Opettajan käsikirja

Opettajan perehdytys

Tervetuloa opettamaan Aalto-yliopistoon! Tämä sivu on suunniteltu tukemaan opettajan perehdytyspolkuasi. Löydät tietoa Aallon opetus- ja oppimiskulttuurista, opetuksen käytännön asioista sekä opettajana kehittymisestä.
Teacher's handbook illustration: person
Opettajan käsikirjan on laatinut ja sitä ylläpitää Opettajapalvelut.

Loading table of contents

Opettajan perehdytyspolku

Tälle sivulle on koottu opettajan perehdytyksen tärkeimmät asiat. Yksilöllinen perehdytyspolkusi on suunniteltu ja organisoitu koulusi Oppimispalveluiden toimesta. Vaikka sivun sisältö on suunniteltu ensisijaisesti perehtymisen tueksi, se on relevanttia myös aivan jokaiselle opettajalle.

Jokainen osio sisältää lisäksi oppimistehtäviä, joiden avulla on mahdollista oppia lisää aiheesta sekä saada inspiraatiota ja tukea omaan kehittymiseen.

Opettajan perehdytyksen osaamistavoitteet

Opettajan perehdytyspolun jälkeen:

 1. olet tutustunut Aallon opetuksen ja oppimisen kulttuuriin,
 2. olet tutustunut opetuksen ja oppimisen ympäristöihin ja yhteisöön omalla koulullasi,
 3. olet tietoinen opetukseen liittyvistä säännöistä ja säädöksistä, jotka tulee huomioida,
 4. tiedät mistä löydät lisää tietoa ja tukea opetuksesi suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen sekä
 5. tunnistat jatkokehittymisen mahdollisuudet opettajana.
   

Tämän osion oppimistehtävät: 

Käytä yksi minuutti pohtien mitä haluat oppia ja missä haluat kehittyä perehtymispolkusi aikana.

 1. Mitä odotat perehdytykseltä?
 2. Millaisia tietoja ja taitoja tarvitset aloittaaksesi opetuksen Aallossa?

Opetus ja oppiminen Aalto-yliopistossa

Tässä osiossa tutustumme Aallon opetuksen ja oppimisen kulttuuriin. Uutena opettajana sinun on tärkeää olla tietoinen arvoistamme, tavastamme toimia, strategiastamme ja koulutusta koskevasta suunnitelmastamme. Oppimispalvelut ja Wellbeing Desk ovat tukenasi.

Tämän osion jälkeen:

 • olet tutustunut Aallon opetuksen ja oppimisen kulttuuriin.

Tämän osion oppimistehtävät:

 1. Suorita henkilökunnallemme suunnitellut eettisiä periaatteita, tietoturvaa ja tietosuojaa, kyberturvallisuutta sekä tiedostamattomia ennakkoluuloja käsittelevät koulutuskokonaisuudet. Koulutukset ovat saatavilla henkilökunnalle Workday Learningissa.
 2. Inspiroidu ja kuuntele kollegoidesi ajatuksia opetuksesta ja oppimisesta Future-led Learning -podcastissa. Podcastin tavoitteena on tukea Aallon oppimiskulttuurin kehittämistä. Podcast tarjoaa yliopiston opettajille ja opetuksen kehittäjille alustan reflektoinnille ja ideoinnille.
 3. Käytä hetki oman ja opiskelijoidesi hyvinvoinnin pohtimiseen. Mitä hyvinvointi tarkoittaa sinulle opettajana? Oasis of Radical Wellbeing tarjoaa materiaaleja ja työkaluja yhteisömme hyvinvoinnin tukemiseen – tutustu Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen työkalupakkiin ja katso jos löytäisit sieltä jotakin omaan työkalupakkiisi.

Opetus ja oppiminen omassa korkeakoulussasi

Aalto-yliopistossa on mahdollista opiskella tekniikkaa, insinööritieteitä, taiteita ja kauppatieteitä. Aalto-yliopisto koostuu kuudesta korkeakoulusta. Lisäksi Avoin yliopisto mahdollistaa opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston tieteenaloista ja opetuksesta kiinnostuneille. 

Tietoja eri koulujen, laitosten ja muiden yksiköiden opetuksen ja oppimisen sisällöistä ja käytännöistä löytyy heidän verkkosivuiltaan (ks. linkit alla).

Tämän perehdytysosion jälkeen olet tutustunut koulusi opetus- ja oppimisympäristöön sekä opetusyhteisöön.

Tämän osion oppimistehtävät:

 1. Käytä hetki tutustuen oman korkeakoulusi aalto.fi -sivuihin.
 2. Löydätkö sivuilta koulusi startegiset tavoitteet? Pohdi mikä tavoitteista on sinulle tärkein omassa opetuksessasi.

Miten päästä alkuun opetuksessa?

Tähän osioon on koottu resursseja, joiden avulla pääset alkuun Aalto-yliopistossa opettamisessa. Tutustu opetussuunnitelmatyöhömme, opetukseen liittyviin sääntöihin ja säädöksiin, pedagogiikkaan ja digitaaliseen opetukseen.

Tämän osion jälkeen:

 • olet tietoinen opetukseen liittyvistä säännöistä ja säädöksistä, jotka tulee huomioida ja
 • tiedät mistä löydät lisää tietoa ja tukea opetuksesi suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Tämän osion oppimistehtävät:

 1. Virittäydy tulevaan opetukseesi. Käy läpi kurssin elinkaaren aikaiset opetuskäytännöt. Täytyykö sinun ottaa jostakin tarkemmin selvää? Löydätkö tukipalvelut, jotka auttavat sinua?
 2. Jos haluat tutustua tarkemmin ohjelmien kehittämiseen ja johtamiseen Aallossa, voit tutustua itseopiskelumateriaaliin uuden koulutusohjelmajohtajan perehdytyksen tueksi: Johdanto ohjelmajohtajan perehdytykseen | Oppiminen - Workday (myworkday.com).
 3. Tutustu MyCoursesiin ja ilmoittaudu tarvittaessa digitaalisen opetuksen tueksi järjestettäviin koulutuksiin.

Miten kehittyä opettajana?

Tämä viimeinen osio käsittelee Aalto-yliopiston tarjoamia mahdollisuuksia kehittyä opettajana. Tarjoamme monipuolista tukea opettajana kehittymiseen ja kerrytetyn opetusosaamisen tunnistamiseen.

Tämän osion jälkeen:

 • tunnistat jatkokehittymisen mahdollisuudet opettajana.

Tämän osion oppimistehtävät:

 1. Tutustu opetusosaamisen arviointiin liittyviin dokumentteihin:
  Teaching competence assessment_Guidelines_for_candidate_2020_Aalto University[1].pdf
  Teaching_competence_guidelines_for_committee_FINAL_0.pdf (aalto.fi)
 2. Onko jotakin, mistä toivoisit saavasi lisätietoa? Kirjoita ylös kysymyksesi joko esihenkilöllesi tai pedagogiselle asiantuntijallesi, jotta voit tuoda ne esiin seuraavassa perehdytyssessiossanne.
 3. Reflektoi ja arvioi omaa opetusosaamistasi suhteessa arviointimatriisiin (englanniksi). Tunnistatko vahvuutesi ja kehittymiskohteesi?
 4. Tee itsellesi kehittymissuunnitelma reflektiosi pohjalta: pedagogiset kurssit joille voisit osallistua, itseopiskelumateriaalit joihin voisit tutustua jne. Voit käyttää oheista mallipohjaa hyödyksi suunnitelman tekemisessä.

Uuden työntekijän perehtymisopas

Uuden työntekijän avuksi perehdytystä tukevia linkkejä keskeisiin teemoihin. Perehdytys on tärkeä osa uuden työn aloittamista.

Tutustu uusien työntekijöiden perehtymisoppaaseen.
Three students with bicycles in front of Väre building, Aalto University
Lecture hall during the lecture

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Teacher's handbook illustration: main image

Opettajan käsikirja

Tästä käsikirjasta saat käytännön tietoa Aalto-yliopistossa opettamisesta.

Anna palautetta

Haluamme antaa opettajille oikeaa, helposti saavutettavaa ja ajankohtaista tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa jatkuvasti palautteen perusteella. Siinä tarvitsemme apuasi.

Voit auttaa meitä täyttämällä tämän yksinkertaisen pidän - toivon’ -palautelomakkeen.

Miten onnistuimme olennaisen tiedon välittämisessä?

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: