Forskning och konst

Finansiering via Synergy Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Synergy Grant är riktad till små grupper, bestående av mycket framstående forskare, som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt.
  • Professor Risto Ilmoniemi: Connecting to the Networks of the Human Brain
    • Aalto is a project coordinator
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat