Aalto-universitetet

Tillgänglighet

Aalto-universitetet tillhandahåller forskningen, undervisningen och den akademiska ledningen högkvalitativa, tillgängliga och effektiva tjänster och stödsystem. Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.

Tillgänglighet betyder att undervisningen och forskningen samt deras stödtjänster är tillgängliga för alla individer. En tillgänglig verksamhetsmiljö är inkluderande, dvs. vår verksamhet främjar interaktion, inlärning, forskning och övrigt arbete inom hela Aalto-gemenskapen.

Aalto-universitetets tillgängliga verksamhetskultur genomförs enligt följande principer:

 • Tillgänglighet utvecklas proaktivt.
 • Jämlikhet främjas i all verksamhet.
 • Medlemmarna i gemenskapen uppmuntras till att rapportera om eventuella hinder och föreslå ändringar i verksamhetssätten.
 • En öppen diskussion stärker positiva attityder och ökar kunskap.
 • Principer för hållbar utveckling tillämpas i hela verksamheten.

Digital accessibility of research, tuition and service

Learn how to promote accessibility of Aalto University digital environment

Digital Accessibility

Digital accessibility guidance for Aalto web sites, e-services, mobile applications and documents to implement the national Act on the Provision of Digital Services (306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Barrier-free campus

Information repository of The Finnish Association of People with Physical Disabilities (in Finnish)

Rakennetun ympäristön esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Pyörätuolilla liikkuva matkustaja siirtymässä metroon

AccaNet-samarbetsnätverket som stöd för tillgänglig verksamhet

Alla aaltoiter som är intresserade av att utveckla tillgängligheten kan gå med i Accanet-samarbetsnätverket. Accanet stöder och ger råd för en enhetligare tillgänglig studiegång och smidigare tjänster i alla skolor.

Kontakta sakkunniga i vårt nätverk

 • Tillgänglig miljö (alla ärenden om tillgänglighet): Antti Raike
 • Dyslexi; specifika läs- och skrivsvårigheter i modersmålet och i främmande språk; språkinlärning och -undervisning (främmande språk): Signe-Anita Lindgrén
 • Utredningar, rapporter och kartläggningar om tillgänglighet: Ilpo Korhonen
 • Studerande. Tillgänglighet och rörlighet i studieliv och evenemang: Esa-Pekka Mattila
 • sakkunnig, AUS. Även allmänt stöd, särskilt för rörelsehindrade.
 • Lärcentret: Risto Maijala
 • Underhåll och utveckling av presentationsutrustning i undervisningsutrymmen samt produktion av tillhörande tjänster: Peter Simontschuk och Janne Lummaa
 • Jämlikhet och koordinering av jämlikhetsarbete: Anne Petroff

Kontakta oss

Risto Maijala

Risto Maijala

Oppimispalvelut
Asiantuntija
Peter Simontschuk

Peter Simontschuk

Tietotekniikkapalvelut
Asiantuntija
Anne Petroff

Anne Petroff

Henkilöstöpalvelut
HRD/HR-asiantuntija
Anna Hynynen

Anna Hynynen

Henkilöstöpalvelut
HR at School of Business, and Diversity & Inclusion Officer for University

Accessible Aalto

Recognising and removing barriers is an on-going process requiring everyone’s input.

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Accessible Aalto

Aalto University strives towards being an accessible, safe and healthy university where research, teaching and services are accessible for all.

Aalto University

Individual study arrangements

Each Aalto student has a right to individual study arrangements due to an impairment restricting his/her ability to study or other health condition.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individual study arrangements

Each Aalto student has a right to individual study arrangements due to an impairment restricting his/her ability to study or other health condition.

Services

Equality, Diversity and Inclusion at Aalto University

Aalto University is committed to promoting diversity, equality and non-discrimination in all its activities.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Equality, Diversity and Inclusion at Aalto University

Aalto University is committed to promoting diversity, equality and non-discrimination in all its activities.

We aim to provide a non-discriminatory, gender-equal and accessible environment in which employees and students with diverse backgrounds and duties receive equal treatment and are free to participate without discrimination in university activities.

Aalto University

Aalto University IT services

Aalto University IT is a service unit, which supports the operations of the university by meeting the users and units’ needs concerning data systems, telecommunication networks and IT devices along with the Aalto organization.

IT Service Desk

IT services

Aalto University IT is a service unit, which supports the operations of the university by meeting the users and units’ needs concerning data systems, telecommunication networks and IT devices along with the Aalto organization.

Service entities

Otaniemi campus

University's campus is in Otaniemi, home of the lively community that supports innovations.

Dipoli / Photo by Tuomas Uusheimo

Otaniemi campus to develop into a lively neighbourhood

University's campus is in Otaniemi, home of the lively community that supports innovations. The goal of campus development is to mix valuable history and new ways of planning.

Campus

Aalto University on the Service map

All the services in the metropolitan area within your reach in English, Swedish and Finnish.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Pääkaupunkiseudun palvekartta

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat