Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Opintojen hyväksiluku

Jos olet suorittanut korkeakouluopintoja muualla kuin Aalto-yliopistossa tai sinulla on tutkintoosi soveltuvaa muutoin hankittua osaamista, voit hyväksilukea nämä osaksi tutkintoasi. Hyväksilukeminen voi olla tutkintoosi kuuluvien opintojaksojen korvaamista tai soveltuvien opintojen tai osaamisen sisällytämistä osaksi tutkintoa.

Hyväksiluvulla tarkoitetaan

 • tutkintoon sisältyvän opintojakson korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla
 • muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä osaksi tutkintoa
 • muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen opinnollistamista osaksi tutkintoa. 

Lisäksi, jos aiot käyttää samaa opintosuoritusta useampaan kuin yhteen Aalto-yliopistossa suoritettavaan tutkintoon, sinun täytyy hakea näille opinnoille hyväksilukemista.

Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet

Alla on kuvattu hyväksiluvun keskeiset periaatteet ja ohjeet, joista on linjattu Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeessa.

Opintojakson korvaaminen

Opintojakson korvaaminen tarkoittaa sitä, että tutkintovaatimuksiin kuuluva opintojakso korvataan muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla osaamisella. Korvaava opinto tai muu suoritus on sisällöltään vastaava ja tuottaa vastaavan osaamisen, kuin korvattava opintojakso. 

 • Korvaava opintojakso voi olla opintopistelaajuudeltaan vastaava, laajempi tai korkeintaan 20% korvattavaa kurssia suppeampi. 
  • Alle 5 opintopisteen laajuinen opintojakso voidaan kuitenkin korvata korkeintaan yksi (1) opintopistettä suppeammalla opintojaksolla. 
 • Opintotietorekisteriin kirjataan Aalto-yliopiston korvattava opintojakso merkinnällä korvattu. 
  • Laajuus on Aalto-yliopiston opintojaksolle määritetty laajuus
  • Yhden opintojakson korvaamista voi hakea myös useammalla muualla suoritetulla opintojaksolla. Tässäkin tapauksessa suoritus kirjataan Aallon opintojakson laajuudella.

Sisussa korvaamista haetaan opintojaksoesitteen kautta. Katso ohjeet.

Opintojakson sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, että muualla suoritettu opinto tai muu osaaminen liitetään osaksi Aalto-yliopiston tutkintoa. Sisällytettävän opintojakson ei tarvitse vastata mitään Aalto-yliopiston kurssia, mutta sen tulee sopia siihen kokonaisuuteen, johon se sisällytetään ja sen on oltava tasoltaan tutkintoon kelpaava. Opintojaksoja hyväksiluetaan sisällyttämällä vain, jos ne mahtuvat tutkintoosi. 

Lisää sisällytettävä opintojakso ensin opintoluonnoksena opintosuunnitelmaasi. Hae sisällytystä opintoluonnoksen kautta, katso ohjeet.

Opintokokonaisuuden sisällyttäminen 

Opintokokonaisuuden sisällyttäminen tarkoittaa yleensä kokonaisen sivuaineen hyväksilukemista. Muualla suoritetun opintokokonaisuuden tulee soveltua osaksi tutkintoasi ja sen tulee olla laajuudeltaan ja tasoltaan tutkintoosi kelpaava. Sivuaine tai muu kokonaisuus hyväksiluetaan vain, jos sille on tutkinnossa tilaa. 

Opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että muutoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista liitetään tutkintoon. Osaamisen täytyy täyttää suoritettavan tutkinnon ja koulutusohjelman osaamistavoitteet. Opinnollistettavaa osaamista voi syntyä muodollisen koulutuksen ulkopuolella esimerkiksi omaehtoisen opiskelun kautta, luottamustoimissa, harrastuksissa tai työelämässä. Keskeisessä roolissa ovat kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei pelkkä kokemus.

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: