Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR

Päättyneet projektit

CKIR:n empiirinen tutkimus hyötyy eri menetelmiä soveltavasta lähestymistavasta.
Aalto University/Unto Rautio

Tutkimusaiheita ovat muun muassa:

  • Innovaatioekosysteemit ennen markkinoille tuomisen kelpoisuustarkistusta varten ja skaalattavuus teollisuuden luonti- ja yhdistelyprosesseihin
  • Palveluiden luonti ihmiskeskeisissä avoimissa ekosysteemeissä
  • Kestävä kasvu julkisen sektorin innovaatioiden kautta
  • Yritysten osaamisperusteinen uudistaminen
  • Kehittyvien tekniikoiden ja tekniikkapohjaisten palvelujen taloudelliset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset

bIoTope

bIoTope-hanke (Building an IoT OPen innovation Ecosystem for connected smart objects) on tutkimus- ja innovaatiotoimintahanke, joka saa rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta, hakuotsikko ICT30: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects.

Aalto University/Unto Rautio

E-arvonluonti

Kolme lähestymistapaa arvon luomiseen. Tutkimuksen keskipisteessä ovat digitaaliset palvelut ja puhdas teknologia, terveyspalvelut sekä mediapalvelut.

Aalto University/Unto Rautio

Alustoista arvoa nyt

Alustoista arvoa nyt -hanke, jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto, keskittyy tutkimaan nopeasti kehittyviä alustaekosysteemejä, niiden arvonkehitysdynamiikkaa sekä niitä tukevan institutionaalisen ympäristön vaatimuksia.

Aalto University/Unto Rautio

SynchroniCity

SynchroniCity avaa globaalin IoT-markkinan, jossa kaupungit ja yritykset kehittävät jaettuja digitaalisia palveluja kansalaisten elämän parantamiseksi ja paikallisten talouksien kasvattamiseksi.

Aalto University/Unto Rautio

Aalto Future Club

Inspiring and Actionable Thought Leadership Process and Platform for Sustainable Growth.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

AmpliFIRE

AmpliFIRE was a Support Action in the EC’s Future Internet Research and Experimentation (FIRE) initiative.

Aalto University/Unto Rautio

EUE

Energizing Urban Ecosystems (EUE).

Four Aalto University students working at a table / photo by Unto Rautio

Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP) / CONCORD

CONCORD project was a coordination and support action project for EU's Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP) Programme.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

HEA

The Well-being and Energy Efficiency in Living (HEA) project looked for innovative solutions from the viewpoint of sustainable development by combining well-being sector customer insights and high technology appliance expertise.

Aalto University/Unto Rautio

Light Energy

Past project Light Energy.

Four Aalto University students working at a table / photo by Unto Rautio

SILVER

SILVER - Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics was a development project funded by the European Commission under the Seventh Framework Programme for research and technological development (FP7).

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Smart Campus

The SMART CAMPUS project focused on the development of energy saving services and applications that integrate measurements into Intelligent Energy Management Systems for creating a Bi-directional Learning Process between public buildings and building users.

Aalto University/Unto Rautio

ACSI 2.0

ACSI as an Accelerator for System Level Changes.

Four Aalto University students working at a table / photo by Unto Rautio

ACSI Camp

ACSI was an action-learning camp addressing societal concerns in a new and highly effective manner.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

APOLLON

Advanced Pilots of Living Labs Operating in Networks, CIP-ICT PSP-2009-3.

Aalto University/Unto Rautio

FIREBALL

Future Internet Research and Experimentation, FP7-ICT-2009-5.

Four Aalto University students working at a table / photo by Unto Rautio

PARTERRE

Electronic Participation Tools for Spatial Planning and Territorial Development.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

PreCo

Enhancing Innovation in Pre-commercial Public Purchasing Process, FP7-ICT-2009.9.3.

Aalto University/Unto Rautio

SAVE ENERGY

CIP-ICT-PSP-238882.

Four Aalto University students working at a table / photo by Unto Rautio

SIP

Systemic Innovations in Public Sector Interface.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

WORK+LIFE

WORK+LIFE was part of Tekes Built Environment programme TILA in which best practices for future cities were studied and developed, taking into consideration the emerging trends and needs of working and personal lives.

Aalto University/Unto Rautio

OCEAN

Open Cloud Ecosystem for New Value Creation (OCEAN).

Four Aalto University students working at a table / photo by Unto Rautio

IIT - Industrial Innovation in Transition

The Industrial Innovation in Transition (IIT) project aims to help realizing the innovation-based growth strategy for Europe through stimulating the modernisation of current practices of innovation management.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: