Campus

Otnäs campus utvecklas till en levande stadsdel

Universitetets campus finns i Otnäs, där en levande stadsdel som stöder innovationer har vuxit fram. Målet med campusutvecklingen är att blanda den värdefulla historien med nytänkande formgivning.
Dipoli / Photo by Tuomas Uusheimo

Campusområdet i Otnäs fick sin början år 1949 då staten köpte markområdena för framtida Tekniska högskolan och Statens tekniska forskningscentral. Områdets detaljplan ritades av arkitekt Alvar Aalto. Teknologbyn var den första delen som stod klar, år 1952. Byggnaderna användes första gången som inkvartering under olympiska spelen i Helsingfors.

Tillsammans med Esbo stad skapas i Otnäs en samarbetsmiljö för forskning, innovationer, utbildning och konst. Målet med campusutvecklingen är att blanda den värdefulla historien med nytänkande formgivning.

Ilmakuva Aerial view Otaniemi Aalto University Campus 2018, Image: SLA
Utöver nybyggande har campusutvecklingen också som mål att skapa ett hem för den innovativa Aalto-gemenskapen i Otnäs med många möjligheter för att uppliva hela stadsdelen. Foto: SLA

Traditionellt brukar universitetscampus delas upp enligt olika högskolor. Lokalerna på Aaltos campus har i stället delats upp enligt forskningsområde för att bättre kunna stöda mångvetenskapligt samarbete. 

Framtidens Otnäs länkar samman arbete, boende och tjänster på ett unikt sätt. Bostäderna och arbetsplatserna blir allt fler, och kollektivtrafikförbindelserna förbättras med hjälp av metro och snabbspårväg. För att tillgodose de olika behoven hos olika användargrupper i regionen, testas här nya funktionella lösningar och kreativa sätt att använda de allmänna ytorna.

Otaniemen KokoKuva -mallinnus 2035 Kuva: A-konsultit / Tietoa Oy
Aalto-universitetets campus 2030. Bild: Tietoa Oy / A-konsultit

Centrumet för campus färdigställt

Hösten 2015 flyttade samtliga kandidatprogram på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur till Otnäs campus. Sommaren 2018 flyttade alla institutioner på Högskolan för konst, design och arkitektur till den nyligen färdigställda byggnaden Väre. I februari 2019 flyttade Handelshögskolan till sin nya huvudbyggnad i Otnäs, angränsande Väre.

Universitetets verksamhet och de kommersiella tjänsterna på området skapar ett naturligt centrum på campus, som även fungerar som en knutpunkt för trafiken. Byggnaderna för Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan samt A Bloc köpcenter står färdiga och utgör tillsammans campusets kärna.

Åren 2012 till 2013 hölls en arkitekttävling som vanns av Vertas Architects förslag Väre. Detta förslag blev sedan till kvarteret som nu utgörs av Väre, Handelshögskolan och A Bloc. Detta kvarter utgör campusets hjärta och är en levande och sammanhängande enhet. Där kommer interaktioner och tvärvetenskapliga aktiviteter äga rum, som underlättas av de lättanpassade utrymmena.

 

Aalto-universitetet Works

Tvärvetenskaplighet konkretiseras när K-kvarteren utvecklas till Aalto-universitetet Works under 2019-2022.

Läs mer
Aalto University Works map of the block

Ett unik samarbetsnav

Aalto-universitetets partner kommer att basera sin verksamhet i Innovation Hub som omger grannskapet. Det senaste exemplet på samverkan är A Grid, beläget i en nyrenoverad byggnad där Högskolan för elektroteknik tidigare låg.

Aalto University Works är i ett tidigt planeringsskede och innefattar renovering av befintliga byggnader, uppförandet av nya byggnader samt ett projekt kring förbättring av grönområdena. När det är färdigt kommer Aalto University Works husera institutioner från Högskolan för elektroteknik, Aalto Design Factory, Startup Sauna, Aalto Ventures Program och olika partner till Aalto-universitetet.
 

Aalto-universitetet Tölö

I framtiden kommer Tölö att vara en livskraftig mötesplats för Aalto-universitetet och näringslivet och ett nytt hem för utbildnings- och utvecklingstjänsterna för affärsledning. I byggnaden Aalto Tölö finns bland annat en av de vackraste festsalarna i Finland, lokaler för olika evenemang och en unik arbetsmiljö i det vackra landskapet i Tölö. Efter renoveringen blir byggnaden bland annat en mötesplats för Aalto-universitetet och dess samarbetspartner samt en högklassig restaurang som betjänar alla stadsbor. 

Aalto-universitetet Tölö

Runebergsgatan 14-16

Aalto Töölö julkisivu Kuva: Terhi Ollikainen

Aalto-universitetets campus 2050

Nya byggnader och tjänster, fler invånare och mera grönt. Det är nu de följande riktlinjerna för Aalto-universitetets campus dras upp på kartan.

Ta del av campusvisionen
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat