Forskning och konst

Finansiering via Advanced Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. Framstående forskning är det enda kriteriet på basis av vilket ERC beviljar spetsforskningsstipendier. ERC Advanced Grant är riktad till till etablerade forskare av världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren.
Professori Kari Astala

Kari Astala

Projekt: Developing new mathematical methods for currently unsolvable problems led (QUAMAP)
Tidsperiod: 2019–2024

Professor Astala beskriver sitt arbete som ”att utveckla matematik och verktyg för att analysera olika matematiska modeller, särskilt de inom statistisk fysik och materialvetenskap. Analysmetoderna som vi utvecklar kan tillämpas på en mängd fenomen inom materialegenskaper, strömningsmekanik, medicinsk scanning och till och med osynlighetsmantlar.”

Personprofil Kari Astala

Nyhet: Aalto tar hem finansiering från ERC Advanced Grant (på engelska)

Pertti Hakonen, kuva: Mortti Saarnia

Pertti Hakonen

Projekt: Quantum devices in topological matter: carbon nanotubes, graphene, and novel superfluids
Tidsperiod: 2016–2021

Personprofil Pertti Hakonen

Peter Liljeroth

Peter Liljeroth

Projekt: Artificial Designer Materials
Tidsperiod: 2018–2023

Professor Peter Liljeroth utforskar och uppfinner nya artificiella designmaterial som inte finns i naturen eller laboratoriet. Forskningen motiveras av materialens elektriska egenskaper och att de kan manipuleras och ställas in, atom för atom, genom skanningstunnelmikroskopi eller molekylär självmontering.
 

Personprofil Peter Liljeroth

Nyhet: Peter Liljeroth och Orlando Rojas beviljas bidrag på totalt fem miljoner euro av ERC

Aalto University professor Mikko Mottonen, photo Mikko Raskinen

Mikko Möttönen

Projekt: New superconducting quantum-electric device concept utilizing increased anharmonicity, simple structure, and insensitivity to charge and flux noise
Tidsperiod: 2022–2027

Personprofil Mikko MöttönenNyhet: Mikko Möttönen and his team aim to rein in qubit errors

Professor Jukka Pekola stood in a hallway smiling at the camera

Jukka Pekola

Projekt: Superconducting quantum heat engines and refrigerators
Tidsperiod: 2017–2022

Jukka Pekola tog emot ett ERC Advanced Grant på 2,4 miljoner euro för utvecklingen av kvantvärmemotorer och -kylar samt för forskning inom kvanttermodynamik. Professor Pekola har studerat temperaturfluktueringar och energiöverföringen hos superledande nanostrukturer i två decennier. I sin forskning har Pekola och hans team som mål att konstruera kvantvärmemotorer och -kylar samt att ta reda på om deras effektivitet och kylkraft kan förbättras på ett kontrollerat sätt med hjälp av kvantfenomen. Samtidigt kommer de att inhämta information om termodynamiska fenomen i verkliga kvantsystem.

Personprofil Jukka PekolaNyhet: Nästan 5 miljoner euro till banbrytande forskning inom biomimetik och kvantteknik

Prof. Orlando Rojas

Orlando Rojas

Projekt: Bioproducts Engineered from Lignocelluloses: from plants and upcycling to next generation materials
Tidsperiod: 2018–2023

Professor Orlando Rojas bygger nästa generations supra-kolloidalsystem som kommer kunna utföra framväxande funktioner genom tvärvetenskapliga tillvägagångssätt för ned- och återmontering. Hans slutgiltiga mål är att konstruera och utveckla framtidens material baserade på mikro- och nanopartiklar från cellulosa och lignin från växter och lignocellulosa-avfall.

Personalprofil Orlando Rojas

Nyhet: ERC Advanced Grant till Peter Liljeroth och Orlando Rojas

Professor Mika Sillanpää

Mika Sillanpää

Project: Probing the limits of quantum mechanics and gravity with micromechanical oscillators (GUANTUM) 
Duration: 2021–2026

The team is trying to solve a hundred-year-old mystery of physics with the help of small gold spheres and extremely low temperatures.

In the GUANTUM project, researchers will bring gold spheres, with a diameter of 0.5 mm and a mass of one milligram, acting as sensitive oscillators in a quantum-mechanical state. It is an extremely closed system where phenomena unseen in classical physics may occur. At the same time, they will observe the very small gravitational forces, which cause the gold spheres to be attracted toward each other.

Personal profile Mika SillanpääNews: Physicist Mika A. Sillanpää wins a multi-million euro research grant to support work reconciling quantum mechanics and general relativity

professor zhipei sun portrait. image anni hanen-kajander / aalto university

Zhipei Sun

Projekt: Atomically-engineered nonlinear photonics with two-dimensional layered superlattices
Tidsperiod: 2019–2024

Projektet förväntas resultera i avsevärda framsteg inom grundläggande fysik och genombrottstekniker för att möjliggöra välintegrerade, bredbandiga och högeffektiva fotonsystem.

  • ERC-PoC: Pre-commercialization of new generation Atomic-layer-deposited Lasers for future green high-performance data centers, 2022-2024

Personprofil Zhipei Sun

Nyhet: Aalto tar hem finansiering från ERC Advanced Grant

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: