Etusivu

Företagssamarbete

Undervisningssamarbete

Undervisningssamarbete erbjuder företag synlighet bland våra studerande och möjligheten att bekanta sig med framtidens experter redan i ett tidigt skede. För universitetets del medför företagens medverkan i undervisningen tillsammans med riktiga utmaningar från arbetslivet betydligt mer relevanta studier och bättre motiverade studerande.
Opetusyhteistyö

Recruit, support and lead the future

The Career Design Lab and the School of Business' employer services help students and employers find each other in many different ways. We offer employers a range of communication services to reach students, the JobTeaser job portal and we organise recruitment fairs. The development of students' working life skills is supported, for example, through mentoring programmes in which companies can also participate. 

Otaniemi kampus

Career Design for employers

The future of work is here! Recruit Aalto University students, participate in career events and build sustainable career paths with us.

Career Design Lab
Four people sitting on a bench outside a Building with large glass windows and a School of Business logo. People are laughing.

Services for employers at the School of Business

Through us you'll reach business students in various ways. We, for example, publish employers' job adverts, mediate recruitment messages and organize career events & fairs.

School of Business

Collaborate in education

Teaching collaboration gives the company visibility among students and an early introduction to the talent of the future. Company involvement in teaching and tackling real-life challenges makes learning more meaningful and motivates students. Project courses and case studies during lessons are a key way to strengthen students' work-life skills. 

Teaching collaboration possibilities range from guest lectures or real-life cases in a course to multidisciplinary semester-long study projects and thesis assignments.

Opiskelija työskentelemässä tietokoneen ääressä

Commission a Master's thesis

A Master's thesis is an effective way for a company to use academic research to develop its business.

Corporate collaboration
Project work course gala

Study Projects

In study projects, students solve real-life cases together with companies and other organisations.

Corporate collaboration
A picture of the Meyer shipyard on the wall of a company-sponsored lecture hall.

Visibility through sponsored lecture halls

Visibility at the campus achieved with a sponsored lecture hall and active participation in student events create a positive image of a company as an employer.

Collaboration
Students with bicycles in Otaniemi

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE

Aalto University Campus & Real Estate (ACRE) maintains, develops and rents out Aalto University facilities in Otaniemi and Töölö. We also build new concepts and shared facilities for parties outside the university, thus turning Otaniemi into a unique partnership centre and the most inspiring campus in the world.

Campus

Donera en framtid

Tillsammans kan vi lösa samhällets största utmaningar. Även en liten donation blir stor när vi är många.

Lue lisää
Two female students in a lab
Luentovierailut

Gästföreläsningar och fallstudier

Gästföreläsningar och fallstudier som används inom undervisningen är centrala för att stärka studerandenas arbetslivskunskaper. En gästföreläsning erbjuder företag synlighet bland våra studerande och direkt feedback från dem samt möjligheten att bekanta sig med framtidens experter redan i ett tidigt skede av deras studier.

Bekanta dig med vårt utbildningsutbud och våra kurser.

Exempel på undervisningssamarbete

Kuvassa miehiä ja naisia pöydän ympärillä tietokoneitten kanssa keskustelemassa.

Diplomarbetet leder till arbetslivet – samarbete mellan Aalto och Nokia skapar framtidens ICT-experter

Många av Aalto-universitetets studerande inom ICT-branschen gör sitt diplomarbete i Nokias produktutvecklingsteam. I projekten uppstår nya idéer för affärsverksamheten.

Företagssamarbete
Kuva Aallon pdp-gaalasta

ABB tror på framtidens produktutvecklare: Effektiv design med hjälp av prototyper

När framtidens produktutvecklare löser företagsproblem måste de vara modiga och även göra galna försök innan de kan uppnå något genuint nytt. Samarbetet mellan ABB och Aalto-universitetets Design Factory bär frukt och för med sig ett verkligt out-of-the-box-tänkande för produktutveckling inom företag.

Företagssamarbete
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Ett armband som övervakar barnets livsfunktioner och som kan förebygga plötslig spädbarnsdöd utvecklades på Protoverkstadskursen

På Protoverkstadskursen som ordnades för tredje gången planerade och byggde de studerande prototyper på uppdrag av företag.

Nyheter
Ari Svensk and Hayde Furubacka from K Group (on the left), students Jaakko Otto Swan and Esa Immonen and on the right Academic Advisor Mikko Hänninen.

Kesko's Private Label strategy was analysed in a student project

The project was carried out in response to efforts from Kesko to enhance their own Private Label strategy.

News
Both the students and Finnair's employees got to learn about the customer experience, creation of digital value, agile project working methods, and working in multidisciplinary and multinational teams. Visiting Assistant Professor Miikka J. Lehtonen in the middle.

Students developed Finnair’s digital services for young Japanese consumers

The ITP and IDBM programs implemented the Aalto Explorers program in co-operation with Kyushu University.

News
Kuvassa Stora Ensolle tehdyn opiskelijaprojektin työryhmä.

Significant optimization potential found for Stora Enso in a student project

A tool was developed as a customised student project to optimize material flows in a network.

News
Dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets partnerskapstjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: