Forskning och konst

Finansiering via Advanced Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. Framstående forskning är det enda kriteriet på basis av vilket ERC beviljar spetsforskningsstipendier. ERC Advanced Grant är riktad till till redan etablerade forskare av världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren.
 • Professor Kari Astala: Quasiconformal Methods in Analysis and Applications
 • Professor Aristides Gionis: An algorithmic framework for reducing bias and polarization in online media
 • Professor Pertti Hakonen: Quantum devices in topological matter: carbon nanotubes, graphene, and novel superfluids
 • Professor Olli Ikkala: Field driven materials for functions, dissipation, and mimicking Pavlovian adaptation
 • Akademiprofessor Peter Liljeroth: Artificial Designer Materials
 • Akademiprofessor Jukka Pekola: Superconducting quantum heat engines and refrigerators
 • Professor Orlando Rojas: Bioproducts Engineered from Lignocelluloses: from plants and upcycling to next generation materials
 • Professor Zhipei Sun: Atomically-engineered nonlinear photonics with two-dimensional layered superlattices
 • Professor Päivi Törmä: Condensation in designed systems
  • ERC Proof of Concept: Low cost coherent light sources from nanoparticle array surface plasmon polariton systems
 • Professor, emeritus Grigory Volovik: From Topological Matter to Relativistic Quantum Vacuum
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat