Opiskelu Aallossa

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäisen yhteishaun hakuaikana 3.–17.1.2024 (valintaryhmät I-III). Hakijat valitaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti/kauppatieteiden maisteri) siten, että opiskelija suorittaa International Business -kandidaattiohjelmassa Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksella KTK-tutkinnon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration) ja Kauppakorkeakoulun Otaniemen kampuksella maisteriohjelmassa KTM-tutkinnon (Master of Science in Economics and Business Administration).
BScBA students at Mikkeli Campus

Loading table of contents

Valintojen aikataulu 2024

Haku Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa. Haku tapahtuu valintaryhmissä I-III korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäisen yhteishaun hakuaikana (3.1.–24.1.2024) osoitteessa www.opintopolku.fi.

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden on täytettävä yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot ja toimitettava vaaditut hakukelpoisuuden osoittavat liitteet annettuihin määräaikoihin mennessä (katso osio Hakemus ja vaadittavat liitteet).  

Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinto tai
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, esim. high school diploma (hakulomakkeella vaihtoehto: “muualla kuin Suomessa suoritettu toisen asteen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun”)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE) Suomessa
   

Tämän lisäksi hakukelpoisia ovat myös hakijat

 • joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa
 • joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatintutkintoa vastaava tutkinto

Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu ylioppilastutkinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB -tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia (ks. linkit ylempänä).

Valintaryhmä I: Jotta hakija voi tulla valituksi, tulee hänen täyttää kynnysehto: matematiikka (pitkä tai lyhyt) suoritettu ylioppilaskokeessa hyväksytysti. Kynnysehto koskee myös IB-, EB- ja RP/DIA -tutkinnon suorittaneita.

Valintaryhmät II & III: SAT- tai ACT-testi on tullut tehdä 1.1.2022 tai sen jälkeen. Jotta hakija voi tulla valituksi, hänen tulee saada SAT-testin Evidence-Based Reading and Writing sekä Mathematics -osioista yhteensä vähintään 1200 pistettä tai ACT-testin Reading, English, Maths ja Science -osioiden yhteispisteinä vähintään 25 pistettä (composite score).

Hakija voi tulla hyväksytyksi kaikissa niissä valintaryhmissä, joissa hän on hakukelpoinen. Kaikissa valinnoissa opiskelupaikkaa haetaan Opintopolku-palvelun hakulomakkeella.

Hakukohteet ja aloituspaikat 2024

Valintaryhmä Aloituspaikat
Valintaryhmä I 43
Valintaryhmä II 10
Valintaryhmä III 33

Miten haen?

Haku Aalto Bachelor’s Programme in International Business kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa. Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa www.opintopolku.fi. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan.

Hakulomake (opintopolku.fi)

Valintamenettely

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan tapahtuu valintaryhmissä I-III korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäisen yhteishaun hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 3.1.2024 klo 8.00 (UTC+2) ja päättyy 17.1.2024 klo 15.00 (UTC+2) (ks. erikseen Vaadittavat liitteet). Löydät tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta Opintopolusta hakusanoilla ”Aalto University Mikkeli”. Huomioithan, että hakemusten ja niiden liitteiden tulee olla perillä annettuihin määräaikoihin mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hakujärjestelmästä sekä hakulomake (hakuaikana) löytyvät täältä: www.opintopolku.fi.

Huom! Kaikkien hakijoiden tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys Aalto-yliopiston hakijapalveluihin: [email protected].

Tietoa SAT- ja ACT-testistä

Hakijat asetetaan valintaryhmissä II ja III paremmuusjärjestykseen SAT-testin Evidence-Based Reading and Writing ja Mathematics -osioista saadun yhteispistemäärän tai ACT-testin Reading, English, Maths ja Science -osioista saatujen yhteispisteiden (composite score) perusteella. Jotta hakija voi tulla valituksi, tulee vaadittujen osioiden yhteispistemäärän olla vähintään 1200 (SAT-testi) tai 25 (ACT-testi). 

Tasapistetilanteessa SAT- tai ACT-testin matematiikan osiosta parhaat pisteet saanut hakija tulee valituksi. Mikäli matemaattisen osion pisteet ovat myös samat, tulevat kaikki samoissa pisteissä olevat valituksi.

Lisätietoja SAT- ja ACT-testitulosten toimittamisesta sekä ACT-testin pisteiden muuntamisesta SAT-testipisteiksi

SAT-testien tulokset tulee toimittaa Aalto-yliopistoon suoraan testin järjestäjältä. Testin ilmoittautumislomakkeeseen tulee kirjata ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (1700).

ACT-testien tulokset tulee toimittaa Aalto-yliopistoon suoraan testin järjestäjältä. Testin ilmoittautumislomakkeeseen tulee kirjata ao. kohtaan Aalto-yliopiston koodi (3008).

Kevään 2024 valinnassa hakevien tulee suorittaa ja toimittaa vaaditut SAT- tai ACT-testit viimeistään 24.1.2024 mennessä. Virallinen tulosraportti tulee tilata toimitettavaksi Aalto-yliopistoon suoraan testin järjestäjältä.

Valinnassa otetaan huomioon vain 1.1.2022 tai sen jälkeen tehdyt SAT- ja ACT-testit.

Jos olet suorittanut testin useamman kuin yhden kerran, huomioidaan valinnassa vain se testi, jonka kokonaistulos (SAT-testin yhteenlaskettu Evidence-Based Reading and Writing- ja Mathematics –osioiden tulos tai ACT-testin Reading, English, Maths ja Science -osioiden yhteispistemäärä (composite score)) on korkein.

Huomaathan, että SAT- ja ACT-testit ovat todella suosittuja ja niihin kannattaa ilmoittautua mahdollisimman ajoissa. Aalto-yliopisto ei vastaa SAT- ja ACT-testien järjestämisestä eikä vastaa testejä koskeviin tiedusteluihin.

Lisätietoja SAT-testien suorittamisesta Suomessa löydät Suomi-Amerikka yhdistysten liiton sivuilta osoitteesta https://www.samsuomi.fi/kieli-ja-tasotestit/

Lisätietoja SAT-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta osoitteesta http://www.collegeboard.org/

Lisätietoja ACT-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta osoitteesta https://www.act.org/content/act/en.html

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Liitä hakemuksellesi seuraavat liitteet:

 1. Passi tai muu henkilöllisyystodistus (sekä käännös tarvittaessa)
 2. Oleskelulupakortti (tarvittaessa)
 3. Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet (sekä käännökset tarvittaessa)
 4. Jos haet SAT/ACT- testitulosten perusteella: SAT/ACT -testitulosraportti (tämän lisäksi testitulosten on saavuttava Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä.

Tässä osiossa on ohjeet liitteiden toimittamiselle. Lue ohjeet huolellisesti ja lataa liitteet Opintopolun hakemukselle annettuihin määräaikoihin mennessä. Skannaa alkuperäiset dokumentit värillisinä ja tallenna ne PDF-muodossa. Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja.

Hakemuksesi hylätään, jos et toimita vaadittuja liitteitä annettuihin määräaikoihin mennessä. Jos tarvitsemme lisätietoa hakemuksestasi tai toimittamistasi liitteistä, olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksesi hylätään jos et vastaa lähettämäämme viestiin annetun määräajan sisällä

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku-palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku-palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit muokata tai ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka. 

Huomioi jos haet useammassa haussa: sinun täytyy liittää liitteet hakulomakkeellesi erikseen joka haussa. Yhden haun yhteydessä toimitettuja liitteitä ei huomioida muissa hauissa. Esimerkiksi kevään ensimmäisessä yhteishaussa toimitettuja liitteitä ei oteta huomioon kevään toisessa yhteishaussa, eikä kevään toisessa yhteishaussa toimitettuja liitteitä oteta huomioon kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Kielitaitovaatimukset

International Business -kandidaattiohjelman opetuskieli on englanti, joten opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Erillistä kielitestitulosta ei vaadita.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valinnan tulokset

SAT- ja ACT- valinnan (valintaryhmä[SM1] t II-III) tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.4.2024. 

Todistusvalinnan[SM2]  tulokset (valintaryhmä I ) julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 31.5.2024.

Näet tuloksesi kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. Opetushallitus lähettää lisäksi sähköisen tuloskirjeen kaikille hakijoille. 

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen hakijapalvelut

Puh:+358(0)50 4389837   

Sähköposti: [email protected]

International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelu

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös WhatsAppin kautta.

Lisää tietoa International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelusta löydät täältä.

Useimmin kysytyt kysymykset - FAQ

Olemme koonneet myös yhteen useimmin kysytyt kysymykset, joihin löydät vastaukset täältä sivulta Bachelor's Program in International Busines FAQ.

Hakukohde

Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

International Business, kauppatieteiden kandidaatti (BScBA, Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi)

International Business -kandidaattiohjelma (BScBA Program) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia useilla aloilla ympäri maailman.

Koulutustarjonta
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: