Services

IT-tjänster

Aalto-universitetets IT-tjänster är en tjänsteenhet som stödjer universitetets verksamhet genom att stödja användarnas behov gällande informationssystem, nätverk och teknisk infrastruktur.

Bläddra IT-anvisningar

På sidorna nedan finns också IT chatten.

itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

IT Service Desk

IT Service Desk kontaktinformation samt öppettider

Servicedesk för IT-slutanvändare är en kontaktpunkt för användare av Aalto-universitetets IT som behöver hjälp och information. Du kan be om hjälp via e-post, telefon, chatt eller besöka servicedesken under öppettiderna.

Tjänster

Växla lösenord

Anvisningar på engelska.

Resetting the password, and a forgotten password

Your password requires resetting if you have not changed your password by the deadline. The password is valid for 730 days, after which it must be changed or your user ID will be automatically locked.

Services

How to change the password

A password for Aalto University must be changed at 730-day intervals, and it can be changed by using an Aalto computer (Windows, Mac or Linux) or at password.aalto.fi

Services

Populära IT-anvisningar

Anvisningar på engelska.

Free software for home computers

Aalto IT provides staff members and students with free application licenses that can be installed on personal computers.

Services
Kuva puhelimesta kädessä. Kuvaaaja Aalto-yliopisto/ Aleksi Poutanen

Cyber Security

Aalto IT Security provides news and help on various information security topics for research, learning and daily workAntivirus, Work from home and travelling, Phones, Encryption ja Secure email.

mfa-authentication

Hur man använder MFA-autentisering

Flerstegsautentisering (MFA) är en identifieringsmetod som använder sig av två eller flera sätt för att identifiera användaren när han eller hon loggar in på ett visst system eller en tjänst.

Tjänster

Email och kalender

Anvisningar på engelska.

outloog-logo

E-mail & calendar

All those with an Aalto ID are entitled to use e-mail and calendar. You can use Aalto cloud e-mail and calendar also with webmail.

Services
outlook app logo

Aalto email for your phone: instructions for iPhone and Android

Instructions for specifying an email account in your phone

Services

IT information and services for staff

IT Services develops Aalto University’s IT environment. Here you can find information on how we develop our IT services: IT portfolio management, enterprise architecture, data management, accessibility, digital Aalto etc.

Read more about IT development!
IT Service Desk
This service is provided by:

IIT-tjänster

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat