Opiskelu Aallossa

Haku Economics-kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v +2 v)

Haku englanninkieliseen Economics-kandidaattiohjelmaan järjestetään 3.-17.1.2024. Hakijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Valinta englanninkielisiin kauppatieteiden kandidaattiopintoihin tapahtuu joko SAT- tai ACT-testin tulosten tai ylioppilas-, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen perusteella. Hakea voi myös Talousguru-, MAOL lukion matematiikka- tai MAOL Datatähti-kilpailuiden perusteella (haku 13.-27.3.2024) .
Economics-kandidaattiohjelma

Valintojen aikataulu

Haku Economics -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Poikkeuksena tähän ovat valinta Talousguru-kilpailun, MAOL lukion matematiikka -kilpailun tai MAOL Datatähti -kilpailun perusteella, joihin haetaan Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaussa maaliskuussa.

Lisätietoa valinnasta kilpailumenestyksen perusteella (Opintopolku.fi)

Valintojen aikataulu 2024 

3.1.2024 klo 8.00 (UTC+2) Hakuaika alkaa
17.1.2024
klo 15.00 (UTC+2)
Hakuaika päättyy
24.1.2024
klo 15.00 (UTC+2)

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (kaikki ennen kevättä 2024 valmistuneet sekä keväällä 2024 valmistuvan ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

JA

Virallisten SAT- ja ACT- testitulosten saavuttava suoraan testinjärjestäjältä SEKÄ testitulosrapotti toimitettava viimeistään

JA

Passi tai muu henkilöllisyystodistus ja (tarvittaessa) oleskelulupa toimitettava viimeistään

3.4.2024
klo 15.00 (UTC+3)
Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2024 valmistuvan IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon perusteella hakevat toimittavat tiedon arvosanoistaan esim. predicted grades)
30.4.2024 klo 15.00 (UTC+3) Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2024 valmistuvan DIA-tutkinnon perusteella hakevat toimittavat tiedon lopullisista arvosanoistaan)
30.4.2024 SAT-/ACT-valinnan (valintaryhmä II) tulokset julkaistaan viimeistään
31.5.2024 Todistusvalinnan (valintaryhmä I) tulokset julkaistaan viimeistään
14.6.2024 Hakukelpoisuuden osoittavan tutkinnon valmistuttava viimeistään (suomalaisen ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat)
11.7.2024 klo 15.00 (UTC+3) Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään
11.7.2024
klo 15.00 (UTC+3)
Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2024 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)
6.8.2024
klo 15.00 (UTC+3)
Hyväksyminen varasijoilta päättyy

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden on täytettävä yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot ja toimitettava vaaditut hakukelpoisuuden osoittavat liitteet annettuihin määräaikoihin mennessä (katso osio Hakemus ja vaadittavat liitteet). 

Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, esim. high school diploma (hakulomakkeella vaihtoehto:  “muualla kuin Suomessa suoritettu toisen asteen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun”) 
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)

Tämän lisäksi hakukelpoisia ovat myös hakijat 

 • joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa 
 • joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatintutkintoa vastaava tutkinto 

Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu tukinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB -tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia (ks. linkit ylempänä).

Valinta Economics-kandidaattiohjelmaan tapahtuu joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen tai SAT- tai ACT-testitulosten perusteella.

 • Valintaryhmässä I valinta perustuu suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate-tutkinnon, European Baccalaureate-tutkinnon, tai Suomessa suoritetun Deutsches Internationales Abitur- tai Reifeprüfung-tutkinnon arvosanoihin. Jos olet suorittanut minkä tahansa muun tutkinnon, voit hakea ainoastaan SAT/ACT-testitulosten perusteella. 
 • Valintaryhmässä II valinta perustuu SAT/ACT-testituloksiin. Sinun on kuitenkin myös täytettävä yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot (katso lista yllä). 

Näet lisatietoa osiossa Valintamenettely.

Hakukohteet ja aloituspaikat 2024

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on tarjolla kaksi englanninkielistä kandidaattiohjelmaa: Economics (Otaniemen kampus) ja International Business (Mikkelin kampus). Lisätietoa International Business -kandidaattiohjelmasta löydät täältä.

  Valintaryhmä Aloituspaikat  
Economics-kandidaattiohjelma  Valintaryhmä I 38
  Valintaryhmä II 12

Löydät Economics-kandidaattiohjelman myös Opintopolusta (Opintopolku.fi)

Miten haen?

Voit hakea Aalto-yliopiston englanninkielisiin kandidaattiopintoihin valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Voit jättää hakemuksen vain hakuaikana 3.-17.1.2024. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan. 

Hakeminen korkeakoulujen yhteishauissa (opintopolku.fi)

Ohjeet hakuomakkeen täyttämiseen (opintopolku.fi)

Hakulomake (opintopolku.fi)

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen yhdellä hakulomakkeella. Sinun ei tarvitse asettaa valitsemiasi hakukohteita mieluisuusjärjestykseen, ja sinulle voidaan tarjota useampaa kuin yhtä opiskelupaikkaa. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta kaikki kevään haut huomioiden (yhden korkeakoulupaikan säännös).  

Lisätietoa yhden paikan säännöksestä (opintopolku.fi) 

Huomioithan, että kevään ensimmäinen ja toinen yhteishaku ovat toisistaan täysin erilliset hakuprosessit. Jos haet lisäksi koulutuksiin, joihin haku tapahtuu kevään toisessa yhteishaussa (13.-27.3.2024), tulee sinun täyttää erikseen kevään toisen yhteishaun hakulomake hakuaikana. 

Valintamenettely

Economics-kandidaattiohjelmaan voit tulla valituksi joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon arvosanojen perusteella (valintaryhmä I) tai SAT- tai ACT-testitulosten perusteella (valintaryhmä II). 

Valintaryhmässä I valinta perustuu suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate-tutkinnon, European Baccalaureate-tutkinnon, tai Suomessa suoritetun Deutches Internationales Abitur- tai Reifeprüfung-tutkinnon arvosanoihin. Jos olet suorittanut minkä tahansa muun tutkinnon, voit hakea ainoastaan SAT/ACT-testitulosten perusteella. 

Valintaryhmässä II valinta perustuu SAT/ACT-testituloksiin. Sinun on kuitenkin myös täytettävä yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot (katso osio Kuka voi hakea). 

Jos täytät molempien valintaryhmien vähimmäisvaatimukset, voit tulla huomioiduksi sekä valintaryhmässä I että valintaryhmässä II. Sinun ei tarvitse itse valita kummassa valintaryhmässä haet, sillä kaikki hakijat huomioidaan automaattisesti molemmissa valintaryhmissä.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Liitä hakulomakkeelle seuraavat liitteet:

 1. Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet (sekä käännökset tarvittaessa)
 2. Jos haet SAT/ACT- testitulosten perusteella: SAT/ACT-testitulosten tulee saapua suoraan testinjärjestäjältä, lisäksi testitulosraportti tulee ladata hakulomakkeelle
 3. Passi tai muu henkilöllisyystodistus (sekä käännös tarvittaessa)
 4. Oleskelulupakortti (tarvittaessa)

Tässä osiossa on ohjeet liitteiden toimittamiselle. Lue ohjeet huolellisesti ja lataa liitteet Opintopolun hakemukselle annettuihin määräaikoihin mennessä. Skannaa alkuperäiset dokumentit värillisinä ja tallenna ne PDF-muodossa. Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja.

Hakemuksesi hylätään, jos et toimita vaadittuja liitteitä annettuihin määräaikoihin mennessä. Jos tarvitsemme lisätietoa hakemuksestasi tai toimittamistasi liitteistä, olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksesi hylätään jos et vastaa lähettämäämme viestiin annetun määräajan sisällä

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku-palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku-palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit muokata tai ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka. 

Huomioi jos haet useammassa haussa: sinun täytyy liittää liitteet hakulomakkeellesi erikseen joka haussa. Yhden haun yhteydessä toimitettuja liitteitä ei huomioida muissa hauissa. Esimerkiksi kevään ensimmäisessä yhteishaussa toimitettuja liitteitä ei oteta huomioon kevään toisessa yhteishaussa, eikä kevään toisessa yhteishaussa toimitettuja liitteitä oteta huomioon kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Kielitaitovaatimukset

Economics-kandidaattiohjelman opetuskieli on englanti, joten opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Erillistä kielitestitulosta ei vaadita. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa ovat käytössä lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valinnan tulokset

SAT- ja ACT- valinnan (valintaryhmä II) tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.4.2024

Todistusvalinnan (valintaryhmä I) tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 31.5.2024. 

Näet tuloksesi kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. Opetushallitus lähettää lisäksi sähköisen tuloskirjeen kaikille hakijoille.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalveluiden yhteystiedot sekä asiakaspalvelun aukioloajat löydät Yhteystiedot -sivulta.

Hakukohde

Student sitting outside of the School of Business building

Economics, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Economics-kandidaattiohjelma tarjoaa työkaluja ja tietoa, joiden avulla ajankohtaisia maailman ilmiöitä voidaan ymmärtää ja selittää taloudellisesta näkökulmasta.

Koulutustarjonta
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: