Opettajan käsikirja

Aalto-yliopiston digitaaliset oppimisalustat

Opettajan kaksi tärkeintä digitaalista alustaa ovat opintotietojärjestelmä Sisu ja digitaalinen oppimisympäristö MyCourses.

Alta löydät myös muita digitaalisia työvälineitä, jotka helpottavat lähi- ja verkko-opetuksen päivittäisiä tehtäviä.
Teacher's handbook illustration: magnifying glass
Opettajan käsikirjan on laatinut ja sitä ylläpitää opettajapalvelut.

Mitä digitaalisia alustoja Aalto-yliopistossa käytetään oppimisen ja opettamisen tueksi?

Opettajan kaksi tärkeintä digitaalista alustaa ovat opintotietojärjestelmä Sisu ja digitaalinen oppimisympäristö MyCourses. 

Sisun ja MyCoursesin lisäksi on olemassa muita tuettuja digitaalisia alustoja ja työvälineitä opettajien opetustehtävien helpottamiseksi. Löydät alempaa tältä sivulta taulukosta yleisimmät opetuksen tarpeet, sekä linkkejä ohjeisiin ja tukipalveluiden yhteystiedot.

Suosittelemme käyttämään Aalto-yliopiston tukemia digitaalisia alustoja ja työkaluja. Siten olet varma, että ohjelmiston tietoturva on tarkistettu ja sitä ylläpidetään. Myös palvelut ja tuki on käytettävissä.

Sisu ja MyCourses -käyttöliittymät
Sisu ja MyCourses -käyttöliittymät
Sisu on opetuksen ja opiskelun ydintietojärjestelmä. MyCourses on Aallossa opetettavien kurssien pääasiallinen digitaalinen oppimisympäristö.
Sisu on opiskelijoiden, opettajien ja oppimispalveluiden henkilöstön työväline opintojen suunnitteluun, aikataulutukseen ja opintosuoritusten rekisteröintiin. Suuri osa kurssiaktiviteeteista (keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät, tehtävänannot ja palautukset, arviointi) ja työkalut (Zoom, Teams, Panopto ja Turnitin) on integroitu tai muuten käytettävissä MyCoursesin kautta.
Opettajien Sisu-käyttöliittymässä on opetuskalenteri ja välttämättömät toiminnot, kuten opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisten käsitteleminen ja arvosanojen antaminen. Opettajat voivat jakaa MyCourses-työtilassa kurssimateriaaleja, aineistoja ja muuta sisältöä. Sinne voi luoda myös arvosteltavia aktiviteetteja kuten tehtäviä, kyselyitä (quiz-aktiviteettejä) ja vertaisarviointitehtäviä. MyCoursesista löytyy myös kurssipalautetoiminnot.

MyCourses on se väline, jolla opettaja tekee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa ja pitää heihin yhteyttä.

MyCourses on hyödyllinen sekä kontakti- että verkko-opetuksessa.

Sisun esittely

sisu.aalto.fi

MyCourses-esittely

mycourses.aalto.fi

Sisu ja MyCourses: ydinjärjestelmät ja niiden keskinäiset yhteydet

Yleisimmät opetuksen tarpeet ja suositellut digitaaliset alustat

Lue lisää digitaalisista alustoista

Illustration with the text: Let's move forward with Sisu.

Sisu

Perustietoa Aallon opetuksen ja opiskelun ydintietojärjestelmästä.

Palvelut
MyCourses aloitus- ja kirjautumissivu

Digitaalinen MyCourses-oppimisympäristö

MyCourses on Aalto-yliopiston kurssien oppimisympäristö. MyCoursesin avulla opettajat voivat jakaa kurssimateriaalia, resursseja ja muuta sisältöä. MyCourses tarjoaa myös työkaluja yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa.

Palvelut
Teacher's handbook illustration: pencil

Digitaalinen arviointi ja sähköiset tentit

Digitaalinen eli sähköinen arviointi tuo opintoihin joustavuutta ja mahdollistaa uusia arviointitapoja. Aallossa käytetään useita digitaalisen oppimisen arvioinnin ja sähköisten tenttien palveluita: MyCoursesin tehtävät ja aktiviteetit, etävalvotut tentit, EXAM, Turnitin ja Safe Exam Browser (SEB).

Tältä sivulta löydät lyhyet kuvaukset kaikista palveluistamme sekä hyödyllisiä linkkejä. Palvelut ovat yliopiston tukemia, tietoturvallisia ja moneen tilanteeseen sopivia.

Palvelut
panopto logo and computer

Panopto-mediapalvelu

Panopto on helppokäyttöinen videotyökalu jolla tallennat ja jaat videoesityksiä, luentoja, ohjeita ja opetusvideoita.

Palvelut
Kuva ryhmätyötä tekevistä opiskelijoista / kuvaaja Aalto-yliopisto Unto RautioUnto_Rautio

Verkkokokoustyökalut – Teams ja Zoom

Työkalut videokokoustamiseen, online-kokouksiin, chattiin ja liikkuvaan työhön. Panopton avulla voi taltioida ja jakaa video- ja monimediaesityksiä, mutta se ei sovellu kokouksiin.

Palvelut
Turnitin logo

Turnitin-ohjelma: alkuperäisyystarkastus ja palaute

Turnitin-työkalu auttaa paitsi huomaamaan plagioinnin myös opettamaan opiskelijoille tieteellistä kirjoittamista. Turnitin vertaa opiskelijan tekstiä laajaan tekstitietokantaan, osoittaa samankaltaiset kohdat ja tuottaa samankaltaisuusraportin. Sivulta löydät linkit ohjeisiin järjestelmän käytöstä sekä opettajille että opiskelijoille.

Palvelut
Presemo view

Presemo: täysin selainpohjainen yleisöosallistumisjärjestelmä

Presemo on täysin selainpohjainen yleisöosallistumisjärjestelmä, jolla yleisö voi keskustella ja äänestää tilaisuuksissa.

Palvelut
Zulip logo

Zulip chat-alusta

Zulip on avoimeen lähdekoodiin perustuva chattialusta ryhmäkeskusteluille. Se tukee LaTex-ohjelmaa, ja siinä on yhteistyöominaisuuksia, joista voi olla hyötyä opetuksessa. Zulip soveltuu hyvin kysymyspalstan foorumiksi tai ryhmätyön tekemiseen, koska siinä on toimintoja kuten yksityiset striimit, käyttäjäryhmät ja mahdollisuus merkitä aiheita käsitellyiksi.

Palvelut
Aalto OpenLearning aloitussivu

Aalto OpenLearning -oppimisympäristö

Aalto OpenLearning on Moodle-pohjainen oppimisympäristö Aallon opettajien luomille verkkokursseille ja oppimateriaaleille.

Palvelut
Image of virtual tour view in ThingLink platform

ThingLink

ThingLink on koulutusteknologia-alusta, jonka avulla voit täydentää kuvia, videoita ja virtuaalikierroksia lisätiedoilla ja linkeillä. ThingLinkin avulla voit luoda helppokäyttöisiä, visuaalisia oppimiskokemuksia verkkoselaimella pilvipalvelussa.

Palvelut
Course feedback support illustration

Kurssipalautetyökalun ohjeiden pääsivu

Aalto-yliopistossa kerätään kurssipalautetta lähes kaikilta kursseilta. Näiltä sivuilta löydät opettajan ohjeita kurssipalautetyökalun käyttöön.

Palvelut

Ohjeistusta ja vinkkejä tekoälyn käytöstä opetuksessa ja oppimisessa

Aalto logo

Ohjeistus tekoälyn käytöstä Aalto-yliopiston opetuksessa ja oppimisessa

Lähtökohdat ja pelisäännöt tekoälyn käyttöön opetuksessa ja oppimisessa.

Palvelut
Light bulb

Vinkkejä opettajalle tekoälyn käytöstä opetuksessa

Opettajalle vinkkejä miten tekoälyn käyttöä opetuksessa voi huomioida

Palvelut
Light bulb

Vinkkejä tekoälyn käyttöön opiskelijoille

Vinkkejä, miten tekoälyä voi käyttää opiskelussa.

Palvelut

Koulutusta opettajille

Huomio! Löydät koko kurssitarjonnan Workday Learning:stä: Opetusosaamisen kehittäminen.

Aalto-yliopiston pedagogiset asiantuntijat tarjoavat yliopistopedagogista koulutusta opetustyötä tekeville työntekijöille. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia opetustaitoja ja opetusfilosofiaa. Järjestämme vuosittain useita pedagogisia koulutuksia sekä englanniksi että suomeksi.

Jos tarvitset perehdytystä tai herää kysymyksiä, niin otathan yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

Sovellukset, ohjelmistot ja tietojen tallennus Aalto-yliopiston työntekijöille ja opiskelijoille

Kuinka onnistuimme?

Tavoitteemme on tarjota opettajille saatavilla olevaa, ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa saamamme palautteen perusteella jatkuvana prosessina. Tarvitsemme käyttäjien apua tähän.

Annathan meille palautetta tällä yksinkertaisella pidän, toivon -lomakkeella.

Lecture hall during the lecture

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: