Aalto-handboken

Universitetsdialog - University Dialogue

Universitetsdialogens fokus ligger på att sätta upp mål för nästa år och på längre sikt, planera verkställandet och fördela resurserna.
Kandikeskus

Universitetsdialog - University Dialogue

Universitetsdialogens fokus ligger på att sätta upp mål för nästa år och på längre sikt, planera verkställandet och fördela resurserna. Utgångspunkten för diskussionerna är riktlinjer som beslutats om under översikten, styrelsens anvisningar och högskolornas strategiska planer. Aaltos högskolor och gemensamma tjänster uppdaterar sina planer för de följande fyra åren och under universitetsdialogen kommer PMT överens om kommande mål för verksamheten och resurser som sedan dokumenteras i det gemensamma målavtalet, Our Plan. Baserat på högskolornas och de gemensamma tjänsternas resursplaner sammanställs universitetets budget som godkänns av styrelsen i juni.

Under universitetsdialogen fastställer vi även strategiska utvecklingsprojekt som stöder implementeringen av strategin. De förvaltas genom den så kallade gatemodellen. Här hittar du anvisningar för beredning av strategiska utvecklingsprojekt.

Our plan, målavtal

Under universitetets dialog beslutar PMT om nästa års och långsiktiga mål som tecknas ned i målavtalet Our plan.

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Vår strategi

Bekanta dig med andra årliga processer för strategiskt ledande

Universitetets årsöversikt - University Review

Enheterna utvärderar hur implementeringen av strategin fortlöpt genom att utnyttja föregående års respons och resultat.

Aalto talvella

Universitetets förhandsöversikt - University Preview

Tillsammans, i samband med universitets förhandsöversikt utvärderar vi antaganden om vår verksamhetsmiljö i ljuset av nya trender.

An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: