Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR

bIoTope

bIoTope-hanke (Building an IoT OPen innovation Ecosystem for connected smart objects) on tutkimus- ja innovaatiotoimintahanke, joka saa rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta, hakuotsikko ICT30: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects.
Aalto University/Unto Rautio

bIoTope-hanke luo pohjan avoimille innovaatioekosysteemeille, joiden avulla yritykset voivat mahdollisimman pienellä investoinnilla luoda uusia SoS-alustoja (Systems-of-Systems, järjestelmien järjestelmät) verkkoon liitetyille älylaitteille. Tavoitteen saavuttamiseksi bIoTope tarjoaa tarvittavat standardoidut avoimet API-liittymät, joiden avulla voidaan julkaista, käyttää ja koota heterogeenisia informaatiolähteitä ja palveluita eri alustoilta, joita ovat muun muassa FI-WARE, OpenIoT sekä kaupunkien hankkeet:

Vieraile bIoTope-verkkosivustolla

Tämä mahdollistaa uudenlaisia palveluiden yhdessä luomisen malleja yksinkertaisesta datan keruusta ja käsittelystä kuluttajien jokapäiväisen työn ja elämän kontekstilähtöiseen, älykkääseen ja itsestään sopeutuvaan tukemiseen. bIoTope muodostaa myös hallinnollisen tiekartan ekosysteemin rakentamiseen, jotta yhteiskunnallis-tekninen ja liiketoimintasuuntautunut bIoTope-ekosysteemi pystytään kunnolla hallitsemaan, kasvattamaan ja säilyttämään.

bIoTope kehittää kymmeniä älykkäiden kaupunkien pilotteja ja proof of concept -hankkeita, jotka toteutetaan Helsingissä sekä Lyonin ja Brysselin metropolialueilla. Paikallisten kehittäjäyhteisöjen saamiseksi mukaan järjestetään kaksi avointa kutsua elokuusta 2017 huhtikuuhun 2018 (ks. OPEN CALL-verkkosivu).

Hankkeen verkkosivusto: www.biotope-project.eu

Hankkeen aikataulu: 1.1.2016-31.12.2018

Kumppanit: noin 20 kumppania, Aalto-yliopisto koordinaattorina

Hankkeen rahoitus: Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

CKIR:n rooli: liiketoimintamallit, ekosysteemin analysointi, pilottien skaalaus

CKIR:n tutkijat: Petra Turkama, Anssi Smedlund

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: