Aalto-handboken

Universitetets förhandsöversikt - University Preview

Tillsammans, i samband med universitets förhandsöversikt utvärderar vi antaganden om vår verksamhetsmiljö i ljuset av nya trender.
An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

Universitetets förhandsöversikt - University Preview

På hösten ordnas universitetets förhandsöversikt (University Preview). I samband med det bedöms antaganden om vår verksamhetsmiljö i ljuset av nya trender. Antagandena uppdateras som stöd för det kommande årets planeringsprocess och att adjustera levande strategin. Förhandsöversikten är en inkluderande prognosprocess där medlemmarna i universitetssamfundet och våra partner har en central roll i att identifiera och analysera svaga signaler. Förhandsöversikten genomförs med hjälp av bland annat evenemang för gemenskapen, verkstäder, enkäter och diskussionsverktyget på aalto.fi. En del av förhandsöversikten utgörs av det gemensamma samfundsevenemanget för styrelsen (AUFB) och gemenskapen, där vi diskuterar förändringar i vår operativa miljö och publiken kan ställa frågor till styrelsen.

Förhandsöversiktens slutresultat är en lista över centrala nya trender och deras potentiella effekter på vår verksamhet. Om det sker stora förändringar i vår omgivning kan även vår levande strategi uppdateras. Observationerna utnyttjas även i universitetets årsöversikt och i universitetsdialogen när planerna för kommande år uppdateras.

Under 2020 och 2021 identifierades till exempel stigande signaler och trender som inverkade på Aaltos verksamhet såsom den globala hållaberhetskrisen, förändringar i högskolevärlden och i den globala ekonomin och säkerheten. Andra utvecklingsåtgärder i anknytning till förhandsöversiktens resultaten är t.ex. kartläggning och utveckling av praxis för hybridarbete, granskning av det långsiktiga utvecklingsprogrammet för campus samt kartläggning av kommande ändringar i en global kontext. I förhandsdiskussionerna 2022 kom globala utmaningar som energikrisen, den instabila världssituationen, ekonomiska utmaningar och klimatförändringar upp starkt.

Bekanta dig med andra årliga strategiska ledarskapsprocesser

Universitetets årsöversikt - University Review

Enheterna utvärderar hur implementeringen av strategin fortlöpt genom att utnyttja föregående års respons och resultat.

Aalto talvella

Universitetsdialog - University Dialogue

Universitetsdialogens fokus ligger på att sätta upp mål för nästa år och på längre sikt, planera verkställandet och fördela resurserna.

Aalto University campus in Otaniemi
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: