Företagssamarbete

ABB tror på framtidens produktutvecklare: Effektiv design med hjälp av prototyper

När framtidens produktutvecklare löser företagsproblem måste de vara modiga och även göra galna försök innan de kan uppnå något genuint nytt. Samarbetet mellan ABB och Aalto-universitetets Design Factory bär frukt och för med sig ett verkligt out-of-the-box-tänkande för produktutveckling inom företag.
Kuva Aallon pdp-gaalasta
PDP-kurser har ordnats sedan 1997 och 277 prototyper har skapats. Foto: Aino Huovio.

Man bollar tankar, lägger fram idéer fördomsfritt, gör galna experiment och bygger prototyper. Aalto-universitetets PDP-kurs (Product Development Project) vid Design Factory innebär allt det här. Aalto-universitetets strategiska partner, teknologijätten ABB, har deltagit i kursen sedan 2009.

”PDP är ett utmärkt sätt att forska och snabbt få resultat. Jag är mycket nöjd med resultaten. För närvarande utnyttjar och vidareförädlar vi dem i vår egen produktutveckling”, berättar forsknings- och produktutvecklingschefen vid ABB Marine Antti Matilainen.

För företaget är PDP-kursen en möjlighet att ta tag i projekt som annars skulle förbli ogjorda, men som ändå är mycket intressanta. Man vet aldrig om man inte prövar. Även stora innovationer som leder till genombrott får alltid sin början någonstans. 

”Med glimten i ögat kunde man säga att den största fördelen ofta är att de studerande inte vet att någon lösning är omöjlig. De har ett enormt fräscht tänkande utan några som helst skygglappar. Allt har redan gjorts, det kommer inte att lyckas-attityden är helt främmande för dem”, säger Kalevi Ekman, chef för Design Factory och kursprofessor.

PDP-kurser har ordnats sedan 1997 och 277 prototyper har skapats. Det finns alltid en risk att man misslyckas inom produktutveckling, men största delen av kursens projekt har åtminstone lyckats bra. Ibland går allt precis som det ska och det uppstår en färdig produkt eller annars ett nästan sensationellt resultat på kursen, såsom en simulator för brandorsaksutredningar som valts till årets projekt i Finland, ett trådlöst laddningssystem designat för Powerkiss eller en väderstationsläsare som utvecklats för Vaisala.

Resultaten från PDP-kursprojekten presenteras normalt i maj på Product Design Gala, men våren 2020-galan har skjutits upp till september på grund av coronavirus-pandemin.

Antti Matilainen_ABB
Antti Matilainen, forsknings- och produktutvecklingschefen vid ABB Marine.

Inga exakta specifikationer

I teamen finns studerande från alla sex högskolor vid Aalto-universitetet och under de senaste åren även från utländska partneruniversitet som hör till Design Factory.

”De bästa idéerna uppstår när människor från olika bakgrunder och kulturer inspireras av varandra. Ju större mångfald det finns i gruppen, desto bättre. På så sätt får man ett äkta out-of-the-box-tänkande”, säger Matilainen.

För företagen kostar det 15 000 euro att delta i en kurs och av summan får studerandeteamet använda 10 000 euro. Företaget träffar sitt team under hela läsåret och ger det stöd för beslutsfattandet.

”Grejen är den att företaget inte behöver specificera exakt vad det är det vill ha. Studenterna använder mycket tid och energi för att definiera problemets kärna och hitta en lösning för det. I de bästa fallen är det ingenting som håller tillbaka arbetsgrupperna”, säger Ekman.

De studerande på kursen som befinner sig i slutskedet av sina studier kan tillämpa det de lärt sig vid universitetet i praktiken. Kursen fungerar också som en rekryteringskanal som hjälper studerande och arbetslivsexperter att bekanta sig med varandra.

”Vi samarbetar med många läroanstalter, men Aaltos PDP-kurs är på grund av sin mångsidighet helt den bästa av alla projekt”, konstaterar Matilainen.

Kalevi Ekman_May 2020. Kuva: George Atanassov
Kalevi Ekman, chef för Design Factory och kursprofessor. Foto: George Atanassov

Larmsituation på kommandobryggan

”Fartygens styrsystem rymmer ännu lösningar som är mycket ålderdomliga. Det har verkligen varit fint att se hur den unga generationens framtida produktutvecklare söker moderna sätt att styra ett fartyg”, påpekar Matilainen.

En uppgift i den pågående PDP-kursen gäller hanteringen av fartyg på kommandobryggan. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid larmsituationer där komplicerade system bombar användaren med olika stimuli.

”I projektet har studerandena bekantat sig med platserna på fartygen och intervjuat personalen. När prototypen har byggts har idéerna testats tillsammans med sjökaptensstuderande vid XAMK”, säger Ekman.

På tidigare kurser har man för ABB Marine utvecklat en propulsionsapparat som imiterar vattendjur, en räddningsdräkt för att få ut en arbetstagare ur en roderpropelleranordning samt ett styrbord för roderpropellersystemet. Teamen har också satt sig in i hur man kan göra det möjligt att ge distansanvisningar och få en mobilförbindelse till skeppet.

Som en global aktör svarar ABB på behov för kunder från olika kulturer. ”I studerandeteamen har det gett omfattande insikter att se hur människor från olika kulturer tänker. Just olikheter är ett fascinerande drag i teamen”, berättar Matilainen.

Inspiration och snabba prototyper

Förutom aktivt deltagande i PDP-kursen har ABB sedan länge varit årsmedlem i Design Factory. I och med medlemskapet kan företaget i sin produktutveckling utnyttja proto-kompetensen vid Design Factory och ordna interna evenemang i dess lokaler.

”Ingenstans finns en så inspirerande miljö att hålla workshoppar som vid Design Factory!” säger Matilainen och tackar.

Azipod-roderpropellerna vid ABB Marine främjar energieffektiviteten och körbarheten för otaliga kryssningsfartyg samt för många isbrytare, tankfartyg och andra fartyg i världen. En designmodell av trä och faner byggdes på Design Factory av en mindre modul för vridsystemet för propellern.

”Med hjälp av den kunde vi pröva hur en serviceman med sina verktyg får plats i ett trångt utrymme. Kunden blir övertygad när man utöver en datormodell också med en konkret designmodell kan visa att vissa serviceoperationer lyckas utan att fartyget förs till varvet”, säger Matilainen.

Design Factory har även byggt konsoler för kommandobryggor för användbarhetstest. För närvarande utvecklar ABB Marine en ny typ av styrhandtag för fartyg, och man har skrivit ut olika 3D-modeller av dem vid Design Factory.

”Konkreta designmodeller är ett snabbt och förmånligt sätt att hitta fel innan det är för sent. Snabba prototyper gör planeringen effektivare”, säger Matilainen.

Design Factory har flera årsmedlemsföretag. ”Våra lokaler erbjuder goda förutsättningar för produktutveckling och ett kunnigt gäng för att bygga prototyper”, konstaterar Ekman.

Text: Marjukka Puolakka

Mer information:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: