri Parkkonen

Lauri Parkkonen

Projekt: "High-resolution magnetoencephalography: Towards non-invasive corticography"
Tidsperiod: 2016 - 2021

Professor Lauri Parkkonen har blivit tilldelad stipendiet från ERC för att utveckla en ny sensorteknik som kan mäta mänsklig hjärnaktivitet på utsidan av huvudet.

Projektets mål är att utveckla en ny typ av MEG-system där de neuromagnetiska fälten som produceras av elektrisk aktivitet i hjärnan mäts mycket närmare huvudet än vad som är möjligt med dagens MEG-utrustning. Projektet kommer också att innehålla studier av transkranial magnetisk stimulans (TMS) kombinerat med HRMEG-metoden. Detta skulle möjliggöra en mycket precisare övervakning av den elektriska hjärnstimulansens effekter.

Personprofil Lauri Parkkonen

Photo of Jaakko Timonen

Jaakko Timonen

Projekt: "Interacting with Active Particles"
Tidsperiod: 2019 -2023

Under detta fem-åriga projekt ska Timonen designa en ny sorts magnetisk pincett som kan användas till att kontrollera och studera interaktionen mellan aktiva partiklar i rörelse. Pincetten skulle sedan kunna användas inom exempelvis mikrobiologisk forskning för att separera och skilja på olika typer av celler.

Professor Jakko Timonen vill se ett genombrott i den magnetiska pincettens kontroll över mikroskopiska aktiva partiklar. Forskningen fokuserar på partiklar som rör sig på olika sätt: bakterier, mikroalger och syntetiskt aktiva partiklar.

Målet är att utveckla en ny sorts magnetisk pincett för att manipulera aktiva partiklar i snabb rörelse i realtid, samt att studera mekanismerna som ligger bakom partiklarnas interaktion.

Nyhet: Nytt forskningsprojekt utvecklar magnetisk pincett för att utforska partiklars interaktion (på engelska)Se Youtube-videoPersonprofil

Jaana Vapaavuori

Jaana Vapaavuori

Project: "Autonomously adapting and communicating modular textiles"
Duration: 2021 - 2025

Jaana Vapaavuori carries out pioneering research with functional fibres. The study aims to develop smart materials that react to changes in their environment, exploring how soft materials change colours or move in response to changes in light or temperature. These fibres will be built into modular multifunctional textiles using traditional techniques, which enable more complex networks when compared to widely used knitting and weaving techniques.  

News: EU grants for smart materials and next generation LEDs

Person profile Jaana Vapaavuor

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat