Doktorandutbildning

Blanketter för doktorander

Doktorandutbildningstjänsternas blanketter för doktorander. Logga in för att se alla blanketter.

Loading table of contents

Lämna in blanketterna till doktorandutbildningstjänsterna för ditt doktorandprogram, om du inte har fått andra anvisningar.

Individuell studieplan för doktorander (ISPD)

Lämnas in i MyStudies.

Anvisningar för hur du skapar och fastställer din ISPD

Studierätt

Ansökan till doktorandstudier

Anvisningar för ansökan och ansökningstider (aalto.fi)

Läsårsanmälan

Varje studerande ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande. Läsårsanmälan görs i Oili (vanligtvis mellan början av maj och slutet av augusti).

Anvisningar för läsårsanmälan

Fristående studier

Med fristående studier avses studier som inte leder till examen. Syftet med studierna kan vara att till exempel komplettera en tidigare examen eller höja den professionella kompetensen. Som fristående studerande kan du genomföra en enskild kurs eller en större helhet vid Aalto-universitetet.

Återställande av studierätt

Om du förlorar din studierätt till följd av att du inte har gjort läsårsanmälan ska du ansöka om återställande av studierätt. Om du har försummat läsårsanmälan längre än ett läsår ska du till din ansökan bifoga en målinriktad och genomförbar plan för hur du ämnar slutföra dina studier inom rimlig tid (en s.k. utexamineringsplan). För doktorander innebär detta den individuella studieplanen för doktorander (ISPD).

Anvisningar för ISPD (aalto.fi)

Avstående från studierätt

Observera att beslutet att avstå från din studierätt är bindande. Lämna in ansökan till doktorandutbildningstjänsterna (aalto.fi) för ditt doktorandprogram.

Doktorandsidindex

Index över alla aalto.fi sidor om forskarutbildning

Läs mera
Art work of twigs forming a web
Doktorandutbildningstjänster

Doctoral student study guide

Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Under dina doktorandstudier

Information för doktorander om studierna, bl.a. om att skriva doktorsavhandlingen, bedriva forskning, handledning, internationalitet

Doktorandutbildning
Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

I början av dina doktorandstudier

Information för doktorander i början av sina studier: bl.a. studiestarten, studieplan och kurser, finansiering av studierna

Doktorandutbildning
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Finalising your doctoral studies

Information on pre-examination, defence, finalising the thesis, public display and approval of thesis etc.

Doctoral education
Doktorandutbildning
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: