Företagssamarbete

Undervisningssamarbete

Undervisningssamarbete erbjuder företag synlighet bland våra studerande och möjligheten att bekanta sig med framtidens experter redan i ett tidigt skede. För universitetets del medför företagens medverkan i undervisningen tillsammans med riktiga utmaningar från arbetslivet betydligt mer relevanta studier och bättre motiverade studerande.
Opetusyhteistyö
Opiskelijaprojekti

Studieprojekt

I studieprojektkurser arbetar studerandena med utmaningar från verkliga livet. Med hjälp av en kunnig instruktör och kunskaper som samlats under studietiden kan studentgrupperna lösa diverse verkliga problem, från marknadsundersökningar och strategisk planering till produktutveckling och -design.

Läs mer om våra studieprojektkurser

Opinnäytetyöt

Examensarbeten

Diplomarbeten och pro gradu-avhandlingar samt andra examensarbeten omfattar vetenskapligt arbete där studerande använder vad de lärt sig under studierna för att lösa ett visst problem. Till exempel olika planerings-, utvecklings- och forskningsprojekt lämpar sig ofta som examensarbeten. 

Företaget får ta del av den senaste informationen inom branschen genom den studerandes arbete. Slutarbeten erbjuder också en ypperlig chans för företag att testa potentiella arbetstagare. Examensarbeten utgör också ett av de mest effektiva sätten att rekrytera studerande.

Luentovierailut

Gästföreläsningar och fallstudier

Gästföreläsningar och fallstudier som används inom undervisningen är centrala för att stärka studerandenas arbetslivskunskaper. En gästföreläsning erbjuder företag synlighet bland våra studerande och direkt feedback från dem samt möjligheten att bekanta sig med framtidens experter redan i ett tidigt skede av deras studier.

Bekanta dig med vårt utbildningsutbud och våra kurser.

Exempel på undervisningssamarbete

Kuvassa miehiä ja naisia pöydän ympärillä tietokoneitten kanssa keskustelemassa.

Diplomarbetet leder till arbetslivet – samarbete mellan Aalto och Nokia skapar framtidens ICT-experter

Många av Aalto-universitetets studerande inom ICT-branschen gör sitt diplomarbete i Nokias produktutvecklingsteam. I projekten uppstår nya idéer för affärsverksamheten.

Företagssamarbete
Kuva Aallon pdp-gaalasta

ABB tror på framtidens produktutvecklare: Effektiv design med hjälp av prototyper

När framtidens produktutvecklare löser företagsproblem måste de vara modiga och även göra galna försök innan de kan uppnå något genuint nytt. Samarbetet mellan ABB och Aalto-universitetets Design Factory bär frukt och för med sig ett verkligt out-of-the-box-tänkande för produktutveckling inom företag.

Företagssamarbete
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Ett armband som övervakar barnets livsfunktioner och som kan förebygga plötslig spädbarnsdöd utvecklades på Protoverkstadskursen

På Protoverkstadskursen som ordnades för tredje gången planerade och byggde de studerande prototyper på uppdrag av företag.

Nyheter
Ari Svensk and Hayde Furubacka from K Group (on the left), students Jaakko Otto Swan and Esa Immonen and on the right Academic Advisor Mikko Hänninen.

Kesko's Private Label strategy was analysed in a student project

The project was carried out in response to efforts from Kesko to enhance their own Private Label strategy.

News
Both the students and Finnair's employees got to learn about the customer experience, creation of digital value, agile project working methods, and working in multidisciplinary and multinational teams. Visiting Assistant Professor Miikka J. Lehtonen in the middle.

Students developed Finnair’s digital services for young Japanese consumers

The ITP and IDBM programs implemented the Aalto Explorers program in co-operation with Kyushu University.

News
Kuvassa Stora Ensolle tehdyn opiskelijaprojektin työryhmä.

Significant optimization potential found for Stora Enso in a student project

A tool was developed as a customised student project to optimize material flows in a network.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat