Forskning och konst

Finansiering via Synergy Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Synergy Grant är riktad till små grupper, bestående av mycket framstående forskare, som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt.
Risto Ilmoniemi / Aalto University / Anni Hanén

Risto Ilmoniemi

Projekt: Connecting to the Networks of the Human Brain (ConnectToBrain)
Tidsperiod: 2019-2026

Projektet ConnectToBrain har som mål att radikalt förbättra de tekniker som används för klinisk hjärnstimulering i dagsläget. De nya metoderna baseras på snabba, algoritmkontrollerade magnetiska stimuleringspulser som exciterar neuroner och skapar kontakter mellan hjärnregionerna. Forskningen utforskar nya terapier för ett brett spektrum av neurologiska tillstånd – från depression till Parkinsons sjukdom. De metoder för hjärnstimuleringsterapi som utvecklas i projektet förväntas spara upp till en miljard euro årligen i Europa, med stora besparingar både inom vården och i längden på sjukskrivningar.

Personprofil Risto IlmoniemiNyhet: Ett 10-miljoners europeiskt projekt lett av Aalto-universitetet utvecklar nya metoder för hjärnforskning, diagnos och vård

Aalto University Senior Lecturer Sorin Paraoanu stands at the Low Temperature Lab in the Nanotalo building.

Sorin paraoanu

Projekt: Quantum Technologies for Axion Dark Matter Search
Tidsperiod: 2024-2030

Physicists have long theorized about the composition of dark matter and among competing hypotheses, one particle has emerged as a promising candidate: the axion. The aim of this project is to find evidence for the existence of axions. Paraoanu and his research group are primarily responsible for building and tuning the high-frequency sensor, as well as writing the algorithms and software to use it. This sensor, called a haloscope, will probe the depths of the galactic halo in search of axions. The coordinator of this 6-year project is University of Zaragoza.

Personprofil Sorin ParaoNews: Physicists embark on six-year hunt for dark matter particle

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: