Aalto-universitetet

Tillgänglighet

Aalto-universitetet tillhandahåller forskningen, undervisningen och den akademiska ledningen högkvalitativa, tillgängliga och effektiva tjänster och stödsystem. Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.
diversity of aalto people

Tillgänglighet och ett barriärfritt campus

Mångfald och tillgänglighet är vägledande principer för jämställdhet vid Aalto-universitetet. Den här artikeln ger en översikt över bakgrund och riktlinjer relaterade till det tillgängliga Aalto. Dessutom ingår andra ytterligare detaljer och resurser som länkar på den här sidan.

Tillgänglig (barriärfritt) universitetsområde i Otaniemi

Alla tjänster i storstadsområdet inom räckhåll på engelska, svenska och finska.

Servicekartan (extern länk)

Alla tjänster i huvudstadsregionen inom räckhåll.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Otnäs campus utvecklas till en levande stadsdel

Universitetets campus finns i Otnäs, där en levande stadsdel som stöder innovationer har vuxit fram. Målet med campusutvecklingen är att blanda den värdefulla historien med nytänkande formgivning.

Dipoli / Photo by Tuomas Uusheimo

Tillgängligheten i AUS hyreslokalerna (extern länk)

I AUS lokaler har fästs allt mer uppmärksamhet vid tillgänglighet. En del lokaler är nästan tillgängliga och även lokalernas förhandsguidning har förbättrats.

Tillgänglig AUS Sievo Sauna lokalen

Barrier-free environment (extern länk)

Barrier-free environment takes into account the diversity of people in designing and implementation (in Finnish).

Pyörätuolilla liikkuva matkustaja siirtymässä metroon
Aalto-universitetet kartlade induktionsslingornas kvalitet för att göra det lättare för hörselskadade att uträtta ärenden

Apuvälineet ja avustava teknologia ovat osa mahdollistavaa toimintaympäristöä

Tidsfrister för tillgänglighet för webbplatser och videor

Nya universitets-webbplatser

  • Nya universitets-webbplatser skapade den 23 september 2018 eller senare, måste uppfylla tillgänglighetsstandarder och måste publicera en tillgänglighetsförklaring senast den 23 september 2019.
  • Granska och uppdatera din tillgänglighetsförklaring regelbundet.

Befintliga webbplatser och videor

  • De flesta befintliga webbplatser som publicerades före 23 september 2018 måste följa tillgänglighets-bestämmelserna senast den 23 september 2020.
  • Observera att intranät och extranät måste följa bestämmelserna när det förekommer väsentliga förändringar i dem.
  • Förinspelat video- eller ljudinnehåll som publiceras den 23 september 2020 eller senare måste vara tillgängligt enligt direktiven.

Tillgänglighet och studenter

På Aalto-universitetet kan alla studenter fokusera på sina studier med högsta möjliga jämställdhetsnivå. Av enskilda skäl kan studenter få en förlängning till en tentamen eller till exempel använda hjälpmedel i sina studier. Sådana enskilda lösningar överenskomms, under ett konfidentiellt möte, med skolans planeringsansvarig eller kurslärare, studie- och karriärpsykologer, eller tutor.

Tillgänglighet om studier fastställs i paragraf 24 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier:

24 § Studiernas tillgänglighet

  • Om en studerande har ett handikapp som begränsar studierna eller ett annat motsvarande hälsomässigt förhinder som gör att han eller hon inte kan utföra sina studier på det sätt som bestämts i undervisningsplanen och för kursen, ska högskolan vidta skäliga åtgärder för att anordna ett alternativt sätt på vilket studierna kan genomföras. Den studerande ska uppvisa samma teoretiska och praktiska kunskaper som övriga studerande.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgänglighetsförfarandet.

The guide for diverse learners

Oliklärande studerande (into.aalto.fi)

Akademiska riktlinjer och förordningar

Universitets utbildningsplanerna utformas och implementeras i enlighet med universitetsstrategin och olika akademiska riktlinjer, regler och förordningar.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

A student walking on Aalto University campus in Otaniemi

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Instructions on how to apply

Personer

Aalto-universitetet har sex skolor med nästan 12 000 studerande och 4 000 medarbetare, varav runt 400 är professorer. Lär känna våra experter i teknik, ekonomi och konst.

Aalto University community member

Likabehandling och jämställdhet

All vår verksamhet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.
Aalto-universitetets mål är att erbjuda alla en jämlik och likvärdig verksamhetsmiljö, där anställda och studerande av olika kön, med olika uppgifter och med olika bakgrund behandlas jämlikt.

Likabehandling och jämställdhet

All verksamhet vid Aalto-universitetet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Aalto-universitetets ledning: Vi uppmanar varenda aaltoit att motverka diskriminering och rasism

Rasism hör inte hemma i det vetenskapliga samfundet, säger Aalto-universitetets ledning i sitt ställningstagande. Som universitet jobbar Aalto hårt för att vår gemenskap ska vara öppen och mångfaldig.

Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Digital tillgänglighet i forskning, undervisning och tjänster

Lär dig hur man främjar tillgängligheten för Aalto-universitetets digitala miljö.

Digital tillgänglighet

Vägledning för digital tillgänglighet för Aaltos webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och dokument för att genomföra den nationella Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

IT-tjänster

Aalto-universitetets IT-tjänster är en tjänsteenhet som stödjer universitetets verksamhet genom att stödja användarnas behov gällande informationssystem, nätverk och teknisk infrastruktur.

IT Service Desk

Digital tillgänglighet är en gemensam gemenskapspraxis

Webbtillgänglighet gör att alla kan uppfatta, förstå, navigera och interagera med vårt webbinnehåll och tjänster oavsett individuella skillnader. Att göra Aalto-webbplatser och appar mer tillgängliga resulterar i en övergripande bättre användarupplevelse för alla, inte bara för användare med funktionshinder. Tillgänglighet om virtuellt lärande (E-learning) innebär att både innehållet och plattformen ska vara tillgängliga för att vara effektiv på lång sikt.

  • Tekniska standarder för tillgänglighet innebär möjlighet att använda enkelt våra universitetswebbplatser med olika hjälpmedel.
  • Tillgängligt innehåll står för förståelig, antagbar och användbar webbsidor och annan information.

Aalto University Accessibility Coordination Group

Diversity and accessibility are the guiding principles of equality at Aalto University. Accessibility of teaching and other academic activities, campus, and services both physically and digitally support the Aalto community in making sure that everyone has the opportunity to access the university’s knowledge, ideas, and resources.
Aalto University’s Accessibility coordination group is formed to improve coordination across domains.

Aalto University Accessibility Coordination Group members from May 1st, 2021

Antti Raike

Antti Raike

Erityisasiantuntija
Ida Salin

Ida Salin

HR Specialist, Equality, Diversity and Inclusion Officer

AccaNet-samarbetsnätverket som stöd för tillgänglig verksamhet

Alla aaltoiter som är intresserade av att utveckla tillgängligheten kan gå med i Accanet-samarbetsnätverket. Accanet stöder och ger råd för en enhetligare tillgänglig studiegång och smidigare tjänster i alla skolor.

Tillgängliga Aalto-universitetet

Det är en fortlöpande process att upptäcka och avlägsna olika slags hinder. Det är ett arbete som vi alla kan göra tillsammans.

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Aalto-universitetet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat