Forskning och konst

Finansiering via Synergy Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Synergy Grant är riktad till små grupper, bestående av mycket framstående forskare, som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt.
Risto Ilmoniemi / Aalto University / Anni Hanén

Risto Ilmoniemi

Projekt: Connecting to the Networks of the Human Brain (ConnectToBrain) €10M
Tidsperiod: 2018-

Projektet ConnectToBrain har som mål att radikalt förbättra de tekniker som används för klinisk hjärnstimulering i dagsläget. De nya metoderna baseras på snabba, algoritmkontrollerade magnetiska stimuleringspulser som exciterar neuroner och skapar kontakter mellan hjärnregionerna. Forskningen utforskar nya terapier för ett brett spektrum av neurologiska tillstånd – från depression till Parkinsons sjukdom. De metoder för hjärnstimuleringsterapi som utvecklas i projektet förväntas spara upp till en miljard euro årligen i Europa, med stora besparingar både inom vården och i längden på sjukskrivningar.

Personprofil Risto IlmoniemiNyhet: Ett 10-miljoners europeiskt projekt lett av Aalto-universitetet utvecklar nya metoder för hjärnforskning, diagnos och vård

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat