Koulutustarjonta

Computational Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Kiinnostaako sinua fyysisen maailman simulointi ja mallintaminen tietokoneiden avulla? Jos kiinnostaa, tule opiskelemaan Computational Engineering -pääainetta Aaltoon!
Department of Accounting: Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

3.1.2024 – 17.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutuksen kuvaus

Insinöörit ja tutkijat nojaavat nykyään laajalti tietokonesimulaatioihin kehittäessään uusia teknologioita, joilla muuttaa maailmaa. Uusien keksintöjen toimintaa ennustetaan tietokonemallinnuksella mm. laivoissa, geotermisissä voimaloissa, tuuliturbiineissa ja biolääketieteellisissä laitteissa. Computational Engineering -pääaineessa saat tietoja ja taitoja, joita tarvitaan näiden laskentatyökalujen ymmärtämiseen, käyttöön ja kehittämiseen. Opit tekemään luotettavia virtuaalisia malleja kompleksisista fyysisistä järjestelmistä ja käyttämään niitä tarkkojen ennusteiden tekemiseen. 

Koko opintojen ajan syvennät osaamistasi sovelletussa matematiikassa ja opit tuntemaan yleisimmät fysiikan, mekaniikan ja insinööritieteiden teoriat. Opit käyttämään insinöörialoilla käytetyimpiä ohjelmistopaketteja ja syvennät ohjelmointitaitojasi kehittämällä algoritmeja suunnitteluongelmien ratkaisuun. 

Pääset myös käyttämään osaamistasi aitojen insinöörialan ongelmien ratkaisuun monitieteisissä projekteissa. Projektien kautta pääset näkemään tekniikan alan ammattilaisten toimintatapoja käytännössä ja kehittämään tiimityöskentely- ja projektihallintataitojasi. Opit myös viestimään tuloksistasi tehokkaasti. 

Opintojen jälkeen sinulla on vankat taidot matematiikassa, insinööritieteissä ja laskennassa. Osaat käyttää olemassa olevia laskentamenetelmiä ja pystyt seuraamaan tämän nopeasti kehittyvän alan tulevia kehityskulkuja. Saat vankan taitopohjan eri alojen teknisten ongelmien ratkaisuun laskennan keinoin. 

Computational Engineering on yksi Aalto-yliopiston englanninkielisen Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman pääaine. 

Opetuskieli

Bachelor’s Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman ja Computational Engineering -pääaineen opetuskieli on englanti. Koko kandidaattiohjelma, eli kaikki opintojaksot ja tentit, suoritetaan englanniksi. Riittävästi suomea osaavien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva 20–25 opintopisteen laajuinen sivuaine suomeksi.

Myös maisterivaiheen opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaattiohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu ohjelman perusopinnoista (65 op matematiikan, ohjelmoinnin ja tuotantotalouden opintoja ja pakollisia kieliopintoja, Aalto-opinnot ja orientaatio), Computational Engineering -pääaineopinnoista (65 op, joihin sisältyvät kandidaatintyö ja seminaari), sivuaineopinnoista (20–25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (25–30 op).

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Computational Engineering -pääainetta opiskelemalla kehityt ammattilaiseksi, joka osaa analysoida kompleksisia fyysisiä ongelmia edistyneiden simulointitekniikoiden avulla.

Laskennallinen tekniikka on monitieteinen ala, joka sisältää matematiikkaa, insinööritieteiden perusteita ja laskennan käsitteitä. Opinnoissa kartutat tietoja ja taitoja, joiden perustana ovat alla mainitut kolme kulmakiveä. 

Matematiikka on tärkeä osa pääainetta, koska se on tärkeä työkalu insinööritieteiden ongelmanratkaisussa. Opintojen aikana syvennät osaamistasi: 

 • integraali- ja differentiaalilaskennassa 
 • lineaarialgebrassa 
 • tilastollisessa analyysissa

Insinööritieteiden perusperiaatteet. Opit tuntemaan insinööritieteiden perusteorioita mm. seuraavilta aloilta: 

 • virtausmekaniikka 
 • termodynamiikka 
 • lujuusoppi

Laskenta. Opit käyttämään omia simulointitekniikoita ja saat kokemusta keskeisimmistä tekniikan alan ohjelmistopaketeista. Opit lisää näistä alan perusasioista: 

 • ohjelmoinnin perusperiaatteet ja algoritmit 
 • numeeriset menetelmät 
 • elementtimenetelmä

Pääset myös käyttämään osaamistasi aitojen ongelmien ratkaisuun tiimiprojekteissa. 

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaatin tutkinnon pääaine on Computational Engineering.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistossa opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä.

Aalto-yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia omien kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen. Niitä ovat esimerkiksi tutkinnon suorittaminen osittain jossakin Aallon kansainvälisistä kumppaniyliopistoista (vaihto-opinnot), kesäkurssi ulkomailla sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutorina toimiminen. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan useimmat meiltä valmistuneet suorittavat vielä ylemmän korkeakoulututkinnon ennen työelämään siirtymistään. Computational Engineering -pääaineesta valmistuneilla on oikeus suorittaa diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopistossa. Kandidaatin tutkinnolla voi hakea myös muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmiin. 

Lisätietoa löydät Opiskelijan oppaasta

Uramahdollisuudet

Tietokonesimulointi on nykyään osa kaikkia teknisiä aloja, joten voit valita monenlaisista uravaihtoehdoista ja suuntautua mm. energia- tai rakennusalalle, tuotantotekniikkaan tai mekaanisten järjestelmien pariin. 

Yleensä ohjelman opiskelijat jatkavat ylempään korkeakoulututkintoon. Valmistuttuaan opiskelijamme työskentelevät yleensä eri kokoisissa yrityksissä, valtion virastoissa tai tutkimuslaitoksissa. Tohtorin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua myös akateemiselle uralle. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä, joista usein on mahdollisuus edetä johtotehtäviin, ovat mm: 

 • rakennusinsinööri 
 • geoteknikko 
 • koneinsinööri 
 • laivanrakennusinsinööri 
 • tuotesuunnittelija 
 • tuotantoinsinööri 
 • ohjelmistosuunnittelija 
 • rakennesuunnittelija. 

Tutkimuksen painopisteet

Computational Engineering on laaja-alainen pääaine. Koko opintojen ajan olet tekemisissä eri alojen professorien kanssa ja tutustut mm. lujuusoppiin, geotekniikkaan, laskennalliseen virtausdynamiikkaan, rakenteiden mekaniikkaan ja energian muuntamiseen. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistolla on tiiviit suhteet yritysmaailmaan: teemme tutkimusyhteistyötä Suomen suurimpiin kuuluvien yritysten kanssa ja toisaalta tuemme pienten innovatiivisten startup-yritysten syntyä kampusalueen läheisyydessä. Yhteistyö takaa sen, että opetuksemme vastaa tekniikan alan yritysten tarpeisiin ja antaa hyvän alkusysäyksen meiltä valmistuneiden opiskelijoiden urille. 

Aalto-yliopistolla on opiskelijavaihtosopimuksia eri puolilla maailmaa sijaitsevien korkeakoulujen kanssa. Voit siis halutessasi lähteä opiskelijavaihtoon. Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään prosessin eri vaiheissa. 

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Tutustu meihin

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

A guy peeks from behind fresh green birch branches. Photo: Aalto University / Unto Rautio

Get to know Finland and Aalto

Finland’s excellent reputation in education, combined with a wide range of courses offered in English, makes Finland and Aalto University an attractive study destination for international students.

Study at Aalto
Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Tekniikan englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan uusia opiskelijoita ympäri maailman – tässä kolme heistä: Dylan, Anna ja Ishaan

Aalto-yliopiston uudessa englanninkielisessä tekniikan kandidaattiohjelmassa aloitti syyskuussa 2018 39 opiskelijaa. Data Science- ja Digital Systems and Design –pääaineiden opiskelijoista noin kolmasosa on suomalaisia ja kaksi kolmasosaa kansainvälisiä opiskelijoita.

Uutiset

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: