Forskning och konst

Finansiering via Starting Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Starting Grant är riktad till lovande, unga forskare 2-7 år efter avlagd doktorsexamen som visar potential att bli ledande forskare.
Professor Matilda Backholm facing the camera
Matilda Backholm

Matilda Backholm

Projekt: "Direct measurements of collective swimming forces at the mesoscale"
Tidsperiod: 2024 - 2028

Personprofil Matilda BackholmNyhet: Tiny organisms, big discoveries: How swarming shrimp could influence a new wave of ‘mesorobotics’

Junhe Lian

Junhe Lian

Projekt: "Hierarchical gradient metals by additive manufacturing"
Tidsperiod: 2023 - 2028

Personprofili Junhe Lian 

Eveliina Peltola. Photo: Lassi Savola.

Eveliina Peltola

Projekt: "Interplay of structures in conformal and universal random geometry"
Tidsperiod: 2023 - 2027

Personprofil Eveliina Peltola

Nyhet: Major EU-funded mathematics research project unveils the meaning of similarity – and helps fill gaps in physics theories (på engelska)

Professor Andrea Sand

Andrea Sand

Projekt: "Comprehensive multiscale modelling of atomistic and electronic structure of radiation-induced defects in semiconductors"
Tidsperiod: 2023 -2028

Personprofil Andrea SandNyhet: Kisel har lovande utmanare inom elektroniken, men deras strålningsbeständighet är en gåta – forskningsprojekt utvecklar ett effektivt sätt att förutspå strålningsskador

Photo of Jaakko Timonen

Jaakko Timonen

Projekt: "Interacting with Active Particles"
Tidsperiod: 2019 -2023

Under detta fem-åriga projekt ska Timonen designa en ny sorts magnetisk pincett som kan användas till att kontrollera och studera interaktionen mellan aktiva partiklar i rörelse. Pincetten skulle sedan kunna användas inom exempelvis mikrobiologisk forskning för att separera och skilja på olika typer av celler.

Professor Jakko Timonen vill se ett genombrott i den magnetiska pincettens kontroll över mikroskopiska aktiva partiklar. Forskningen fokuserar på partiklar som rör sig på olika sätt: bakterier, mikroalger och syntetiskt aktiva partiklar.

Målet är att utveckla en ny sorts magnetisk pincett för att manipulera aktiva partiklar i snabb rörelse i realtid, samt att studera mekanismerna som ligger bakom partiklarnas interaktion.

Nyhet: Nytt forskningsprojekt utvecklar magnetisk pincett för att utforska partiklars interaktion (på engelska)Se Youtube-videoPersonprofil

Jaana Vapaavuori

Jaana Vapaavuori

Project: "Autonomously adapting and communicating modular textiles"
Duration: 2021 - 2025

Jaana Vapaavuori carries out pioneering research with functional fibres. The study aims to develop smart materials that react to changes in their environment, exploring how soft materials change colours or move in response to changes in light or temperature. These fibres will be built into modular multifunctional textiles using traditional techniques, which enable more complex networks when compared to widely used knitting and weaving techniques.  

News: EU grants for smart materials and next generation LEDs

Person profile Jaana Vapaavuor

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat