Koulutustarjonta

Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Kiehtooko kvanttifysiikka? Haluatko kehittää sille käytännön sovelluksia? Tule opiskelemaan Quantum Technology -pääainetta Aalto-yliopistoon! Quantum Technology -pääaineessa pääset kvanttivallankumouksen etulinjaan näkemään, kuinka kvanttiteknologia muuttaa laskentaa, kommunikaatiota, anturitekniikkaa ja simulaatiota. Kvanttimekaniikan ilmiöitä hyödyntävät uudet laitteet tulevat jättämään nykyiset teknologiat varjoonsa. Tulevaisuuden kvanttitietokoneet ratkaisevat ongelmia, joihin nykyisillä laitteistoilla ja algoritmeilla ei ole löydettävissä ratkaisuja. Kvanttiviestinnässä puolestaan tullaan hyödyntämään murtamattomia salausmenetelmiä. Quantum Technology -pääaineesta saat taidot, joilla nouset tämän kehittyvän teollisuuden ja tekniikan alan kansainväliselle huipulle.
Aalto University / two students working together in a co-working space / photography Aino Huovio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

4.1.2023 – 18.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot)

Haku Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutuksen kuvaus

Kvanttiteknologia on monitieteinen ala, joka ylittää perinteiset nanofysiikan, tietotekniikan ja sähkötekniikan väliset rajat.

Opintojen aikana:

 • opit kvanttimekaniikan perusteet ja ymmärrät, miten sitä voidaan soveltaa erilaisissa teknologioissa.
 • saat riittävät matemaattiset taidot ja fysiikan teorian tiedot kvanttimaailman ymmärtämiseen teknologian näkökulmasta.
 • opit tekemään kvanttijärjestelmiä koskevia kokeita ja visioimaan uusiin sovelluksiin johtavaa teknistä kehitystä ja
 • opit hyödyntämään ja luomaan algoritmeja ja ohjelmia, jotka hyödyntävät kvanttimekaniikan periaatteita.

Opintojesi aikana syvennät matematiikan, fysiikan, tietotekniikan ja sähkötekniikan osaamistasi. Kun valmistut pääaineesta, sinulla on tarvittavat työkalut ratkaista kvanttifysiikkaan liittyviä haasteita teollisuudessa ja kehittää yhteiskuntaa hyödyttäviä kvanttiteknologioita.

Quantum Technology on yksi Aalto-yliopiston englanninkielisen Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman pääaineista.

Opetuskieli

Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman ja Quantum Technology -pääaineen opetuskieli on englanti. Koko kandidaattiohjelma, eli kaikki opintojaksot ja tentit, suoritetaan englanniksi. Riittävästi suomea osaavien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva 20–25 opintopisteen laajuinen sivuaine suomeksi.

Myös maisterivaiheen opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaattiohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu ohjelman perusopinnoista (65 op matematiikan, ohjelmoinnin ja tuotantotalouden opintoja ja pakollisia kieliopintoja, Aalto-opinnot ja orientaatio), sekä Quantum Technology -pääaineopinnoista (65 op, joihin sisältyvät kandidaatintyö ja seminaari), sivuaineopinnoista (20–25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (25–30 op).

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Pakollisilla kursseilla opiskelijat tutustuvat kvanttitieteeseen ja -teknologiaan, fysiikan perusteisiin, kuten kvanttiteoriaan ja sähkömagnetismiin, ohjelmointiin, matemaattiseen analyysiin ja numeerisiin menetelmiin sekä tärkeimpiin kvanttiteknologian aiheisiin kuten kvanttipiireihin ja -laskentaan. Valinnaisilla kursseilla opiskelijat pääsevät syventymään yksityiskohtaisesti nanoteknologiaan, kvanttimekaniikkaan, fotoniikkaan, materiaaleihin ja kvanttiteknologiaan.

Quantum Technology -pääaineen opiskelijana saat valmiudet työskennellä huipputeknologian parissa kasvavan kvanttiteknologiateollisuuden palveluksessa.

Kvanttiteknologia on nopeasti kehittyvä insinööritieteiden ala niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Siksi ammattilaisista, jotka osaavat kehittää kvanttiratkaisuja laskennan, viestinnän, anturitekniikan ja simulaation teknisiin haasteisiin, on huutava pula. Kandidaatin tutkinto Quantum Technology -pääaineesta antaa sinulle ihanteelliset valmiudet nousta tulevaisuudessa kvanttiteknologian johtavien osaajien joukkoon.

Quantum Technology -pääaineessa pureudutaan seuraaviin aiheisiin:

 • edistyneiden teknologioiden kvanttilaitteet
 • kvanttitiedonkäsittely, kvanttiviestintä ja kvanttialgoritmit
 • kvanttiteknologiaa hyödyntävä anturitekniikka ja simulaatio
 • nanokokoiset kvanttipiirit ja -prosessorit
 • matalan lämpötilan fysiikka ja materiaalitieteet kvanttiteknologiassa
 • kvanttisysteemien teoreettinen kuvaaminen ja ymmärtäminen
Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaatin tutkinnon pääaine on Quantum Technology.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistossa opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä.

Aalto-yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia omien kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen. Niitä ovat esimerkiksi tutkinnon suorittaminen osittain jossakin Aallon kansainvälisistä kumppaniyliopistoista (vaihto-opinnot), harjoittelu tai kesäkurssi ulkomailla sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutorina toimiminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Quantum Technology -pääaineopiskelijana sinulla on oikeus suorittaa myös maisterivaiheen opinnot Aalto-yliopistossa. Saat pääaineesta vankan perustan, jonka varassa voit jatkaa opintojasi Aalto-yliopiston maisteriohjelmissa, esimerkiksi Materials Physics and Quantum Technology -pääaineessa, joka on osa Master’s Programme in Engineering Physics -maisteriohjelmaa. Muita mahdollisia maisteriopintojen aloja Aallossa ovat sähkötekniikka, tietotekniikka, ja matematiikka ja algoritmit.

Lisätietoa löydät Opiskelijan oppaasta.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto Quantum Technology -pääaineena avaa sinulle kauaskantoisia uranäkymiä aloille, jotka vaativat vahvaa kvanttitieteen asiantuntemusta ja analyyttisia taitoja. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneet kvanttiteknologian opiskelijat voivat työllistyä useille eri aloille ja tutkimuslaitoksiin. Kvanttiteknologian asiantuntijat voivat toimia tutkimusinsinööreinä teknologiayrityksissä, jotka keskittyvät kvanttifysiikkaan perustuvaan laskentaan, viestintään tai anturitekniikkaan. He voivat työllistyä vastaaviin tehtäviin myös valtion tutkimuslaitoksiin. Kvanttitekniikan asiantuntijat voivat myös toimia kvanttiteknologian patenttihakuihin erikoistuneina insinööreinä. Tutkijoiksi haluavat voivat suorittaa kvanttiteknologian alan tohtorintutkinnon.

Mahdollisia uravaihtoehtoja:

 • kvanttitekniikan insinööri teollisuusyrityksessä
 • tutkimus- ja kehittämisinsinööri
 • kvanttiteknologian asiantuntija
 • kvanttiteknologian tutkija
 • kvanttiohjelmoija
 • teknologiakonsultti
 • pankki- ja rahoitusala
Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu
Vivian Phan leaning on a grey wall

Vivian Phan - Kvanttiteknologia uravalintana

Vivian Phan on ensimmäisiä Aalto-yliopiston kvanttiteknologian opinnoista valmistuneita. Phan kertoo, millaista on rakentaa uraa alalla, joka on vielä uusi, ja jonka vaikutukset tullaan tuntemaan todennäköisesti vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Aalto-yliopistossa tehdään johtavaa kvanttiteknologian tutkimusta useilla aloilla, osittain osana Suomen Akatemian kansallisen kvanttitutkimuksen huippuyksikön, Quantum Technology Finlandin (QTF), toimintaa. Tutkimusalojamme ovat matalan lämpötilan kvantti-ilmiöt, suprajohtavat piirit, topologiset materiaalit, ultrakylmät kaasut, kvanttilaskenta ja -viestintä, kvanttiteknologiaa hyödyntävä anturitekniikka, kvanttitietojenkäsittely, integroitu fotoniikka, laserfysiikka ja tiiviin aineen kvanttifysiikka. Quantum Technology -pääaine tarjoaa erinomaiset lähtökohdat kvanttiteknologian tutkijan uralle. Opiskelijat pääsevät heti opintojensa alusta pureutumaan alan ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu (SCI) ja Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu (ELEC) järjestävät Quantum Technology -pääaineen opetuksen yhteistyönä. Tutkinto-ohjelmassa työskentelee suuri joukko omistautuneita eri alojen opettajia esimerkiksi matematiikan, tietotekniikan, sähkötekniikan ja kvanttitieteen ja -teknologian aloilta. Kvanttiteknologian tutkimus on kansainvälistä, ja teemmekin tutkimusta sekä kansallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kumppaneitamme ovat esimerkiksi VTT, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Euroopan unionin Quantum Flagship -lippulaivahanke sekä useat muut ulkomaiset tutkimuslaitokset ja yritykset. Aalto-yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten tekniikan alan korkeakoulujen kanssa, ja sillä on laaja yhteistyöorganisaatioiden verkosto Euroopassa ja ulkomailla. Säännöllinen henkilöstö- ja opiskelijavaihto näiden ympäristöjen välillä on kvanttiteknologian tutkimuksen ja koulutuksen kulmakivi.

Quantum Technology -pääaine edistää kvanttiteknologian kehitystä Suomessa, ja sillä on vahvat siteet alan kansainvälisiin toimijoihin. Tämän ansiosta pääaineen opetukseen osallistuu vierailevia professoreja ja opintojen aikana tehdään oppimis- ja tutkimushankkeita yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Tekniikan englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan uusia opiskelijoita ympäri maailman – tässä kolme heistä: Dylan, Anna ja Ishaan

Aalto-yliopiston uudessa englanninkielisessä tekniikan kandidaattiohjelmassa aloitti syyskuussa 2018 39 opiskelijaa. Data Science- ja Digital Systems and Design –pääaineiden opiskelijoista noin kolmasosa on suomalaisia ja kaksi kolmasosaa kansainvälisiä opiskelijoita.

Uutiset

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

bsc.tech(at)aalto.fi

Hakijapalvelut

Hakuprosessia koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu