Aalto-käsikirja

Yliopiston ennakkokatselmus - University Preview

Yliopiston ennakkokatselmuksessa arvioidaan toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin.
An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

Yliopiston ennakkokatselmus

Syksyllä yliopiston ennakkokatselmuksessa (University Preview) arvioidaan toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin päivittäen oletuksia tulevan vuoden suunnitteluprosessin tueksi. Ennakkokatselmus on osallistava ennakointiprosessi, jossa Aalto-yhteisön jäsenillä on keskeinen rooli heikkojen signaalien ja trendien tunnistamisessa ja analysoinnissa. Ennakkokatselmus toteutetaan hyödyntäen muun muassa yhteisötapahtumia, työpajoja, kyselyitä sekä aalto.fi-sivuston keskustelutyökalua.

Yliopiston ennakkokatselmuksen lopputuloksena syntyy listaus keskeisistä uusista trendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista toimintaamme. Jos ympäristössämme tapahtuu merkittäviä muutoksia, voidaan myös strategiamme osana olevaa globaalien trendien listaa päivittää. Havaintoja hyödynnetään myös yliopiston vuosikatselmuksessa ja yliopistodialogissa, kun tulevien vuosien suunnitelmia päivitetään.

Esimerkiksi vuosina 2020 ja 2021 tunnistettiin Aallon toimintaan liittyviä nousevia signaaleja ja trendejä, kuten globaali kestävyyskriisi, korkeakoulutusmaailman muuttuminen sekä globaalin talouden ja turvallisuuden muutos. Muita Preview-tuloksiin perustuvia kehitystoimia ovat mm. hybridityöskentelytapojen kartoittaminen ja kehittäminen, kampuksen pitkän tähtäimen kehittämisohjelman tarkistaminen sekä tulevien muutosten kartoittaminen globaalissa kontekstissa.

Tutustu muihin vuosittaisiin strategisen johtamisen prosesseihin

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto talvella

Yliopistodialogi - University Dialogue

Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin.

Aalto University campus in Otaniemi
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu