Ansökningar, anvisningar och regler

Examinationsspråk i studieprestationsutdraget

Examinationsspråk i studieprestationsutdraget

Prestationsspråk på studieutdraget i studieregistersystemet Sisu

Aalto-universitetet övergår från studieregistersystemet Oodi till systemet Sisu från och med början av läsåret 2021–2022. Prestationsspråket syns på studieutdraget i Sisu för alla de kurser där ett prestationsspråk har registrerats.

Prestationsspråket är i regel kursens undervisningsspråk. För studier som påbörjats 1.8.2018 eller senare kan prestationsspråket också variera enligt studerande. Studerandespecifika prestationsspråk togs i bruk läsåret 2018–2019.

Studerande som utexamineras i juni 2021 eller senare får sitt examensbetyg från Sisu. Prestationsspråket skrivs ut för kurserna i betygsbilagan för alla som utexamineras från juni 2021 framåt.På studieutdraget som kan skrivas ut ur Sisu syns prestationsspråket för alla de kurser där ett prestationsspråk har registrerats.

Hur fastställs prestationsspråket?

Prestationsspråket för en kurs är i regel det samma som kursens undervisningsspråk. När undervisningsspråket inom de tekniska och konstnärliga områdena är finska eller svenska kan den studerande begära att få använda finska eller svenska i sina studieprestationer (gäller inte det ekonomiska området). När undervisningsspråket är engelska kan den studerande begära att få använda finska eller svenska (finska inom det ekonomiska området) i sina studieprestationer för sådana kurser där denna möjlighet separat nämns i kursbeskrivningen.

För en studieprestation registreras endast ett prestationsspråk. Om det ingår delprestationer på olika språk i en kurs registreras det språk på vilket den mest omfattande delen av helhetsprestationen har genomförts som prestationsspråk.

Prestationsspråket för en kurs som ska tillgodoräknas fastställs enligt den dokumentation som den studerande uppvisar.

Kontrollera studieprestationsutdraget och begär korrigering vid behov

När du har genomfört en kurs kan du kontrollera prestationsspråket för kursen i studieprestationsutdraget, förutsatt att datumet för studieprestationen är 1.8.2018 eller senare.Om du anser att fel prestationsspråk har antecknats i utdraget ska du helst utan dröjsmål be läraren korrigera saken.Felaktiga anteckningar i registret kan korrigeras inom minst sex månader efter att studieprestationen har godkänts, eller så länge som de tentamenssvar eller andra prestationer som anteckningen av prestationsspråket baserar sig på finns tillgängliga.Prestationsmeddelandena som används för registreringen sparas inte permanent.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: