Koulutustarjonta

International Business, kauppatieteiden kandidaatti (BScBA, Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi)

International Business -kandidaattiohjelma (kutsutaan myös nimellä BScBA Program) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia useilla aloilla ympäri maailman. Jos siis tavoitteenasi on kansainvälinen tulevaisuus - esimerkiksi opiskelu tai työskentely ulkomailla - International Business -kandidaattiohjelma on juuri sinua varten. Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella järjestetyn ohjelman aikana liityt globaalisti suuntautuneiden ja kunnianhimoisten suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden muodostamaan tiiviiseen ja kansainväliseen yhteisöön. Suoritettuasi intensiiviset kandidaattiopinnot, joihin sisältyy lukukausi ulkomailla jossakin ohjelman lukuisista huipputason kumppaniyliopistoista eri puolilla maailmaa, saat automaattisesti oikeuden jatkaa opintojasi yhdessä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen maisteriohjelmista.
Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

3.1.2024 – 17.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

Koulutuksen kuvaus

Maailma on nykyään pienempi kuin koskaan. Menestyksekkäimmät yritykset pitävät globaalia ajattelutapaa nykyään oletusarvona. Niinpä työntekijöiltä vaaditaan kattavaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja asiantuntemusta. Jotta valmistuvat opiskelijat täyttäisivät nämä vaatimukset, International Business -kandidaattiohjelma tarjoaa heille: 

 • Kansainvälistä osaamista. He ymmärtävät kansainvälistä liikemaailmaa ja menestyvät siellä vahvan kielitaidon, monikulttuurisen tiimityöskentelyn ja viestintätaitojensa ansiosta. 
 • Liiketoiminnan tuntemusta. Heillä on laaja-alaista perusosaamista liiketoiminnan keskeisten osatekijöiden, kuten laskentatoimen, taloustieteen, rahoitusalan, tietojärjestelmien, johtamisen ja markkinoinnin alalta. 
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot. Heillä on valmiudet kohdata sekä taktisia että strategisia haasteita, sillä he kykenevät itsenäiseen, tieteelliseen ja analyyttiseen ajatteluun. 
 • Hyvät johtamis- ja viestintätaidot. Heillä on erinomaiset sosiaaliset- ja esiintymistaidot, joiden avulla he pystyvät edistämään tiiminsä tavoitteita joko nimettynä tiiminvetäjänä tai tiimin jäsenenä. 
 • Monipuoliset projektinhallinta- ja ryhmätyötaidot. He pystyvät johtamaan projekteja aina aloituksesta ja suunnittelusta priorisointiin ja toteutukseen asti – annetun määräajan ja odotusten puitteissa. 
 • Hyödyllisen verkoston. He luovat pitkäaikaisia suhteita ja muistoja paikallisten ja ulkomaisten opiskelijatovereiden, professorien ja yhteistyössä toimivien yritysten kanssa. 

International Business -kandidaattiohjelmasta valmistuessaan tutkinnon suorittaneilla on vankka perusta työskentelylle vaativissa ja kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä ympäri maailman. 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö sijaitsee Mikkelin yliopistokeskuksessa Etelä-Savon sydämessä 230 km päässä Helsingistä. Kampus sijaitsee Mikkelin keskustassa, mutta lähellä luontoa. Itse kampuksella on erinomaiset opetustilat ja kannustava ilmapiiri, jotka mahdollistavat mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, luennoitsijoiden ja henkilöstön välillä. Suhteellisen pienen yhteisön ja intensiivisen oppimiskokemuksen ansiosta yhteisöhenki kasvaa voimakkaaksi ja jopa eliniän mittaiseksi. 

Opetuskieli

Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelman opetuskielenä on englanti. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki osallistujat ymmärtävät hyvin englantia, jota puhutaan luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa. Opiskelijoiden odotetaan myös lukevan sujuvasti englanninkielistä tekstiä ja ilmaisevan itseään selkeästi niin puhutun kuin kirjoitetunkin englannin välityksellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaatin tutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista: 

 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (71 op) 
 • Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopinnot (52 op), sisältäen: kandidaatintutkielma ja seminaari (10 op) 
 • Sivuaineopinnot ulkomailla (30 op) 
 • Kieli- ja viestintäopinnot (15 op) 
 • Vapaavalintaiset opinnot (12 op) 

Opetus tapahtuu intensiivimoduuleissa keskittyen yhteen kurssiin kerrallaan, mikä lisää vuorovaikutusta ja intensiteettiä: 

 • Lukuvuosi koostuu 15 opintomoduulista, joita järjestetään myös kesällä. 
 • 1 moduuli = 3 viikkoa, yksi aine kerrallaan. 
 • Useimmista kursseista opiskelijat saavat 6 op 
 • Lähiopetusta on kolme tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa eli yhteensä 45 tuntia tentit mukaan lukien. 
 • Opiskelu vaatii jatkuvaa aktiivista osallistumista ja läsnäoloa.

Opintojen sisältö

Opiskelu International Business –kandidaattiohjelmassa on hyvin aktiivista ja intensiivistä. Opinnot on jaettu kolmen viikon moduuleihin, mikä pitää etenemisen nopeana ja tavoitteet selkeinä, kun opiskellaan yhtä ainetta kerrallaan. Opetusmenetelmiin kuuluvat muun muassa vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, videoesitykset ja yritysprojektit mutta myös itsenäisempi ja teoreettisempi akateeminen työskentely. Erilaiset opetusmenetelmät tarjoavat mielenkiintoisen, haastavan ja motivoivan oppimisympäristön.

Kursseilla nähdään myös vierailevina puhujina monia liike-elämän ja julkisen sektorin edustajia, joihin kuuluu myös Aalto-yliopiston alumneja. Useilla kursseilla opiskelijat toteuttavat projekteja eri yrityksille. Yhteistyötä tehdään yritysten kanssa myös luentojen ulkopuolella: urapäivillä, opintomatkoilla ja tutustumiskäynneillä. 

1. vuosi: Opiskelija suorittaa peruskursseja, opiskelee kieliä ja suorittaa yritysviestinnän opintoja. 

2. vuosi: Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita haluamansa valinnaiset kurssit, esimerkiksi: 

 • Brand Management 
 • Corporate Finance 
 • Global Game Industry 
 • Green Ventures 
 • International Arts Management 
 • Social Media Analytics 
 • Tools for Data Analysis 

Opiskelijat perehtyvät myös tutkimusmenetelmiin, minkä jälkeen he aloittavat kandidaattitutkielman kirjoittamisen. Kandidaattitutkielman tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kykyä tehdä itsenäistä tutkimustyötä kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Prosessin tavoitteena on kehittää esimerkiksi tutkimussuunnitelman laatimiseen liittyvää osaamista, johon kuuluu tutkimusongelman, kysymysten ja tavoitteiden määrittely. Liiketoimintastrategiapeliin perustuva Capstone-kurssi toimii ikään kuin opitun kertauksena ja katsauksena viimeiseen kahteen vuoteen ja kokoaa oppimisprosessin yhdeksi kattavaksi paketiksi. 

3. vuosi: Opiskelijat viettävät yhden lukukauden opiskelijavaihdossa ja suorittavat sivuaineopintoja yhdessä ohjelman monista kumppaniyliopistoista ympäri maailmaa. Suoritettavat kurssit voi valita joustavasti kunkin opiskelijan kiinnostuksen mukaan. 

Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma, Mikkeli

What makes studying International Business at the Mikkeli Campus unique?

  BScBA student Ly sitting on a park bench in autumn

  "Nautin opinnoistani: saan opetusta ja tukea opintoihini inspiroivilta professoreilta, opiskelen kansainvälisessä luokassa ja teen koulutöitä monissa energisissä työryhmissä. Aalto-yliopisto tarjoaa minulle akateemista osaamista ja Mikkelin kampuksen yhteisö pitää huolta henkisestä hyvinvoinnistani."

  Ly, BScBA-ohjelman opiskelija

  BScBA student Khai sitting by the lake

  "Liiketoiminta on minun intohimoni. Olenkin aina halunnut perustaa oman yrityksen, ja opiskelu BScBA-ohjelmassa tarjoaa siihen hyvät lähtökohdat. Monimuotoinen ohjelma on tarjonnut mahdollisuuden tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa, ja olen oppinut proffien lisäksi paljon myös muilta opiskelijoilta."

  Khai, BScBA-ohjelman opiskelija

  BScBA student Laura on a beautiful summer day

  "Kun opintojen tahti on näin intensiivinen, on tärkeää ylläpitää positiivista asennetta. Täällä on paljon opiskelijatapahtumia ja muita mahdollisuuksia viettää aikaa ystävien kanssa ja irrottaa välillä ajatukset koulutyöstä. Parasta onkin meidän lämminhenkinen ja kannustava yhteisömme."

  Laura, BScBA-ohjelman opiskelija

  BScBA alumnus Niko Marjomaa

  "International Business -kandidaattiohjelma antaa opiskelijalle valmiudet pärjätä oikeassa työelämässä. Organisaatiot sekä niiden sisäiset kulttuurit ja tavat toimia kehittyvät nopeasti, ja BScBA-ohjelman opiskelijat ovat hyvin valmistautuneita nykyajan liike-elämään sekä sen muutoksiin ja moninaisuuteen. Tämä on sen ansiota, että nopeatempoisessa ohjelmassa uusia konsepteja täytyy oppia ymmärtämään nopeasti. Ohjelman antamat opit auttavat opiskelijoita erikoistumaan melkeinpä mille alalle tahansa."

  Niko Marjomaa, Director, Ey-Parthenon – ohjelman alumni

  BScBA Program alumni Elina Lamponen

  "BScBA-ohjelma opettaa erinomaisia esiintymistaitoja ja itsevarmuutta, ja Mikkelin kampuksen opiskelijat ovat muita valmiimpia puhumaan toisten edessä. Luottamus omaan itseensä ja tekemiseensä ovat korvaamattoman tärkeitä vahvuuksia työelämässä, sillä useimmissa työtehtävissä täytyy pystyä puhumaan itsevarmasti omasta työstään niin kollegoille, esimiehille kuin tärkeille sidosryhmillekin."

  Elina Lamponen, Financial Manager, U.S Embassy Helsinki - ohjelman alumni

  BScBA Mikkeli professor Paurav Shukla

  “Mikkelin BScBA-kandidaattiohjelma on ainutlaatuinen kokemus. Opettamassa ovat parhaat luennoitsijat eri puolilta maailmaa – tällaista ei ole tarjolla missään toisessa yliopistossa.”

  Paurav Shukla, Professor of Marketing, Southampton Business School

  Suuntautumisvaihtoehdot

  Mikkelin yksikön kandidaattiohjelma keskittyy yhteen pääaineeseen: kansainväliseen liiketoimintaan. Alakohtainen erikoistuminen riippuu valitsemistasi kursseista, mutta lähestymistapa on aina kansainvälinen riippumatta siitä, onko kyseessä laskentatoimi, taloustiede, rahoitusala, tietojärjestelmät, johtaminen vai markkinointi. 

  International Business -kandidaattiohjelma keskittyy vahvasti kansainväliseen liiketoimintaan, mutta tarjoaa mahdollisuuden lisätä mukaan jotakin erityistä. Ohjelmaan kuuluu valinnaisia kursseja, jotka sisältävät elementtejä muilta tutkimusaloilta: esimerkiksi Green Ventures -kurssi liittyy kestävään kehitykseen ja yrittäjyyteen, Digital Disruption tietotekniikkaan ja tekoälyyn ja International Arts Management taidealoihin. Lisäksi ulkomailla suoritettavat 30 opintopistettä voi valita vapaasti opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan

  Kansainvälistyminen

  Aalto-yliopisto on erittäin kansainvälinen, ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Mikkelin kampus toivottaa vuosittain tervetulleeksi noin 70 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Henkilökunnan, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja muiden opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

  Myös monet luennoitsijat tulevat ulkomailta. Joka vuosi 60–70 luennoitsijaa ympäri maailmaa rekrytoidaan opettamaan Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella. Nämä ansioituneet ja kansainvälisesti arvostetut opettajat ovat alansa huippuja ja tulevat maailman arvostetuimmista yliopistoista tuoden kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista opetukseen. 

  Yksi lukukausi – yleensä viimeinen – opiskellaan ulkomailla yhdessä ohjelman kumppaniyliopistoista, jossa opiskelija suorittaa sivuaineopinnot osana tutkintoa. International Business -kandidaattiohjelmalla on yli 50 yliopistokumppania ympäri maailmaa. Yliopistojen lisäksi ohjelma tekee yhteistyötä myös paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, mikä lisää opiskelijoiden kansainvälisiä mahdollisuuksia entisestään. 

  Jatko-opintomahdollisuudet

  Mikkelin kandidaattiopintojen jälkeen opiskelijoilla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa opiskelua yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista (yleensä alalla, jota he ovat painottaneet kandidaattitutkinnon kurssivalinnoissaan). 

  Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat ovat: 

  • Accounting 
  • Business Analytics 
  • Creative Sustainability 
  • Economics 
  • Finance 
  • Global Management 
  • Information and Service Management 
  • International Design Business Management 
  • Marketing 
  • People Management and Organizational Development 
  • Strategic Management in a Changing World 
  • Sustainable Entrepreneurship 
  • Yritysjuridiikka (tarjotaan vain suomeksi) 

  Siirtyessään Otaniemen kampukselle suorittamaan maisteriohjelmaa opiskelijat pääsevät nauttimaan Otaniemen kuuluisasta monitieteisyydestä. Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja myös startup-yrityksiä. 

  Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan. 

  Uramahdollisuudet

  Valmistuttuaan useimmat opiskelijat hyödyntävät automaattista oikeuttaan jatkaa opiskelua Otaniemen kampuksella yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista. Opiskelijoilla on kuitenkin myös täydet valmiudet siirtyä kansainvälisille työmarkkinoille heti kandidaattiohjelman suoritettuaan. Tutkinto tarjoaa laajan valikoiman kansainvälisiä uravaihtoehtoja sekä Suomessa että ulkomailla. Ohjelman alumnit toimivat kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi johtajina, asiantuntijoina, markkinointi-, rahoitus-, liike-elämä- tai teknologiakonsultteina ja yrittäjinä. 

  Jotta siirtyminen opinnoista työelämään sujuisi jouhevasti, monet elinkeinoelämän ja julkisen sektorin edustajat toimivat vierailevina puhujina ohjelman kursseilla. Alumnisuhteet ovat läheisiä ja toimivat yhtenä työllistämiskanavana Mikkelin kampukselta valmistuneille. 

  Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston alumnit löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Kaikki Aallon maisteriohjelmat antavat tutkijan urasta kiinnostuneille hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle 

  Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

  Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

  Juttele opiskelijoidemme kanssa!
  4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

  Tutkimuksen painopisteet

  Kauppakorkeakoulussa tehdään korkealaatuista ja monialaista kauppatieteellistä tutkimusta, joka käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. Tutkimuksen painopisteitä ovat ohjanneet yhteiskunnassa ja talouselämässä tapahtuneet muutokset palvelu- ja tietoyhteiskunnan suuntaan, ja tutkijoillamme on myös vahvat siteet yhteiskuntaan. Tutkimus keskittyy muun muassa vastuulliseen yritystoimintaan, digitaalisiin liiketoimintamalleihin, rahoitusmarkkinoihin, kansainväliseen liiketoimintaan, matemaattisilla malleilla ja datalla tuettuun päätöksentekoon sekä tehokkaaseen tuotantoon ja toimitusketjuihin. 

  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

  Aalto-yliopiston Mikkelin kampus kuuluu Mikkelin yliopistokeskukseen (MUC) ja tekee sen puitteissa paikallisesti yhteistyötä muiden yliopistokeskukseen kuuluvien yksiköiden eli Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston Mikkelissä toimivien yksiköiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään aktiivisesti Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen kanssa. 

  Ohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa mm. erilaisten kehittämisprojektien muodossa. Kursseilla vierailee vuosittain useita elinkeinoelämän ja yritysmaailman edustajia. Lähes jokaisella kurssilla hyödynnetään myös erilaisia case-tapauksia ja yritysten toimeksiantoja monipuolisen opetuksen tukena. 

  Mikkelin ja Otaniemen kampusten kauppatieteen opiskelijat tekevät aktiivista yhteistyötä, ja Mikkelin kampuksen opiskelijayhdistyksen Probban, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen KY:n ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n välinen läheinen yhteistyö osaltaan varmistaa, että Aalto-henki elää vahvasti myös Mikkelissä. Kun siirryt Otaniemeen suorittamaan maisteriohjelmaa, sinulla on siellä jo ystäviä. 

  Aalto Mikkeli WhatsApp Service & FAQ

  Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös WhatsAppin kautta.

  Voit myös käydä tutustumassa useimmin kysyttyihin kysymyksiimme. Sieltä löytyy vastauksia liittyen hakemiseen, opintoihin, asunnon löytämiseen ja opiskelijaelämään yleisesti.

  BScBA students engaging during a break.

  Aalto Mikkeli Campus WhatsApp Service

  Feeling lost in the application process? Too many questions to ask? Don’t worry, you can contact us also through WhatsApp.

  The Bachelor's Programme in International Business has a WhatsApp service for anyone who is interested in applying to our programme in Mikkeli, Finland. You can ask anything concerning our application process or studying in the programme.

  Study at Aalto
  Students working at Mikkeli Campus

  Bachelor's Programme in International Business – FAQ

  This page includes answers to the questions that the Bachelor's Programme in International Business receives regularly. If you are unable to find answers to your questions, please contact us through email [email protected], call +358 50 438 9837 or WhatsApp +358 50 328 3933.

  Study at Aalto

  Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

  Vuonna 2024 International Business -kandidaattiohjelmaan hyväksytään 84 uutta opiskelijaa. Valintaryhmässä I valitaan 43 uutta opiskelijaa, valintaryhmässä II valitaan 10 uutta opiskelijaa ja valintaryhmässä III valitaan 29 uutta opiskelijaa. Lisäksi siirtohaussa valitaan 2 uutta opiskelijaa.

  Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Mikkelistä valmistuttuaan.

  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on erillinen valintaprosessi opiskelijasiirron kautta tuleville hakijoille.

  Hakuprosessista

  Hakemukset International Business -kandidaattiohjelmaan tulee lähettää Suomen korkeakoulujen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

  Lisätietoa vuoden 2024 hakuprosessista ja valintakriteereistä löytyy täältä.

  Hakuaika

  Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin vieraskielisiin kandidaattiohjelmiin (valintaryhmät I–III) on 3.–17.1.2024. Hakuaika siirtohaussa on 2.–16.5.2024.

  Tärkeimmät hakuun liittyvät päivämäärät (valintaryhmät I–III):

  • 3.1.2024 – Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu opintopolussa
  • 17.1.2024 – Hakuaika päättyy ja haku opintopolussa loppuu
  • 31.5.2024 – Valintatulokset julkaistaan viimeistään
  • 11.7.2024 – Tarjottu opiskelupaikka on viimeistään otettava vastaan

  Löydä lisää mielenkiintoista sisältöä sosiaalisen median kanavistamme

  Tutustu meihin

  Täältä löydät inspiroivia tarinoita ohjelman opinnoista, opiskelijoista ja alumneista.

  Ho Chi Minhistä Mikkeliin: Uy Vũ Le kertoo tarinansa Probban uutena johtajana

  Probba on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkeli kampuksen opiskelijayhdistys, joka kokoaa noin 240 jäsentä eri tapahtumiin. Probban uusi ulkomaalainen puheenjohtaja Uy Vũ Le seuraa Otava Tuomista.

  Otava Tuomi and Uy Vu Le enjoy studying at the Mikkeli University Consortium campus.

  Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Ni Nguyen

  International Business -kandidaattiohjelmassa opiskelu on tuonut Ni Nguyenille lisää itseluottamusta: ”Puheiden pitäminen oli ennen suurin pelkoni, mutta nykyään tärisevästä äänestä ja jäykästä olemuksesta ei ole tietoakaan.”

  BScBA Program student Ni Nguyen

  Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Veikka Partanen

  Veikka Partanen, International Business -kandidaattiohjelman toisen vuosikurssin opiskelija ja osa-aikainen yrittäjä on löytänyt tasapainon opiskelujen ja oman yrityksen välille: ”Aikani Mikkelissä on opettanut, että mikä tahansa on mahdollista, jos sinulta löytyy tarpeeksi intohimoa.”

  BScBA student Veikka Partanen. Photo by Emma Kallioniemi

  Vieraileva luennoitsija David Volkman: “BScBA-kandidaattiohjelman oppimisympäristö on poikkeuksellinen.”

  University of Nebraska Omaha -yliopiston professori David Volkman opettaa Principles of Finance -kurssia BScBA-ohjelman opiskelijoille. Volkmanilla on rahoituksen alan tohtorintutkinto (Ph.D.), ja hän on saanut useita tunnustuksia opetuksen, palvelun ja tutkimuksen saralta.

  Dr. David Volkman in Kenya with Mount Kilimanjaro in the background.

  Vieraileva luennoitsija Dale Fodness: “Aallon International Business -kandidaattiohjelma antaa opiskelijoille erinomaisen kokonaisnäkemyksen globaalista liiketoiminnasta.”

  University of Dallas –yliopiston professori Dale Fodness on opettanut Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmassa jo 29 vuoden ajan. Viime vuosina Dale Fodness on myös toiminut yksityisellä sektorilla strategiakonsulttina.

  Professor Dale Fodness

  Alumni Patrick Lees: Kaikki työkokemus on arvokasta sekä sosiaalisesta näkökulmasta että uran kannalta

  Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen alumnin Patrick Leesin ura koki yllättävän käänteen jo alkuvaiheessa, ja hän lähti työskentelemään uudistuvien energianlähteiden pariin. ”Pienet yksityiskohdat ja ajoitus voivat vaikuttaa merkittävästi urasi kulkuun, ja kehotankin olemaan pitämättä liian tiukasti kiinni ennalta suunnitellusta urapolusta.”

  BScBA Program alumnus Patrick Lees on a ski trip to Koli

  Alumni Roosa Mannonen: Urani on ollut värikäs ja monipuolinen

  Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen alumnin Roosa Mannosen mielestä kurssien projektitöistä saatu kokemus ei ole hyödyllistä ainoastaan työelämässä ollessa vaan jo työtä hakiessa: ”Opintojen aikana pidettyjen lukuisten esitysten myötä karttunut itsevarmuus voi auttaa saamaan haluamasi työpaikan.”

  BScBA Program Alumna Roosa Mannonen

  Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Elli Jauhiainen

  Elli Jauhiaisen mielestä parasta International Business -kandidaattiohjelmassa on mahdollisuus oppia työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä: ”On todella kiehtovaa oppia tuntemaan muiden yrityskulttuurien etikettiä ja tapoja.”

  Student of the BScBA Program Elli Jauhiainen

  Yhteystiedot

  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Mikkelin kampus

  Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

  [email protected]

  +358 50 4389837

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: