Forskning och konst

Flaggskeppsinitiativ för framtida och ny teknik

Flaggskeppen för framtida och ny teknik (FET) är visionära, storskaliga, vetenskapsdrivna forskningsinitiativ som tar sig an vetenskapliga och tekniska utmaningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Framgång kräver samarbete mellan olika vetenskapliga områden och teknologier, program och samfund, liksom källor till offentlig och privat finansiering. FET-flaggskeppsprojekt kan pågå i upp till tio år. Vi deltar som partner i tre FET-flaggskeppsprojekt.
 • GRAPHENE – Graphene-based revolutions in ICT and beyond. Samordnas av Chalmers tekniska högskola och ansvariga professorn Harri Lipsanen vid Aalto 
 • HBP – Human Brain Project. Samordnas av Ècole polytechnique federale de Lausanne och ansvariga professorn Ville Kyrki vid Aalto 
 • Quantum Flagship - tre Aalto projekt:
  • Quantum Microwave Communication and Sensing (QMiCS), ansvariga person seniorforskare Mikko Möttönen vid Aalto.
  • Miniature Atomic Vapor-Cells Quantum Devices for Sensing and Metrology Applications (macQsimal), ansvariga professorn Lauri Parkkonen vis Aalto.
  • Scalable Two-Dimensional Quantum Integrated Photonics (S2QUIP), ansvariga professorn Zhipei Sun vid Aalto.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat