Opiskelu Aallossa

Haku Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Haku englanninkieliseen Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan järjestetään 3.-17.1.2024. Hakijat valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoa. Valinta englanninkielisiin tekniikan kandidaattiopintoihin tapahtuu joko SAT/ACT-testin tulosten tai ylioppilas-, IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon arvosanojen perusteella.
A group of students working on a group assignment

Valintojen aikataulu

Haku Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Valintojen aikataulu 2024

3.1.2024 klo 8.00 Hakuaika alkaa 
17.1.2024 klo 15.00 Hakuaika päättyy 
24.1.2024 klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (kaikki ennen kevättä 2024 valmistuneet hakijat sekä keväällä 2024 valmistuvan ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

JA 

Virallisten SAT- ja ACT-testitulosten saavuttava suoraan testinjärjestäjältä SEKÄ testitulosrapotti toimitettava viimeistään 

JA

Passi tai muu henkilöllisyystodistus ja (tarvittaessa) oleskelulupa toimitettava viimeistään 

3.4.2024 klo 15.00 Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2024 valmistuvan IB- tai EB -tutkinnon perusteella hakevat toimittavat tiedon arvosanoistaan, esim. predicted grades) 
30.4.2024 klo 15.00 Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2024 valmistuvan DIA-tutkinnon perusteella hakevat toimittavat tiedon lopullisista arvosanoistaan)
30.4.2024 SAT/ACT-valinnan (valintaryhmä II) tulokset julkaistaan viimeistään
31.5.2024 Todistusvalinnan (valintaryhmä I) tulokset julkaistaan viimeistään 
14.6.2024 Hakukelpoisuuden osoittavan tutkinnon valmistuttava viimeistään (suomalaisen ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat)
11.7.2024 klo 15.00 Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään
11.7.2024 klo 15.00 Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2024 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)
30.7.2024 klo 15.00 Hyväksyminen varasijoilta päättyy

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden on täytettävä yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot ja toimitettava vaaditut hakukelpoisuuden osoittavat liitteet annettuihin määräaikoihin mennessä (katso osio Hakemus ja vaadittavat liitteet).

Olet hakukelpoinen kandidaattiopintoihin, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate –tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate –tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur-tutkinto (DIA) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, esim. high school diploma (hakulomakkeella vaihtoehto:  “muualla kuin Suomessa suoritettu toisen asteen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun”) 
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certificate of Education –tutkinto (AICE) 

  Tämän lisäksi hakukelpoisia ovat myös hakijat 
 • joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa 
 • joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatintutkintoa vastaava tutkinto 

Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu ylioppilastutkinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB -tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia (ks. linkit ylempänä).

Valinta Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan tapahtuu joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon arvosanojen tai SAT/ACT-testitulosten perusteella.

Näet lisätietoa osiossa Valintamenettely.

Hakukohteet ja aloituspaikat

Aalto-yliopistossa on tarjolla yksi englanninkielinen kandidaattiohjelma tekniikan alalla. Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmassa on keväällä 2024 tarjolla viisi hakukohdetta.

Hakukohde Valintaryhmä I Valintaryhmä II    Aloituspaikat yhteensä  Opintopolku
Chemical Engineering 14 21 35 Opintopolku.fi
Computational Engineering    16 24 40 Opintopolku.fi
Data Science 12 18 30 Opintopolku.fi
Digital Systems and Design   18 27 45 Opintopolku.fi
Quantum Technology 14 21 35 Opintopolku.fi

Miten haen?

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan haetaan valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Voit jättää hakemuksen vain hakuaikana 3.-17.1.2024. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan. 

Näin täytät korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen - Opintopolku

Hakulomake (opintopolku.fi)

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen yhdellä hakulomakkeella. Sinun ei tarvitse asettaa valitsemiasi hakukohteita mieluisuusjärjestykseen, ja sinulle voidaan tarjota useampaa kuin yhtä opiskelupaikkaa. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta kaikki kevään haut huomioiden (yhden korkeakoulupaikan säännös).  

Lisätietoa yhden paikan säännöksestä (opintopolku.fi)

Huomioithan, että kevään ensimmäinen ja toinen yhteishaku ovat toisistaan täysin erilliset hakuprosessit. Jos haet lisäksi koulutuksiin, joihin haku tapahtuu kevään toisessa yhteishaussa (13.-27.3.2024), tulee sinun täyttää erikseen kevään toisen yhteishaun hakulomake hakuaikana. 

Valintamenettely

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan voit tulla valituksi joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon arvosanojen tai SAT/ACT-testitulosten perusteella.

Jos täytät molempien valintaryhmien vähimmäisvaatimukset, voit tulla huomioiduksi sekä valintaryhmässä I että valintaryhmässä II. Sinun ei tarvitse itse valita kummassa valintaryhmässä haet, sillä kaikki hakijat huomioidaan automaattisesti molemmissa valintaryhmissä.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Liitä hakulomakkeelle seuraavat liitteet:

 1. Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet (sekä käännökset tarvittaessa)
 2. Jos haet SAT/ACT-testitulosten perusteella: SAT/ACT-testitulosraportti (tämän lisäksi testitulosten on saavuttava Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä)
 3. Passi tai muu henkilöllisyystodistus (sekä käännös tarvittaessa)
 4. Oleskelulupakortti (tarvittaessa)

Tässä osiossa on ohjeet liitteiden toimittamiselle. Lue ohjeet huolellisesti ja lataa liitteet Opintopolun hakemukselle annettuihin määräaikoihin mennessä. Skannaa alkuperäiset dokumentit värillisinä ja tallenna ne PDF-muodossa. Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja.

Hakemuksesi hylätään, jos et toimita vaadittuja liitteitä annettuihin määräaikoihin mennessä. Jos tarvitsemme lisätietoa hakemuksestasi tai toimittamistasi liitteistä, olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksesi hylätään jos et vastaa lähettämäämme viestiin annetun määräajan sisällä.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku-palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku-palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit muokata tai ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka.

Huomioi jos haet useammassa haussa: sinun täytyy liittää liitteet hakulomakkeellesi erikseen joka haussa. Yhden haun yhteydessä toimitettuja liitteitä ei huomioida muissa hauissa. Esimerkiksi kevään ensimmäisessä yhteishaussa toimitettuja liitteitä ei oteta huomioon kevään toisessa yhteishaussa, eikä kevään toisessa yhteishaussa toimitettuja liitteitä oteta huomioon kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Kielitaitovaatimukset

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman opetus tapahtuu englannin kielellä, joten opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Erillistä kielitestitulosta ei vaadita. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa ovat käytössä lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valinnan tulokset

Valintaryhmä II:sen (SAT- ja ACT- valinta) tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.4.2024

Valintaryhmä I:sen (todistusvalinta) tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 31.5.2024. 

Paikan vastaanotto

Saat tiedon sinulle myönnetystä opiskelupaikasta sähköpostitse. Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan annettuun määräaikaan mennessä, tai muuten menetät paikan. Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka alkaa samana lukukautena. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. 

Lue tärkeää tietoa paikan vastaanotosta ja ilmoittautumisesta korkeakouluun Opintopolusta. (Paikan vastaanotto ja ilmoittautuminen korkeakouluun - Opintopolku

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalveluiden yhteystiedot sekä asiakaspalvelun aukioloajat löydät Yhteystiedot -sivulta.

Hakukohteet

Students in lab with protective gear

Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Ilmastonmuutoksen, pandemioiden ja ylikulutuksen aiheuttamat paikalliset ja maailmanlaajuiset haasteet muuttuvat yhä monitahoisemmiksi. Niiden ratkaisemiseksi vaaditaan ripeitä poikkitieteellisiä toimia. Monitieteinen Chemical Engineering -pääaine yhdistelee ainutlaatuisella tavalla mm. matematiikkaa, laskentatyökaluja, kemiaa, biokemiaa, biotieteitä ja kemian tekniikkaa.

Koulutustarjonta
Department of Accounting: Unto Rautio

Computational Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Kiinnostaako sinua fyysisen maailman simulointi ja mallintaminen tietokoneiden avulla? Jos kiinnostaa, tule opiskelemaan Computational Engineering -pääainetta Aaltoon!

Koulutustarjonta
Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Data Science, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Data Science -pääaineen opinnoista saat vahvan perustan, jolta voit ponnistaa nykyaikaisen tietoyhteiskunnan huippuasiantuntijaksi. Saat taitoja aitojen ongelmien ratkaisemiseen algoritmien suunnittelun, koneoppimisen, tekoälyn, tilastollisen päättelyn, operaatioanalyysin ja optimoinnin menetelmin.

Koulutustarjonta
Aalto University / students in the corridor / photography Aino Huovio

Digital Systems and Design, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Digital Systems and Design -pääaine kouluttaa erilaisten digitaalisten järjestelmien asiantuntijoita. Pääaine antaa valmiudet tekniseen suunnittelutyöhön ja projektien suunnitteluun ja niiden hallintaan sekä sulautettujen järjestelmien, säätöteorian ja signaalinkäsittelyn työkalujen käyttöön.

Koulutustarjonta
Aalto University / two students working together in a co-working space / photography Aino Huovio

Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Kiehtooko kvanttifysiikka? Oletko innokas innovoimaan kvanttitekniikan käytännön sovellutuksia? Tule opiskelemaan Quantum Technology -pääainetta Aalto-yliopistoon! Quantum Technology -pääaineessa pääset kvanttivallankumouksen etulinjaan näkemään, kuinka kvanttiteknologia muuttaa laskentaa, kommunikaatiota, anturitekniikkaa ja simulaatiota.

Koulutustarjonta
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: