Koulutustarjonta

International Business -kandidaattiohjelma, Mikkelin kampus

International Business -kandidaattiohjelma (BScBA Program) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia aloilla ympäri maailman. Jos siis tavoitteenasi on kansainvälinen tulevaisuus - esimerkiksi opiskelu tai työskentely ulkomailla - International Business -kandidaattiohjelma on juuri sinua varten.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella järjestetyn ohjelman aikana liityt globaalisti suuntautuneiden ja kunnianhimoisten suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden muodostamaan tiiviiseen ja kansainväliseen yhteisöön. Suoritettuasi intensiiviset kandidaattiopinnot, joihin sisältyy lukukausi ulkomailla jossakin ohjelman lukuisista huipputason kumppaniyliopistoista eri puolilla maailmaa, saat automaattisesti oikeuden jatkaa opintojasi yhdessä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen maisteriohjelmista.
Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

8.1.2020 – 22.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat:
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta. 

Mikä tekee Mikkelin International Business -kandidaattiohjelmasta ainutlaatuisen?

BScBA Mikkeli alumnus Ali Jahangiri

“Työskentelen media-alalla stand up –koomikkona. Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen IB-kandidaattiohjelma antoi minulle rohkeutta ryhtyä yrittäjäksi sekä laajan yhteistyöverkoston, joka tukee minua urallani.”

Ali Jahangiri, stand up -koomikko

BScBA Mikkeli alumnus Moona Kärkkäinen

”Eniten kaipaan ja arvostan opiskeluajoistani Mikkelissä tapaamiani ihmisiä ja opiskelijayhteisöä. ’Mikkeli spirit’ – aidosti kokemus vailla vertaansa!”

Moona Kärkkäinen, Sales Manager, Alma Talent

BScBA Mikkeli alumnus Sebastian Walker

“Mikkelin yksikön IB-ohjelman opintojen nopea tahti sekä yhteistyöpainotteisuus varmistivat, että siirtyminen työelämään oli helppoa. Opintosisältöjen laajuus sekä luennoitsijoiden osaamisen monipuolisuus loivat vahvan pohjan tulevalle uralleni.”

Sebastian Walker, Financial Solutions Manager, Cisco (Tukholma)

BScBA Mikkeli alumnus Yelena Ivanova

“Mikkelin IB-kandidaattiohjelmassa opitut tiedot ja taidot tukevat minua päivittäisessä työssäni – etenkin tiimityössä, esitysten pitämisessä sekä kansainvälisessä ympäristössä toimimisessa.”

Yelena Ivanova, Business Developer, Scania

BScBA Mikkeli professor Paurav Shukla

“Mikkelin IB-kandidaattiohjelma on ainutlaatuinen kokemus. Opettamassa ovat parhaat luennoitsijat eri puolilta maailmaa – tällaista ei ole tarjolla missään toisessa yliopistossa.”

Paurav Shukla, Professor of Marketing, Southampton Business School

Koulutuksen tavoitteet

Maailma on nykyään pienempi kuin koskaan. Menestyksekkäimmät yritykset pitävät globaalia ajattelutapaa nykyään oletusarvona. Niinpä työntekijöiltä vaaditaan kattavaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja asiantuntemusta. Jotta valmistuvat opiskelijat täyttäisivät nämä vaatimukset, International Business -kandidaattiohjelma tarjoaa heille:

 • Kansainvälistä osaamista. He ymmärtävät kansainvälistä liikemaailmaa ja menestyvät siellä vahvan kielitaidon, monikulttuurisen tiimityöskentelyn ja viestintätaitojensa ansiosta.
 • Liiketoiminnan tuntemusta. Heillä on laaja-alaista perusosaamista liiketoiminnan keskeisten osatekijöiden, kuten laskentatoimen, taloustieteen, rahoitusalan, tietojärjestelmien, johtamisen ja markkinoinnin alalta.
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot. Heillä on valmiudet kohdata sekä taktisia että strategisia haasteita, sillä he kykenevät itsenäiseen, tieteelliseen ja analyyttiseen ajatteluun.
 • Hyvät johtamis- ja viestintätaidot. Heillä on erinomaiset sosiaaliset- ja esiintymistaidot, joiden avulla he pystyvät edistämään tiiminsä tavoitteita joko nimettynä tiiminvetäjänä tai tiimin jäsenenä.
 • Monipuoliset projektinhallinta- ja ryhmätyötaidot. He pystyvät johtamaan projekteja aina aloituksesta ja suunnittelusta priorisointiin ja toteutukseen asti – annetun määräajan ja odotusten puitteissa.
 • Hyödyllisen verkoston. He luovat pitkäaikaisia suhteita ja muistoja paikallisten ja ulkomaisten ystävien, professorien ja yhteistyössä toimivien yritysten kanssa.

International Business -kandidaattiohjelmasta valmistuessaan tutkinnon suorittaneilla on vankka perusta työskentelylle vaativissa ja kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä ympäri maailman.

 

Opetuskieli

Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelman opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksut koskevat EU/EEA-alueen ulkopuolelta tulevia tutkinto-opiskelijoita. Aalto-yliopiston englanninkielisessä International Business -kandidaattiohjelmassa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa.

Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy täältä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

BScBA-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijat voivat jatkaa opiskelua maisteriohjelmassa kauppakorkeakoulun Otaniemen kampuksella. Opiskelijavalinta suoritetaan ohjelmakohtaisten kriteerien ja kandidaattiopintoihin sisältyvien opintojen perusteella.

Opintojen rakenne

Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista:

 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (60 op)
 • Menetelmäopinnot (12 op)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopinnot (42 op)
 • Kieli- ja viestintäopinnot (18 op)
 • Sivuaineopinnot ulkomailla (30 op)
 • Vapaavalintaiset opinnot (18 op)

 

Opetus tapahtuu intensiivimoduuleissa keskittyen yhteen kurssiin kerrallaan, mikä lisää vuorovaikutusta ja intensiteettiä:

 • Lukuvuosi koostuu 15:stä kolmen viikon opintomoduulista, joita järjestetään myös kesällä.
 • Useimmista kursseista opiskelijat saavat 6 op; lähiopetusta on kolme tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa eli yhteensä 45 tuntia tentit mukaan lukien.
 • Opiskelu vaatii jatkuvaa aktiivista osallistumista ja läsnäoloa.

Opintojen sisältö

Opiskelu International Business –kandidaattiohjelmassa on hyvin aktiivista ja intensiivistä. Opinnot on jaettu kolmen viikon moduuleihin, mikä pitää etenemisen nopeana ja tavoitteet selkeinä. Opetusmenetelmiin kuuluvat muun muassa vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, videoesitykset ja yritysprojektit mutta myös itsenäisempi ja teoreettisempi akateeminen työskentely. Erilaiset opetusmenetelmät tarjoavat mielenkiintoisen, haastavan ja motivoivan oppimisympäristön.

Kursseilla nähdään myös vierailevina puhujina monia liike-elämän ja julkisen sektorin edustajia, joihin kuuluu myös Aalto-yliopiston alumneja. Useilla kursseilla opiskelijat toteuttavat projekteja eri yrityksille. Yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa tehdään myös luentojen ulkopuolella: urapäivillä, opintomatkoilla ja tutustumiskäynneillä.

Mikkelin yksikön kandidaattiohjelma keskittyy yhteen pääaineeseen: kansainväliseen liiketoimintaan. Alakohtainen erikoistuminen riippuu valitsemistasi kursseista, mutta lähestymistapa on aina kansainvälinen riippumatta siitä, onko kyseessä laskentatoimi, taloustiede, rahoitusala, tietojärjestelmät, johtaminen vai markkinointi.

1. vuosi: Opiskelija suorittaa peruskursseja, opiskelee kieliä ja suorittaa yritysviestinnän opintoja.

2. vuosi: Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita haluamansa valinnaiset kurssit, esimerkiksi:

 • Brand Management
 • Corporate Finance
 • Social Media Analytics
 • Global Game Industry
 • Green Ventures
 • Tools for Data Analysis
 • Gender and Communication in the International Workplace

Opiskelijat perehtyvät myös tutkimusmenetelmiin, minkä jälkeen he aloittavat kandidaattitutkielman kirjoittamisen. Kandidaattitutkielman tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kykyä tehdä itsenäistä tutkimustyötä kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Liiketoimintastrategiapeliin perustuva Capstone-kurssi toimii ikään kuin opitun kertauksena ja katsauksena viimeiseen kahteen vuoteen ja kokoaa oppimisprosessin yhdeksi kattavaksi paketiksi.

3. vuosi: Opiskelijat viettävät yhden lukukauden opiskelijavaihdossa ja suorittavat sivuaineopintoja yhdessä ohjelman monista kumppaniyliopistoista ympäri maailmaa. Suoritettavat kurssit voi valita joustavasti kunkin opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Opinnäytteestä

 • Kandidaattitutkielman (10 + 2 op) tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kykyä tehdä itsenäistä tutkimustyötä kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Prosessin tavoitteena on kehittää esimerkiksi tutkimussuunnitelman laatimiseen liittyvää osaamista, johon kuuluu tutkimusongelman, kysymysten ja tavoitteiden määrittely. Opinnäytetyön tulee sisältää teoreettinen viitekehys ja kriittinen kirjallisuuskatsaus, ja opiskelijan tulee käyttää soveltuvia menetelmiä olennaisten tutkimustietojen saamiseksi ja tulkitsemiseksi.

Suoritettuaan kandidaattiopinnot Mikkelissä suurin osa opiskelijoista hyödyntää automaattista opinto-oikeuttaan jatkaa opiskelua yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista (yleensä alalla, jota he ovat painottaneet kandidaattitutkonnon kurssivalinnoissaan). Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat ovat:

Eloisa kampus ja opiskelijaelämä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö sijaitsee Mikkelin yliopistokeskuksessa Etelä-Savon sydämessä 230 kilometrin päässä Helsingistä. Kampus sijaitsee Mikkelin keskustassa, mutta lähellä luontoa. Itse kampuksella on erinomaiset opetustilat ja kannustava ilmapiiri, jotka mahdollistavat mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, luennoitsijoiden ja henkilöstön välillä.

Suhteellisen pienen yhteisön ja intensiivisen oppimiskokemuksen ansiosta yhteisöhenki kasvaa voimakkaaksi ja jopa eliniän mittaiseksi. Monet erilaiset kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyvät opiskelijaseurat ja yhdistykset takaavat, että opintojen ulkopuoleltakin löytyy jokaiselle jotakin. Voit liittyä esimerkiksi kansainväliseen ruokaklubi BaBa’s Kitcheniin tai urheilukerho SkiBBAan.

Mikkelin ja Otaniemen kampusten kauppatieteen opiskelijat tekevät aktiivista yhteistyötä, ja Mikkelin kampuksen opiskelijayhdistyksen Probban, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen KY:n ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n välinen läheinen yhteistyö osaltaan varmistaa, että Aalto-henki elää vahvasti myös Mikkelissä. Kun siirryt Otaniemeen suorittamaan maisteriohjelmaa, sinulla on siellä jo ystäviä.

Kansainväliset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on erittäin kansainvälinen, ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Mikkelin kampus toivottaa vuosittain tervetulleeksi noin 70 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Henkilökunnan, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja muiden opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Myös monet luennoitsijat tulevat ulkomailta. Joka vuosi 60–70 luennoitsijaa ympäri maailmaa rekrytoidaan opettamaan Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella. Nämä ansioituneet ja kansainvälisesti arvostetut opettajat ovat alansa huippuja ja tulevat maailman arvostetuimmista yliopistoista tuoden kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista opetukseen.

Yksi lukukausi – yleensä viimeinen – opiskellaan ulkomailla yhdessä ohjelman kumppaniyliopistoista, jossa opiskelija suorittaa sivuaineopinnot osana BScBA-tutkintoa. BScBA-ohjelmalla on yli 50 yliopistokumppania ympäri maailmaa. Yliopistojen lisäksi ohjelma tekee yhteistyötä myös paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, mikä lisää opiskelijoiden kansainvälisiä mahdollisuuksia entisestään.

Monitieteiset mahdollisuudet

International Business -kandidaattiohjelma keskittyy vahvasti kansainväliseen liiketoimintaan, mutta tarjoaa mahdollisuuden lisätä mukaan jotakin erityistä. Ohjelmaan kuuluu valinnaisia kursseja, jotka sisältävät elementtejä muilta tutkimusaloilta: esimerkiksi Global Supply Networks -kurssi liittyy tuotantotalouteen, Green Ventures kestävyyteen ja yrittäjyyteen ja Business and Management of Digital Media Production taidealoihin. Lisäksi ulkomailla suoritettavat 30 opintopistettä voi valita vapaasti opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Siirtyessään Otaniemen kampukselle suorittamaan maisteriohjelmaa opiskelijat pääsevät nauttimaan Otaniemen kuuluisasta monitieteisyydestä. Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja myös startup-yrityksiä.

 

Uramahdollisuudet

Valmistuttuaan useimmat opiskelijat hyödyntävät automaattista oikeuttaan jatkaa opiskelua Otaniemen kampuksella yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista. Opiskelijoilla on kuitenkin myös täydet valmiudet siirtyä kansainvälisille työmarkkinoille heti kandidaattiohjelman suoritettuaan. Tutkinto tarjoaa laajan valikoiman kansainvälisiä uravaihtoehtoja sekä Suomessa että ulkomailla. Ohjelman alumnit toimivat kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi johtajina, asiantuntijoina, markkinointi-, rahoitus-, liike-elämä- tai teknologiakonsultteina ja yrittäjinä.

Jotta siirtyminen opinnoista työelämään sujuisi jouhevasti, monet elinkeinoelämän ja julkisen sektorin edustajat toimivat vierailevina puhujina ohjelman kursseilla. Alumnisuhteet ovat läheisiä ja toimivat yhtenä työllistämiskanavana Mikkelin kampukselta valmistuneille.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston alumnit löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Kaikki Aallon maisteriohjelmat antavat tutkijan urasta kiinnostuneille hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa? Tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen eloisalla kampuksella mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa. 

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Hakuprosessi

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin vieraskielisiin kandidaattiohjelmiin (valintaryhmät I – III) on 8.1.2020–22.1.2020. Hakuaika avoimen yliopiston opintojen perusteella on 18.3. – 1.4.2020. Hakuaika siirtohaussa on 4.5. – 18.5.2020.

Tärkeimmät hakuun liittyvät päivämäärät (valintaryhmät I – III):

 • 8.1.2020 – Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu opintopolussa
 • 22.1.2020 – Hakuaika päättyy ja haku opintopolussa loppuu
 • 5.6.2020 – Valintatulokset julkaistaan viimeistään
 • 17.7.2020 – Tarjottu opiskelupaikka on viimeistään otettava vastaan

 

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Vuonna 2020 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmaan hyväksytään 82 tutkinto-opiskelijaa. Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Mikkelistä valmistuttuaan.

Lisäksi BScBA-ohjelmaan voidaan ottaa 3 uutta opiskelijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella ja 2 uutta opiskelijaa voidaan hyväksyä siirto-opiskelijoina muista Suomen korkeakouluista. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on erilliset valintaprosessit avoimen yliopiston väyläopintojen ja opiskelijasiirron kautta tuleville hakijoille.

Hakemukset International Business -kandidaattiohjelmaan tulee lähettää Suomen korkeakoulujen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Lisätietoa vuoden 2020 hakuprosessista ja valintakriteereistä löytyy täältä.

Vuoden 2020 opiskelijavalinnan valintaryhmän I pisteytystaulukot on julkaistu täällä.

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

Kielivaatimukset

Koska BScBA-ohjelman opetuskieli on englanti, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki osallistujat ymmärtävät hyvin englantia, jota puhutaan luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa. Opiskelijoiden odotetaan myös lukevan sujuvasti englanninkielistä tekstiä ja ilmaisevan itseään selkeästi niin puhutun kuin kirjoitetunkin englannin välityksellä.

Yhteystiedot

Aalto University School of Business
Bachelor's Program in International Business
Mikkelin Kampus
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli

Puh: 050 4389837
Email: [email protected]

International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelu

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös WhatsAppin kautta.
Lisää tietoa International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelusta löydät täältä.

Useimmin kysytyt kysymykset - FAQ

Olemme koonneet yhteen useimmin kysytyt kysymykset, joihin löydät vastaukset täältä sivulta Bachelor's Program in International Busines FAQ.

Seuraa meitä

Facebook @BScBAMikkeli
Instagram @aaltomikkeli

Tutustu meihin

Täältä löydät inspiroivia tarinoita ohjelman opinnoista, opiskelijoista ja alumneista.

Julia_Reponen_BScBA_Program_Mikkeli_campus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen opiskelijat työllistyvät hyvin oman alansa tehtäviin

Osa kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkielisen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijoista työllistyy hyvin oman alansa tehtäviin jo kandidaattiopintojen viimeisenä opiskeluvuonna.

Uutiset
Mikkelin kampus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Juhlavuosi avattiin alumnitilaisuudella.

Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelma täyttää tänä vuonna 30 vuotta

BBA-ohjelma oli Kauppakorkeakoulun ensimmäinen täysin englanninkielinen kandidaattiohjelma.

Uutiset
Kaikki ryhmät pärjäsivät hyvin simulaatiossa, mutta ”Wolves of Wall Street” -ryhmä oli erityisen hyvä. Ryhmään kuuluivat opiskelijat Henri Haasala, Nam Ngo, Abdiaziz Mohamed Ali ja Eerika Karhu.

Opiskelijoille uusia taitoja simulaation ja pelien keinoin International Business -kandidaattiohjelmassa

Kurssilla opitaan ymmärtämään liike-elämän syy-seuraussuhteita.

Uutiset
Alvarin ja Edwardin reitti kulki Tukholmasta Tanskaan ja Tanskasta Saksaan...

Pyörällä opiskelijavaihtoon Mikkelistä Ranskan Rivieralle

Ongelmanratkaisutaitoja tarvitaan ja ne kehittyvät niin pitkän matkan pyöräilyssä kuin BScBA-opinnoissakin.

Uutiset
Susanna Purhonen ja Tiina Hahto olivat Kauppiksella työharjoittelussa

Työskentely Kauppakorkeakoulussa opintojen ohella on itsenäistä ja joustavaa

Oma-aloitteisuus on tärkeää, jotta työssä voi menestyä.

Uutiset
Ilkka Kontulan säätiön myöntämät kannustusapurahat jaettiin opintomenestyksen perusteella.
Uutiset
Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat Liisa Antola ja Henri Haasala olivat erittäin tyytyväisiä HKScanin trainee-ohjelmaan.

Trainee-ohjelmat tarjoavat hyvän näköalapaikan työelämään jo opiskelujen aikana

Joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin tilanteisiin ovat tärkeitä myös harjoitteluissa.

Uutiset
School of Business Alumni Ambassador Olli Copeland

Alumnisuurlähettilään tarina: Olli Copeland

Kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläiden nuorin jäsen Olli Copeland kehottaa tutustumaan rohkeasti uusiin ihmisiin ja laajentamaan omia verkostoja. "Esimerkiksi opiskelijatoiminnassa mukana toimiminen on loistava tapa verkostoitua", sanoo Copeland.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat:
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta. 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu