Aalto-universitetet

Tillgänglighet

Aalto-universitetet tillhandahåller forskningen, undervisningen och den akademiska ledningen högkvalitativa, tillgängliga och effektiva tjänster och stödsystem. Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.

Tillgänglighet betyder att undervisningen och forskningen samt deras stödtjänster är tillgängliga för alla individer. En tillgänglig verksamhetsmiljö är inkluderande, dvs. vår verksamhet främjar interaktion, inlärning, forskning och övrigt arbete inom hela Aalto-gemenskapen.

Aalto-universitetets tillgängliga verksamhetskultur genomförs enligt följande principer:

 • Tillgänglighet utvecklas proaktivt.
 • Jämlikhet främjas i all verksamhet.
 • Medlemmarna i gemenskapen uppmuntras till att rapportera om eventuella hinder och föreslå ändringar i verksamhetssätten.
 • En öppen diskussion stärker positiva attityder och ökar kunskap.
 • Principer för hållbar utveckling tillämpas i hela verksamheten.

AccaNet-samarbetsnätverket som stöd för tillgänglig verksamhet

Alla aaltoiter som är intresserade av att utveckla tillgängligheten kan gå med i Accanet-samarbetsnätverket. Accanet stöder och ger råd för en enhetligare tillgänglig studiegång och smidigare tjänster i alla skolor.

Kontakta sakkunniga i vårt nätverk

 • Tillgänglig miljö (alla ärenden om tillgänglighet): Antti Raike
 • Dyslexi; specifika läs- och skrivsvårigheter i modersmålet och i främmande språk; språkinlärning och -undervisning (främmande språk): Signe-Anita Lindgrén
 • Utredningar, rapporter och kartläggningar om tillgänglighet: Ilpo Korhonen
 • Studerande. Tillgänglighet och rörlighet i studieliv och evenemang: Esa-Pekka Mattila
 • sakkunnig, AUS. Även allmänt stöd, särskilt för rörelsehindrade.
 • Lärcentret: Risto Maijala
 • Underhåll och utveckling av presentationsutrustning i undervisningsutrymmen samt produktion av tillhörande tjänster: Peter Simontschuk och Janne Lummaa
 • Jämlikhet och koordinering av jämlikhetsarbete: Anne Petroff

Kontakta oss

Risto Maijala

Risto Maijala

Oppimispalvelut
Asiantuntija
Peter Simontschuk

Peter Simontschuk

Tietotekniikkapalvelut
Asiantuntija
Anne Petroff

Anne Petroff

Henkilöstöpalvelut
HRD/HR-asiantuntija
Anna Hynynen

Anna Hynynen

Henkilöstöpalvelut
HR at School of Business, and Diversity & Inclusion Officer for University

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder.

Läs mer
Aallon uudet opiskelijat luennolla
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat