Aalto-universitetet

Tillgänglighet

Aalto-universitetet tillhandahåller forskningen, undervisningen och den akademiska ledningen högkvalitativa, tillgängliga och effektiva tjänster och stödsystem. Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.
diversity of aalto people

Tillgänglighet och ett barriärfritt campus

Mångfald och tillgänglighet är vägledande principer för jämställdhet vid Aalto-universitetet. Den här artikeln ger en översikt över bakgrund och riktlinjer relaterade till det tillgängliga Aalto. Dessutom ingår andra ytterligare detaljer och resurser som länkar på den här sidan.

Tillgänglig (barriärfritt) universitetsområde i Otaniemi

Servicekartan och reseplaneraren – Alla tjänster i storstadsområdet inom räckhåll på engelska, svenska och finska.

Servicekartan (extern länk)

Alla tjänster i huvudstadsregionen inom räckhåll.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Reseplaneraren (extern länk)

För att resandet är enkelt för alla har största delen av kollektivtrafikfordon i Helsingforsregionen låggolv.

Reittiopas

Otnäs campus karta (extern länk)

Lär känna Otnäs och dess tjänster. Kartan visar restauranger och caféer, parkeringsplatser, universitetsanläggningar och annan vardagsservice i området. Se området som en helhet eller zooma in på enskilda byggnader och visa deras våningskartor. Du kan också söka efter tjänster eller faciliteter med sökfältet och kategorierna längst ner på kartan.

Otaniemi

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs

Välkommen till Aalto-universitetets campus i Otnäs! Campus bildar en mötesplats för universitetet, dess partner och områdets invånare.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Bekanta dig med Aalto-universitetets campus virtuellt (extern länk)

I den nya nättjänsten får användaren med två guider som ledsagare besöka 44 olika ställen på Aalto-universitetets campus – studielokaler, laboratorier, verkstäder, tjänster, uteområden och byggnader. Anslut dig med dator, mobilenhet eller VR-headset.

Aerial photo of the Aalto University campus

Otnäs campus utvecklas till en levande stadsdel

Universitetets campus finns i Otnäs, där en levande stadsdel som stöder innovationer har vuxit fram. Målet med campusutvecklingen är att blanda den värdefulla historien med nytänkande formgivning.

Dipoli / Photo by Tuomas Uusheimo

Urban och grön campus

Otnäs och Aalto-universitets campusområde kommer att förändras i rask takt under de närmaste åren. Mycket nytt ska byggas i området. Samtidigt planerar man utemiljöerna och grönområdena på nytt för att forma stadsdelen till en lockande oas.

SLA havainnekuva viheralueista Kuva: SLA

Tillgängligheten i AUS hyreslokalerna (extern länk)

I AUS lokaler har fästs allt mer uppmärksamhet vid tillgänglighet. En del lokaler är nästan tillgängliga och även lokalernas förhandsguidning har förbättrats.

Tillgänglig AUS Sievo Sauna lokalen

Aalto-universitetet kartlade induktionsslingornas kvalitet för att göra det lättare för hörselskadade att uträtta ärenden

Projektet för att främja likabehandling av hörselskadade har varit betydande i Finland och internationellt.

Aalto lecture hall during the lecture

Mobilappen Aalto Space för möten och arbete på campusområdet

Aalto Space applikaatio Kuva: Hannes Huotari

Mobilappen Aalto Space

Appen gör det lätt för alla som använder Aalto-universitetets campusområde att hitta och reservera lediga utrymmen.

Tjänster

Digital tillgänglighet i forskning, undervisning och tjänster

Lär dig hur man främjar tillgängligheten för Aalto-universitetets digitala miljö.

Digital tillgänglighet

Vägledning för digital tillgänglighet för Aaltos webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och dokument för att genomföra den nationella Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

IT-tjänster

I Aalto-universitetets IT-tjänster övervakar vi IT-lösningarnas hela livscykel, infrastrukturen och hanteringen av tillhörande operationer samt slutanvändarnas tjänster och användarupplevelsen. Vi ansvarar för planering och genomförande av digital transformation tillsammans med våra interna och externa partner och stöder universitetets mål att vara en föregångare inom digitalisering inom studier, undervisning och forskning.

IT Service Desk

Akademiska riktlinjer och förordningar

Universitets utbildningsplanerna utformas och implementeras i enlighet med universitetsstrategin och olika akademiska riktlinjer, regler och förordningar.

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

Student guide illustration, front page

Stöd för studierna

Stödtjänster för studerande

Student guide illustration, supporting your studies

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Aalto University students. Photo by Unto Rautio.

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Likabehandling och jämställdhet

All vår verksamhet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.
Aalto-universitetets mål är att erbjuda alla en jämlik och likvärdig verksamhetsmiljö, där anställda och studerande av olika kön, med olika uppgifter och med olika bakgrund behandlas jämlikt.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Aalto-universitetets ledning: Vi uppmanar varenda aaltoit att motverka diskriminering och rasism

Rasism hör inte hemma i det vetenskapliga samfundet, säger Aalto-universitetets ledning i sitt ställningstagande. Som universitet jobbar Aalto hårt för att vår gemenskap ska vara öppen och mångfaldig.

Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Personer

Aalto-universitetet har sex skolor med nästan 12 000 studerande och 4 000 medarbetare, varav runt 400 är professorer. Lär känna våra experter i teknik, ekonomi och konst.

Aalto University community member

Aalto-universitetets arbetsgrupp för samordning av tillgänglighet

Mångfald och tillgänglighet är de vägledande principerna för jämställdhet vid Aalto-universitetet. Tillgänglighet för undervisning och andra akademiska aktiviteter, campus och tjänster både fysiskt och digitalt stöder Aalto-gemenskapen i att se till att alla har möjlighet att få tillgång till universitetets kunskap, idéer och resurser. Aalto-universitetets samordningsgrupp för tillgänglighet bildas för att förbättra samordningen mellan olika domäner.

Aalto University Accessibility Coordination Group members from May 1st, 2021

 Sari Dhima

Sari Dhima

Head of workplace development
 Ida Salin

Ida Salin

HR Specialist, Equality, Diversity and Inclusion Officer

Var aktiv i AccANet!

Vill du utveckla tillgänglighet och inkluderande kultur vid Aalto-universitetet? Gå med i AccANet och samarbeta med dina Aalto kamrater. AccANet stöder och främjar bästa Aalto praxis för jämställdhet i alla skolor.

Tillgängliga Aalto-universitetet

Det är en fortlöpande process att upptäcka och avlägsna olika slags hinder. Det är ett arbete som vi alla kan göra tillsammans.

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Equality, diversity and inclusion at Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: