Doktorandutbildning

Hitta ämne och ansvarsprofessor för din doktorsavhandling

När du funderar på att påbörja doktorandstudier, begrunda vilka forskningsämnen som intresserar dig. När du söker till doktorandstudier är det en fördel om du är förtrogen med aktuell forskning och arbetet som görs av aktiva professorer och forskare inom området.

Aalto-universitetets forskare och forskning

Forskningsverksamheten vid Aalto-universitetets institutioner är ofta organiserad i forskningsgrupper. Om forskningsämnena som intresserar dig passar ihop med något av ämnena vid forskningsgrupperna är det enklare för dig att hitta en doktorandplats.

Du kan använda Aalto-universitetets forskningsportal för att hitta professorer som bedriver forskning inom ämnen som intresserar dig. Före du söker till doktorandstudier är det bra om du känner till forskningen och forskarna inom området.

Hitta forskare och forskningsprojekt i Aalto-universitetets forskningsportal

Mer information om forskningsverksamheten på institutionernas sidor

Läs mer om Aalto-universitetets centrala forskningsområden

Sensual Mathematics Exhibition. Photo by Henri Vogt.

Forskning och konst

Vi skapar förutsättningar för innovationer, ekonomisk tillväxt, arbete och välbefinnande vid Aalto-universitetet.

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

Forskningsplan

När du söker till doktorandstudier är det viktigt att du har en uppfattning om området som du vill forska i. Forskningsplanen är en del av din ansökan. En del av huvudämnena vid Handelshögskolan kräver endast en preliminär idé om ett eventuellt forskningsområde.

Forskningsplanen ska innehålla ett nytt eller annorlunda perspektiv på forskningsämnet du valt. Den är tydligt avgränsad och genomförbar och påvisar din kännedom om forskningsområdet.

Att bekanta dig med forskningsområdena, forskningsgrupperna och eventuella ansvarsprofessorer vid Aalto-universitetet kan hjälpa dig att precisera ditt forskningsämne. Det är lättare för dig att presentera dina tankar när du känner till forskningen på området.

Läs mer om forskningsplanen i ansökningsanvisningarna för programmet som intresserar dig.

Ansvarsprofessor

Du ansöker om studierätt till ett namngett forskningsområde och någon av professorerna blir din ansvarsprofessor om du blir antagen. Ditt forskningsområde ska passa ihop med ansvarsprofessorns område.

Varje doktorandprogram har egna anvisningar om huruvida du kan kontakta din potentiella ansvarsprofessor direkt eller om institutionen eller forskningsområdet har en kontaktperson för de sökande.

Forskningsområde

Innan du söker till doktorandstudier ska du veta inom vilket forskningsområde du kommer att bedriva din forskning. Forskningsområdena vid Handelshögskolan kallas huvudämnen. I en del av högskolorna är forskningsområdena på en mycket allmän nivå och ändrar inte från år till år. Vid andra högskolor reflekterar forskningsområdena aktuella förändringar på området. Trots detta är namnet på forskningsområdet alltid mycket bredare än ditt eget forskningsområde.

Forskningsområden och ansvarsprofessorer

Så här söker du till ett doktorandprogram

Det finns många vägar till doktorandstudier vid Aalto-universitetet. Ansökan till doktorandutbildning vid Aalto-universitetet görs direkt till doktorandprogrammen. Läs mer om kraven och om vad allt doktorandstudier kan erbjuda dig!

Läs mer
A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: