Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetusperiodit 2024-2025 ja 2025-2026

Aalto-yliopistossa opetus järjestetään viidessä periodissa. Periodit ovat pääasiassa 7 viikon pituisia sisältäen arviointiviikon. Tällä sivulla on lukuvuosien 2024-2025 ja 2025-2026 periodien aikataulu.
Basic clock with blue background

Opetuksen aikataulu Aallossa

Käytössä olevaa periodimallia ja muita opetuksen rakenteita on tarkasteltu lukuvuosien 2019-2020 ja 2020-2021 aikana opintojen sujuvuuden näkökulmasta opetuksesta vastaavan vararehtorin sekä korkeakoulujen dekaanien ja opetuksesta vastaavien varadekaanien johdolla. Viiden periodin mallin todettiin palvelevan sujuvaa opiskelua ja lukuvuoden tehokasta käyttöä. Aalto-yhteisönä sitoudumme kehittämään ohjelmia ja opetusta viiden periodin rakenteessa.

Lukuvuodesta 2022-2023 alkaen periodien ajoittumiseen on tehty pieniä muutoksia, joilla pyritään ajoittamaan tenttijaksot yleisille syys- ja talvilomaviikoille tenttijaksot sekä huomioimaan kevätlukukauden arkipyhien vaikutus opetuspäivien määrään. Esimerkiksi kevätlukukaudella kevätloma ajoittuu kiirastorstaista seuraavan viikon keskiviikkoon.

Kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmassa ei seurata Aallon yleistä periodimallia, vaan opetus järjestetään kolmen viikon moduuleina koko lukuvuoden aikana.

Opetusperiodit

Periodien I–IV viimeinen viikko on arviointiviikko, joka on tarkoitettu oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla. Lisäksi syyslukukaudella on kaksi erillistä arviointijaksoa, joiden aikana järjestetään lähinnä tenttejä. V periodilla suositellaan järjestettäväksi erityisesti opintojaksoja, joiden arvioinnissa tenteillä ei ole isoa painotusta, sillä tenttiviikko ajoittuu osittain tai kokonaan kesäkuulle. Koulutusohjelman pakollisen opintojakson ainoaa toteutusta ei pääsääntöisesti tule järjestää kesäopetuksena.

Opetusperiodit 2022-2024

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: