Aalto-käsikirja

Menestyksen mahdollistajien johtaminen

Aalto-yliopiston tehtävänä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen laadukkaan tutkimuksen, koulutuksen ja vaikuttavuuden keinoin. Mahdollistamme menestyksen panostamalla yhteisöön ja ihmisiin, infrastruktuureihin ja kampukseen sekä palveluihin ja resursseihin.

Yliopiston tehtävä ja arvot ohjaavat pitkän aikavälin suuntaamme. Lisäksi olemme valinneet kehityskohteita tutkimuksen, koulutuksen, vaikuttavuuden ja menestyksen mahdollistajien sekä kolmen poikkileikkaavan teeman alueilta. Näitä kehittämällä kuljemme kohti päämääräämme.

Kullekin yliopiston yhteiselle strategiselle alueelle on nimetty vastuullinen johtoryhmän jäsen. Yliopiston operatiivinen johtoryhmä (President's Management Team, PMT) vastaa yhteisten asioiden priorisoinnista.

Menestyksen mahdollistajien toimintaa johtaa yliopiston rehtori tukenaan palveluyksiköiden johtajat. Toimintaa ohjaa mahdollistajien ohjausryhmä (Enablers Steering Group, ESG). Käytännön työtä tukevat palveluyksiköiden johtoryhmät ja erikseen nimitettävät työryhmät sekä johdon tukipalvelut (Leadership Support Services, LSS).

Menestyksen mahdollistajien toiminta jakatuu kolmeen alueeseen, joista vastaavat palvelujohtajat vastuualueensa mukaisesti:

  • Kulttuuri ja ihmiset, esim. yliopistoyhteisö, henkilöstö ja hyvinvointi sekä organisaatiokulttuuri
  • Kampus ja infrastruktuurit, esim. pitkän aikavälin kampuskehitysohjelma, turvallisuus, IT-arkkitehtuuri ja tietoturva
  • Palvelut ja taloudellinen kestävyys, esim. palvelukehitys, palveluiden digitalisaatio, lakisääteinen noudattaminen (legal compliance) ja tietosuoja sekä taloudellinen kestävyys

Menestyksen mahdollistajien alueen toimijat ja vastuut

Tutustu mahdollistajien kehitystoimiin, suunnitelmiin ja ohjaukseen

Menestyksen mahdollistajat

Panostamme yhteisöön ja ihmisiin, infrastruktuureihin ja kampukseen sekä palveluihin. 

Opiskelua.

Suunnitelmat 2024-2027

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2024-2027

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Lue lisää menestyksen mahdollistajista

People at the campus

Informaatiojalanjälki: Menestyksen mahdollistajat

Henkilöstömme, rekrytointimenettelymme ja palvelukokonaisuutemme mahdollistavat yliopiston menestyksen strategiansa toteuttamisessa. Kerromme täällä, mitä tietoaineistoja luomme, käytämme ja jaamme henkilöstöasioita ja rekrytointia hoitaessamme sekä yliopiston palveluja tuottaessamme. Tämä on osa yliopiston asiakirjajulkisuuskuvausta.

Informaatiojalanjälki
Can of pens

Aalto-yliopiston palvelukokonaisuudet

Aalto-yliopiston palvelut ovat organisoituneet 11 keskitetyksi ja kolmeksi koulukohtaiseksi palvelukokonaisuudeksi, jotka tarjoavat tukea korkealaatuiselle tutkimukselle, opetukselle ja vaikuttavuudelle.

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: