Vår strategi

Framgångsfaktorer

Vi bygger vår framtida framgång genom satsningar på samarbete och människor, infrastrukturer och campus samt resurser och tjänster.
Opiskelua.

Vi investerar i samarbete och människor, infrastrukturer och campus samt tjänster och resurser. Som en del i vår levande strategi kommer vi att börja arbeta tillsammans för att sätta planen i verket under 2020.

Aalto_University_Strategy_images_Dec19_photo_by_Aleksi_Po

Samarbete och människor

Utvecklingsåtgärder: Vi skapar en kultur som uppmuntrar till deltagande, nyfikenhet och samarbete och som främjar välbefinnande.

Close-up of OtaNano infrastructure, photo by Mikko Raskinen

Infrastrukturer och campus

Utvecklingsåtgärder: Vi satsar långsiktigt på moderna och digitala infrastrukturer samt på campusmiljön.

Students at Harald Herlin Learning Centre, photo by Unto Rautio

Tjänster och resurser

Utvecklingsåtgärder: Vi utvecklar dynamiska tjänster och en databaserad verksamhet som stärker den ekonomiska hållbarheten.

Läs mer om vår gemenskap, infrastruktur, campus och våra tjänster

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Likabehandling och jämställdhet

All verksamhet vid Aalto-universitetet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Aalto-universitetet
Dipoli / Photo by Tuomas Uusheimo

Otnäs campus utvecklas till en levande stadsdel

Universitetets campus finns i Otnäs, där en levande stadsdel som stöder innovationer har vuxit fram. Målet med campusutvecklingen är att blanda den värdefulla historien med nytänkande formgivning.

Campus
Ilmakuva kampuksesta

Virtuell rundtur på campus (extern länk)

Bekanta dig med Aalto-universitetets campus virtuellt. I den nya nättjänsten får användaren med två guider som ledsagare besöka 44 olika ställen på Aalto-universitetets campus – studielokaler, laboratorier, verkstäder, tjänster, uteområden och byggnader. Anslut dig med dator, mobilenhet eller VR-headset.

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Vad är Aalto Platform?

Aalto-universitetets plattformar underlättar mång- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom olika temaområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.

Forskning och konst

Historier om människor vid Aalto

Doctoral student Aini Putkonen
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.
Opiskelija Reetta Kälvälä, kuva: Markus Toivonen
Studier Publicerat:

Studenten Reetta Kälvälä vill utveckla bättre cancervård med teknikens hjälp

Reetta som studerar bioinformationsteknologi tycker att studierna vid universitetet är lättare än vid gymnasiet eftersom hon bättre kan styra över sin tid.
Student Verneri Hirvonen
Studier Publicerat:

Studeranden Verneri Hirvonen: "Studierna vid Aalto-universitetet är väldigt flexibla"

Verneri är den första studerande som har utexaminerats från det engelskspråkiga huvudämnet Digital Systems and Design.
Bioinformaatioteknologian opiskelija Silva Robbins teekkarilakissa. Kuva: Markus Toivonen
Studier Publicerat:

Studeranden Silva Robbins: Läkare är inte det enda alternativet för den som är intresserad av medicin

Silva som studerar bioinformationsteknologi deltar aktivt i studentlivet. Hon tycker Otnäs campus är unikt eftersom det är en smältdegel för olika områden och deras studentkulturer.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat