Aalto-käsikirja

Yliopiston ennakkokatselmus - University Preview

Yliopiston ennakkokatselmuksessa arvioidaan yhdessä toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin.
An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

Yliopiston ennakkokatselmus

Syksyllä yliopiston ennakkokatselmuksessa (University Preview) arvioidaan toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin. Ennakkokatseluksen lopputuloksena voidaan päivittää strategiaa tai oletuksia tulevan vuoden suunnitteluprosessin tueksi. Ennakkokatselmus on osallistava ennakointiprosessi, jossa Aalto-yhteisön jäsenillä ja sidosryhmillämme on keskeinen rooli heikkojen signaalien ja trendien tunnistamisessa ja analysoinnissa. Ennakkokatselmus toteutetaan hyödyntäen muun muassa yhteisötapahtumia, työpajoja, kyselyitä sekä aalto.fi-sivuston keskustelutyökalua. Ennakkokatselmuksen osana toimii hallituksen ja yhteisön yhteinen yhteisötilaisuus, jossa keskustelemme muutoksista operatiivisessa ympäristössämme ja yhteisö voi esittää kysymyksiä hallitukselle.

Yliopiston ennakkokatselmuksen lopputuloksena syntyy listaus keskeisistä uusista trendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista toimintaamme. Jos ympäristössämme tapahtuu merkittäviä muutoksia, voidaan myös strategiaamme päivittää. Havaintoja hyödynnetään myös yliopiston vuosikatselmuksessa ja yliopistodialogissa, kun tulevien vuosien suunnitelmia päivitetään.

Yliopiston ennakkokatselmus 2023

Syksyn 2023 ennakkokatselmuksen (University Preview) tavoitteena on tukea Aallon elävän strategian kehittymistä varmistamalla ennakoivasti tehtävämme, arvomme, kehittämistoimien painopisteiden sekä meitä muokkaavien tärkeimpien trendien merkityksellisyys.​

Lue lisää
Uusinta tietoa ja innovaatioita

Vuoden 2022 preview-keskusteluissa nousivat vahvasti esiin globaalit haasteet kuten esimerkiksi energiakriisi, epävakaa maailman tilanne, talouden haasteet, työskentelytapojen muutos sekä ilmaston muutos. Tarkastelun pohjalta kehittämistoimia keskitetään erityisesti ydintoimintaan, opetukseen ja tutkimukseen, sekä kestävyyteen.

Vuosina 2020 ja 2021 tunnistettiin Aallon toimintaan liittyviä nousevia signaaleja ja trendejä, kuten globaali kestävyyskriisi, korkeakoulutusmaailman muuttuminen sekä globaalin talouden ja turvallisuuden muutos. Ennakkokatselmuksen tuloksiin perustuvia kehitystoimia ovat mm. hybridityöskentelytapojen kartoittaminen ja kehittäminen, kampuksen pitkän tähtäimen kehittämisohjelman tarkistaminen sekä tulevien muutosten kartoittaminen globaalissa kontekstissa. 

Lisätietoa;

Tutustu muihin vuosittaisiin strategisen johtamisen prosesseihin

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto talvella

Yliopistodialogi - University Dialogue

Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin.

Aalto University campus in Otaniemi
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: