Opettajan käsikirja

Vinkkejä, työkaluja ja menetelmiä opetukseen

Tälle sivulle olemme koonneet eri teemoihin liittyviä vinkkejä, työkaluja ja menetelmiä, joita opettaja voi hyödyntää oman opetuksensa suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.
Group of student working together

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteista sopiminen kurssilla

Inklusiivisia opetuskäytännot ovat erottamaton osa korkealaatuisia opetuskäytäntöjä, joten inklusiiviset opetuskäytännöt vaikuttaa kaikkiin kurssin ja oppimiskokemuksen osiin.

Palvelut

Teaching Lab suunnittelupakkaus

Kuinka aloittaa uusien opettamisen ja oppimisen muotojen testaamisen ja luomisen?

Palvelut
Hands writing on a laptop

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi (ulkoinen linkki)

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Students at Aalto University Learning Centre

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

Opiskelutaidot

Opiskelutaidot

Opiskelutaidot koostuvat monesta osa-alueesta, kuten eri opiskelumenetelmien hallitseminen, itsensä johtaminen, yhteisössä toimiminen ja omien tunteiden säätely. Opiskelutaitoja voi oppia ja näiltä sivuilta löydät ideoita taitojen kehittämiseen sekä linkkejä lisämateriaaleihin.

Opiskelijan tukipalvelut
Environmental Engineering new flow channel in Otaniemi, with students and teaching staff

Sustainability in Teaching

On this page you can find tips, tools and good practices for integrating sustainability into your teaching.

Services

Teamwork First-Aid Kit

Teamwork First-Aid Kit sisältää työkaluja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi tukemaan ja rakentamaan pohjaa hyvälle tiimityölle monialaisissa projekteissa, joissa ratkotaan monimutkaisia ongelmia. Sivusto pyrkii tukemaan muutoksentekijiöiden kouluttamista sellaisiksi, jotka voivat tehdä tiimistä enemmän kuin osiensa summan. Kiistatta Tiimityötaidot ovat kiistatta keskeisimpiä työelämätaitoja, joita työelämässä odotetaan hallitsevan.

Yhteistyö
aalto ventures program logo

Tools for action (ulkoinen linkki)

Free-to-use tools and methods for introducing students to an entrepreneurial way of thinking and doing.

Wellbeing in Teaching

Hyvinvointia opetuksella

Miten voidaan samanaikaisesti huomioida opettajan ja opiskelijan hyvinvointi? Näiltä sivuilta löydät tietoa ja ajatuksia kuinka siitä, kuinka edistää Aalto-yhteisön pedagogista hyvinvointia - eli opettajan työhyvinvointia ja opiskelijan opiskeluhyvinvointia.

Palvelut
Teacher's handbook illustration: magnifying glass

Aalto-yliopiston digitaaliset oppimisalustat

Opettajan kaksi tärkeintä digitaalista alustaa ovat opintotietojärjestelmä Sisu ja digitaalinen oppimisympäristö MyCourses.
Täältä löydät myös digitaaliset alustat, jotka helpottavat lähi- ja verkko-opetuksen päivittäisiä tehtäviä.

Opettajan käsikirja

Anna palautetta

Haluamme antaa opettajille oikeaa, helposti saavutettavaa ja ajankohtaista tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa jatkuvasti palautteen perusteella. Siinä tarvitsemme apuasi.

Voit auttaa meitä täyttämällä tämän yksinkertaisen ‘I like, I wish -palautelomakkeen.

Miten onnistuimme olennaisen tiedon välittämisessä?

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: