Ansökningar, anvisningar och regler

Studieprestationsutdrag och studieintyg

Ett elektroniskt studieprestationsutdrag och studieintyg är dokument i pdf-format, där den elektroniska underskriften säkerställer dokumentets autenticitet och integritet. Den elektroniska underskriften ersätter en handskriven underskrift och stämpel.

Det elektroniska studieprestationsutdraget/studieintyget ska beställas via Min profil i Sisu. Se närmare instruktioner i SisuHELP.

Det elektroniska studieprestationsutdraget/studieintyget är officiellt endast i elektronisk form, inte till exempel som pappersutskrift. Dokumentet får inte ändras. En ändring leder till att den elektroniska underskriften inte längre är i kraft. Elektroniskt dokument och hur du kontrollerar dess giltighet (pdf)

Det ska vara möjligt att använda ett elektroniskt studieprestationsutdrag/studieintyg i alla situationer där det går att använda ett underskrivet och stämplat dokument i pappersform. Om det ställe där studierprestationsutdraget/studieintyget behövs inte godkänner ett elektroniskt underskrivet dokument kan du begära ett undertecknat och stämplat studieprestationsutdrag/studieintyg vid Aalto-universitetets studerandeservice.

Beställ ett elektroniskt studieprestationsutdrag eller studieintyg (Sisu)

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: