Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Kurssien suorituskieli opintosuoritusotteella

Kurssien suorituskieli opintosuoritusotteella

Kurssien suorituskieli opintosuoritusotteella Sisu opinto- ja opiskelijatietojärjestelmässä

Aalto-yliopistossa siirrytään Oodi-järjestelmästä Sisu-järjestelmään lukuvuoden 2021-2022 alusta. Suorituskieli tulostuu Sisusta opiskelijan suoritusotteelle kaikista niistä kursseista, joihin suorituskieli on merkitty.

Kurssin suorituskieli on pääsääntöisesti kurssin opetuskieli. Lisäksi 1.8.2018 alkaen suoritetuissa opinnoissa suorituskieli voi olla myös opiskelijakohtainen. Opiskelijakohtaisen suorituskielen rekisteröiminen otettiin käyttöön lukuvuonna 2018-19.

Opiskelijat, jotka valmistuvat kesäkuussa 2021 tai sen jälkeen saavat tutkintotodistuksensa Sisu-järjestelmästä. Suorituskieli tulostuu tutkintotodistuksen liitteelle merkityistä kursseista kesäkuussa 2021 tai sen jälkeen valmistuville. Sisusta tulostettavan tutkintotodistuksen opintosuoritusotteella näkyy suorituskieli kaikista niistä kursseista, joihin suorituskieli on merkitty.

Miten kurssin suorituskieli määräytyy?

Kurssin suorituskieli on lähtökohtaisesti opetuskieli. Kun opetuskieli on tekniikan ja taiteiden aloilla suomi tai ruotsi, opiskelija voi pyynnöstä käyttää opintosuorituksissaan myös suomea tai ruotsia (ei koske kauppatieteitä). Kun opetuskieli on englanti, opiskelija voi pyydettäessä käyttää opintosuorituksissaan suomea tai ruotsia (kauppatieteissä suomea) niillä kursseilla, joihin tämä mahdollisuus on erikseen merkitty kurssikuvauksessa.

Suoritetulle kurssille rekisteröidään vain yksi suorituskieli. Jos kurssin suoritus koostuu erikielisistä osasuorituksista, rekisteröidään suorituskieleksi se kieli, jolla on suoritettu työmäärältään laajin osuus kokonaissuorituksesta.

Hyväksiluettavan opinnon suorituskieli määräytyy opiskelijan toimittaman dokumentaation mukaan.

Tarkista opintosuoritusote ja tarvittaessa tee korjauspyyntö viipymättä

Kurssin suoritettuasi tarkista opintosuoritusotteesta muiden tietojen lisäksi myös kurssin suorituskieli silloin, kun kurssin suorituspäivä on 1.8.2018 tai sen jälkeen. Jos suorituskieli on mielestäsi merkitty virheellisesti, tee korjauspyyntö opettajalle mielellään heti. Rekisterivirhemerkinnät ovat korjattavissa ainakin kuuden kuukauden ajan kurssisuorituksen hyväksymisestä, tai niin pitkään kuin suorituskielen merkitsemisen perusteena olevat tenttivastaukset ja muut opintosuoritukset ovat olemassa. Rekisteröintiä varten toimitettuja kurssin opintosuoritusilmoituksia ei säilytetä pysyvästi.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: