Företagssamarbete

Diplomarbetet leder till arbetslivet – samarbete mellan Aalto och Nokia skapar framtidens ICT-experter

Många av Aalto-universitetets studerande inom ICT-branschen gör sitt diplomarbete i Nokias produktutvecklingsteam. I projekten uppstår nya idéer för affärsverksamheten.
Kuvassa miehiä ja naisia pöydän ympärillä tietokoneitten kanssa keskustelemassa.

Diplomarbetet är ett halvt års projekt där magisterstuderande tillämpar det de lärt sig på praktiska problem. Nokia är Aalto-universitetets strategiska partner och samarbetet är långsiktigt och fruktbart i form av diplomarbeten.

I samband med samarbetet får den studerande visa sitt kunnande, företaget får en motiverad resurs som ger nytänkande och universitetet håller sig uppdaterat om praktiska problem i företagslivet. Diplomarbetet är också en rekryteringskanal för industrin.

Diplomarbetarna tar med sig den senaste teorikunskapen och här kan de tillämpa den i praktiken.

Jean-Luc Olivès, teknisk chef för signalbehandling, Nokia

”Efter examen blir många sysselsatta i det företag som erbjudit dem en diplomarbetesplats. I synnerhet för internationella studerande som inte nödvändigtvis har arbetserfarenhet från Finland under studietiden är diplomarbetet ett utmärkt sätt att integreras i det finländska arbetslivet”, berättar professor Petri Vuorimaa vid institutionen för datateknik vid Aalto-universitetet.

Vuorimaa leder CCIS-magisterprogrammet (Computer, Communication and Information Sciences) vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper, där det för närvarande finns cirka 650 magisterstuderande. Från programmet utexamineras experter inom ICT-branschen för industrins behov.

”Diplomarbetarna är fulla av passion och vill ge sitt bästa. De tar med sig den senaste teorikunskapen och här kan de tillämpa den i praktiken”, säger Jean-Luc Olivès, teknisk chef för signalbehandling vid Nokia.

Diplomingenjör för omedelbart produktivt arbete

Eero Vaskonen, som studerat signalbehandling vid Aalto-universitetet, hittade en diplomarbetsplats via Nokias öppna ansökan på nätet. ”Ansökan till 5G-programvaruutveckling verkade mycket intressant i förhållande till min egen bakgrund. Jag fick bekanta mig med de uppräknade ämnena, be om mer information och välja mitt eget ämne. Jag bestämde mig för ett arbete där jag kunde kombinera signalbehandling och maskininlärning”, säger Vaskonen.

Arbetet leddes av Jean-Luc Olivès vid Nokia och övervakades av professor Risto Wichman vid Aalto-universitetet. Vaskonen undersökte hur signalbehandlingsalgoritmen i anslutning till 5G-nätverkets stödstation kunde ersättas med maskininlärningsalgoritmer.

”5G-nätet och nya mobiltekniker kräver snabbhet och kan inte ha flaskhalsar som beror på traditionella signalbehandlingsalgoritmer. Jag jämförde två neuronnätsarkitekturer. De neuronnät jag genomförde verkar fungera ganska bra både med simulatorn och i praktiken”, fortsätter Vaskonen.

Som handledare såg Olivès till att arbetet gick i rätt riktning. Under veckomötena gick man igenom arbetets mål, framskridande och tidtabell. Dessutom träffades alla studerande vid samma enhet varannan vecka för handledning. Då höll de också en tio minuter lång presentation av sitt arbete. ”Till en början är det svårt för de studerande att sammanfatta sitt arbete på tio minuter. Så småningom utvecklas färdigheterna och det väsentliga hittas. Detta är viktigt eftersom det behövs presentationsfärdigheter i arbetslivet”, påpekar Olivès.

Vaskonens arbete med sitt diplomarbete vid Nokia inleddes i mitten av januari 2020. Det blev klart i slutet av juli. Efter en kort sommarsemester fortsatte Vaskonen arbetet vid den bekanta enheten vid Nokia. ”Diplomarbetet är en förberedelse inför arbetslivet. När Eero blev färdig var han genast en del av teamet och kunde utföra produktivt arbete inom projektet. Utan en diplomarbetsperiod skulle det ta tre månader för en ny anställd att ta till sig arbetssätten och arbetet”, konstaterar Olivès.

För internationella studerande är diplomarbetsplatsen en viktig kanal för sysselsättning och integrering i det finländska arbetslivet.

Petri Vuorimaa, professor vid institutionen för datateknik vid Aalto-universitetet

Diplomarbetsteman för produktutvecklingsbehov

”Nokia är även i fortsättningen redo att investera i unga diplomarbetare. I utvecklingen av 5G-nätet behöver vi ständigt nya resurser”, konstaterar Olivès. 

Att definiera ämnet för diplomarbetet är en match-making-process där företagets, studerandens och universitetets intressen möts. I regel kommer initiativet till ett ämne från ett företag som erbjuder ämnet utifrån dess produktutvecklingsbehov.

”Nokia känner till kraven i diplomarbetet och har noggrant funderat på ämnena. En förutsättning för att diplomarbetet ska lyckas är förutom ett bra ämne att arbetshandledaren i företaget har tillräckligt med tid för studeranden”, säger professor Risto Wichman vid Aalto-universitetets institution för signalbehandling och akustik. 

Aalto hjälper företag och studerande att mötas. ”Vi ordnar rekryteringsevenemang och företagsbesök. I synnerhet för internationella studerande strävar vi efter att berätta om det finländska arbetslivet och hjälpa dem att hitta en diplomarbetsplats. För dem är diplomarbetsplatsen i företaget en viktig kanal för sysselsättning och integrering i det finländska arbetslivet”, berättar Vuorimaa.

Slutarbete för dubbelexamen i Finland

Maryam Tavakkoli avlade sina magisterstudier som dubbelexamen vid EIT Digital Master School, som bildats av Europas ledande universitet och forskningsinstitut. Förutom Aalto-universitetet var också Delfts universitet i Holland en av Tavakkolis läroinrättningar. Under den tredje terminen började hon söka diplomarbete både i Holland och i Finland. ”Nokia Bell Labs kallade mig till en arbetsintervju som jag gjorde virtuellt från Holland. Jag fick också arbetserbjudanden från Holland, men jag beslöt mig för att återvända till Finland och göra mitt diplomarbete på Nokia”, konstaterar Tavakkoli.

Tavakkoli deltog i ett projekt där man utvecklade ett decentraliserat system för informationsdelning mellan producenter och konsumenter. Det finns allt större behov för systemet i och med att sakernas internet och 5G-mobiltekniker utvecklas.

”Jag analyserade Kubernetes-systemets lämplighet för ibruktagandet av IoT-systemet. Vi kom fram till att Kubernetes eventuellt är det bästa tillvägagångssättet för att ta i bruk mikroservicetillämpningar i synnerhet i stor skala”, beskriver Tavakkoli.

Tavakkoli uppskattar att Kimmo Hätönen, som handledde arbetet på Nokia, utöver mötena varje vecka även hittade tid för diskussioner om diplomarbetet när det behövdes. ”I början hjälpte han mig komma in i projektet och hitta öppna frågor som jag började söka svar på. Handledarens stöd var också viktigt för att jag skulle hålla mig till ett begränsat ämne och en begränsad tidtabell”, berättar Tavakkoli. 

Tavakkoli slutförde sitt diplomarbete i december 2019. Hon arbetar för närvarande i Finland på RELEX Solutions som applikationstillförlitlighetsingenjör (site reliability engineer). 

Text: Marjukka Puolakka

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: