Forskning och konst

Finansiering via Advanced Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. Framstående forskning är det enda kriteriet på basis av vilket ERC beviljar spetsforskningsstipendier. ERC Advanced Grant är riktad till till etablerade forskare av världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren.
Vili Lehdonvirta, kuva: Mikko Raskinen, Aalto-yliopisto

Vili Lehdonvirta

Projekt: The Geopolitics of Cloud Computing: How State-Firm Interactions Shape the Geography of Computation to Produce Digital Sovereignty and Dependence
Tidsperiod: 2024–2029

Personprofil Vili Lehdonvirta

Peter Liljeroth

Peter Liljeroth

Projekt: Artificial Designer Materials
Tidsperiod: 2018–2024

Professor Peter Liljeroth utforskar och uppfinner nya artificiella designmaterial som inte finns i naturen eller laboratoriet. Forskningen motiveras av materialens elektriska egenskaper och att de kan manipuleras och ställas in, atom för atom, genom skanningstunnelmikroskopi eller molekylär självmontering.
 

Personprofil Peter Liljeroth

Nyhet: Peter Liljeroth och Orlando Rojas beviljas bidrag på totalt fem miljoner euro av ERC

Aalto University professor Mikko Mottonen, photo Mikko Raskinen

Mikko Möttönen

Projekt: New superconducting quantum-electric device concept utilizing increased anharmonicity, simple structure, and insensitivity to charge and flux noise
Tidsperiod: 2022–2027

Personprofil Mikko MöttönenNyhet: Mikko Möttönen and his team aim to rein in qubit errors

Professori Antti Oulasvirta. Kuva: Aalto-yliopisto / Jaakko Kahilaniemi

Antti Oulasvirta

Projekt: Artificial User
Tidsperiod: 2024–2029

Personprofil Antti Oulasvirta

Nyhet: Researchers investigate how AI could better understand humans

Professor Mika Sillanpää

Mika Sillanpää

Project: Probing the limits of quantum mechanics and gravity with micromechanical oscillators (GUANTUM) 
Duration: 2021–2026

The team is trying to solve a hundred-year-old mystery of physics with the help of small gold spheres and extremely low temperatures.

In the GUANTUM project, researchers will bring gold spheres, with a diameter of 0.5 mm and a mass of one milligram, acting as sensitive oscillators in a quantum-mechanical state. It is an extremely closed system where phenomena unseen in classical physics may occur. At the same time, they will observe the very small gravitational forces, which cause the gold spheres to be attracted toward each other.

Personal profile Mika SillanpääNews: Physicist Mika A. Sillanpää wins a multi-million euro research grant to support work reconciling quantum mechanics and general relativity

professor zhipei sun portrait. image anni hanen-kajander / aalto university

Zhipei Sun

Projekt: Atomically-engineered nonlinear photonics with two-dimensional layered superlattices
Tidsperiod: 2019–2024

Projektet förväntas resultera i avsevärda framsteg inom grundläggande fysik och genombrottstekniker för att möjliggöra välintegrerade, bredbandiga och högeffektiva fotonsystem.

  • ERC-PoC: Pre-commercialization of new generation Atomic-layer-deposited Lasers for future green high-performance data centers, 2022-2024

Personprofil Zhipei Sun

Nyhet: Aalto tar hem finansiering från ERC Advanced Grant

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: