Palvelut

Hyvinvointia opetuksella

Miten voimme samanaikaisesti huomioida opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin? Pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa sekä opettajan että opiskelijoiden ja koko yhteisön näkökulmaa hyvinvointiin. Näiltä sivuilta löydät tietoa ja ajatuksia kuinka siitä, kuinka edistää Aalto-yhteisön hyvinvointia: opiskelijan opiskeluhyvinvointia ja opettajan työhyvinvointia.
Wellbeing in Teaching
Hyvinvointia opetuksella 2022

  callout

  VIESTEJÄ OPISKELIJOILTA OPETTAJALLE:

  "Opettaja pitää kurssillaan etäyhteydellä (zoom, teams, etc) 1krt/vk n.30min avointa "toimistoa", jossa voi tulla piipahtamaan ja kysymään luennosta / kurssin järjestelystä etc..."

  Opiskelija, kevät 2022

  Callout

  VIESTEJÄ OPISKELIJOILTA OPETTAJALLE:

  "Odotustenhallinnan ja viestinnän tärkeys kurssin alussa (ja jatkuva palautekanava auki kurssin aikana): mitä on tulossa, miksi, mitä opiskelijoilta odotetaan, miksi esim. läsnäoloa, miksi interaktiota.. eli pedagogisen metapuheen tärkeys!"

  Opiskelija, kevät 2022

  Callout

  VIESTEJÄ OPISKELIJOILTA OPETTAJALLE:

  "Ryhmäyttäkää suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat opetuksessa, niin että he oppivat tuntemaan toisensa."

  Opiskelija, kevät 2022

  Hyvinvointi on koko yhteisön asia

  Tutkimusten mukaan opettajan työhyvinvointi ja opiskelijoiden opiskeluhyvinvointi ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Eiväthän opetus ja opiskelukaan ole toisistaan irrallaan olevia asioita vaan opettajan työ on kohtaamisia opiskelijoiden ja toisten opettajien kanssa. Kummankaan hyvinvoinnin ajattelun ei tarvitse olla toiselta pois, vaan itseasiassa ne tukevat toisiaan.

  Opettajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti pedagogisen työn laatuun ja kohtaamisten kautta opiskelijoiden akateemisiin taitoihin. Hyvinvoiva yksilö pystyy säätelemään stressiä paremmin, tunnistaa omat arvonsa ja ajattelumallinsa ja vie näitä toimintaansa. Opetuksessa tämä näkyy mm. positiivisena kannustavana otteena, avoimena vuorovaikutuksena ja kokeilemisen tukemisena. Samalla hän tukee ympäristönsä hyvinvointia. Opetuksessa, jossa osallistetaan ja kohdataan opiskelijat aidosti, pystytään myös tukemaan opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia.

  Vaikka molemmat, opiskelu- ja työhyvinvointi, ovat yksilön subjektiivisia kokemuksia ja ilmenevät esimerkiksi jaksamisena ja annettavana panostuksena, voidaan niihin vaikuttaa yhteisön tasolla. Keskeistä pedagogisen hyvinvoinnin kannalta ovat tutkimusten mukaan osallisuus ja toimijuus, mahdollisuus kehittyä ja saada tukea. Pienet opetuksessa tapahtuvat teot: avoin vuorovaikutus, huomioon ottaminen, tuki ja mahdollisuus osallistua tukevat hyvinvointia.

  Hyvinvoinnin kannalta tärkeitä ovat lisäksi rakenteet, kuten opetussuunnitelma.

  Lue lisää: Yhdessä kohti holistista hyvinvointia

  Liisa Postareff: " Academic Wellbeing – The relations between teaching, learning and wellbeing of the learning community"

  Englanniksi englanninkielisellä tekstityksellä. Rajoitettu katseluoikeus, vain Aalto-kirjautuneille.

  Inspiroidu esityksestä
  Liisa Postareff

  Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen työkalupakki

  Hyvinvointia opetuksessa voi edistää usealla eri tasolla. Yksilötasolla hyvinvoiva opettaja pystyy reflektoimaan omaa opetustaan ja miettimään opiskelijoita tukevia menetelmiä. Opetuksen suunnittelun tasolla mm. mitoituksen pohdinta niin opiskelijan kuin opettajankin työlle on tärkeää. Miten sanoitamme  asioita ja kohtaamme toisemme. Yhteisöllisesti on tärkeä miettiä mitä tavoitteita asetamme koulutusohjelmalle ja miten ne tukevat opintojen etenemistä ja hyvinvointia. Millaiset työskentelytavat opetuksessa tukevat hyvinvointia.

  Keräsimme eri tasoilla olevia hyvinvointia edistäviä toimintoja yhteen:

   Mindfulness SQ

   Rauhoittava harjoitus auttaa pysähtymään

   Mindfulnessin ja muiden mieltä ja aivoja rauhoittavien harjoitusten avulla voimme palata tähän hetkeen, pysähtyä omien ajatustemme ja kehomme ääreen, mutta myös saada yhteyden ympäristöön. Käytä harjoituksia tukemaan omaa hyvinvointia tai ota ne osaksi opetusta. Esimerkiksi rauhoittava harjoitus kurssikerran alussa auttaa pysähtymään ja keskittymään hetkeen. Lue lisää

   Opettaja ja opiskelija opetustilanteessa

   Osaamistavoitteiden muotoilu tukee hyvinvointia

   Hyvin muotoiltu osaamistavoite kertoo opiskelijalle mitä hänen odotetaan oppivan kurssin aikana ja auttaa opiskelijaa keskittymään oleelliseen. Se mahdollistaa kurssin aikaisen tuen ja toimii arvioinnin pohjana. Tavoitteiden viestiminen opiskelijoille ja niistä puhuminen kurssin aikana tukevat hyvinvointia. Katso täältä vinkkejä osaamistavoitteiden muotoiluun.

   IMAGE: Aalto University/Aino Huovio

   Työmäärän mitoitus on tärkeä osa opetuksen suunnittelua

   Mitoituksen avulla pyritään varmistamaan, että opiskelijalle on varattu riittävän paljon aikaa osaamistavoitteiden saavuttamiseen ja laadukkaaseen ymmärtävään oppimiseen. Mitoitusta on hyvä katsoa myös opettajan työn kannalta. Hyvin tehty mitoituslaskelma mahdollistaa sen, ettei opetus ja opiskelu kuormita osaltaan ketään liikaa. Lue lisää

   AllWell SQ

   Dataa hyvinvoinnin tukemiseksi

   Opetuksen ja opiskelun toteutumista koskeva data toimii parhaimmillaan kehittämisen tukena ja voi auttaa koulutusohjelmaan tukemaan hyvinvointia ohjelmassa. Tutustu koulutusohjelmasi AllWell tuloksiin ja opettajalle tehtyyn oppaaseen, siitä miten opetusta voi kehittää. Opas ja ohjeet PowerBI-järjestelmän käyttöön löytyvät täältä.

   Wellbeing in teaching has several levels: teacher, student, teacher and student communities and Aalto community

   Yhteisöllinen hyvinvointi: Reflektoi hyvinvointia yhteisössäsi!

   Mikä parantaisi sinun hyvinvointiasi?
   Kuinka voisit tukea toisten hyvinvointia?
   Ketkä muodostavat lähiyhteisösi? Kuinka oman lähiyhteisösi hyvinvointi voisi parantua?
   Mitä Aalto-yhteisö voisi tehdä hyvinvoinnin parantamiseksi?

   Opiskelijoita opiskelemassa ryhmässä

   Opettaja ja opiskelija yhteisön hyvinvoinnin rakentajina

   Tunne yhteisöön kuulumisesta on yksi tärkeimmistä hyvinvointia tukevista asioista. Tätä voivat toiminnallaan tukea sekä opettaja että ryhmään kuuluvat opiskelijat. Lue lisää miten tuet osallisuutta ja kuulumisen tunnetta opetuksessasi. Lue lisää

   students and a teacher talkin

   Palaute auttaa kehittämään ja lisää yhteisöllisyyden tunnetta

   Palautteen keruu osana opetusta, myös kurssin aikana, on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa ja tukea opiskelijan ja opiskelijajoukon kurssin aikaista oppimista. Perinteisten palautekyselyiden lisäksi kurssinaikaiset keskustelut ja lyhyet kyselyt mm. MyCoursesissa voivat tukea opiskelijaa ja opettajaa asetetuissa tavoitteissa pysymisessä ilman kuormittumisen tunnetta. Lue lisää

   Opiskelukykymalli

   Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä

   Opiskelukyky on kokonaisuus, jossa monet eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Omat voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja ohjaus ja opiskeluympäristöstä saatu tuki vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka opiskelija pystyy suoriutumaan opinnoista. Vaikuttamalla opiskelukyvyn kaikkiin ulottuvuuksiin voidaan edistää opiskelijan mahdollisuuksia edetä opinnoissa.

   Lue lisää

   Hyvinvointia opetussuunnitelmaa kehittämällä

   Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

   Curriculum mapping

   Curriculum mapping -työkalu tukee osaamistavoitteisiin vastaavan opetuksen suunnittelua.

   Ohjelmajohtajan käsikirja

   Teaching Lab suunnittelupakkaus

   Kuinka aloittaa uusien opettamisen ja oppimisen muotojen testaamisen ja luomisen?

   Palvelut
   Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille

   AllWell?-opiskelijakysely ja opetuksen kehittäminen Aallossa

   Vuosittain toteutettavalla AllWell?-opiskelijakyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa pedagogisten kehittämistoimien suunnittelemisen tukemiseen. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan Aallon ohjelmajohtajille ja koulun johdolle.

   Opetus ja oppiminen
   Four people sitting on the stairs near School of Business and Väre, in sunlight

   Opetussuunnitelman kehittäminen

   Opetussuunnitelman kehittämisen tuloksena syntyy tulevaisuuteen suuntautunut, opiskelijoille tieteenalan syväosaamista ja geneerisiä taitoja kerryttävä linjakas opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perustana ovat ohjelman kirkkaan tarkoituksen perusteella muotoiltavat ja jatkuvasti kehittyvät osaamistavoitteet, oppimiskeskeinen opetus ja jatkuvaan arviointiin pohjautuva kehittäminen.

   Tällä sivulla on kuvattu opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet sekä vaiheisiin liittyvät ohjeet. Löydät myös työkaluja ja työskentelypohjia kunkin vaiheen toteuttamiseen.

   Ohjelmajohtajan käsikirja

   Tapahtumia ja kursseja

   MyCourses
   Aalto-yhteisölle Digitaalisen opetuksen tuki

   Arviointi MyCoursesissa, perusteet

   Opi käyttämään MyCoursesin arviointitoiminnallisuuksia.
   MyCourses training
   Aalto-yhteisölle Digitaalisen opetuksen tuki

   MyCourses Basics -koulutus (online, enlanniksi)

   Koulutuksessa tutustutaan MyCoursesin perusominaisuuksiin ja sen käyttömahdollisuuksiin opetuksessa.
   Zulip's logo
   Aalto-yhteisölle Digitaalisen opetuksen tuki

   Zulip - chatin käyttö opetuksessa

   Opi käyttämään Zulip-chat-alustaa opetuksessasi.
   illustration with character and laptop with text learning materials and copyrights
   Aalto-yhteisölle Digitaalisen opetuksen tuki

   Oppimateriaalit ja tekijänoikeus opettajille: Vastauksia kysymyksiisi!

   Tervetuloa tulevaan tapahtumaamme aiheesta oppimateriaalit ja tekijänoikeus! Tässä tapahtumassa tutkimme aihetta opettajien näkökulmasta.
   Tätä palvelua tarjoaa:

   Oppimispalvelut

   Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
   • Julkaistu:
   • Päivitetty: