Koulutustarjonta

International Business -kandidaattiohjelma, Mikkelin kampus

International Business -kandidaattiohjelma (BScBA Program) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia useilla aloilla ympäri maailman. Jos siis tavoitteenasi on kansainvälinen tulevaisuus - esimerkiksi opiskelu tai työskentely ulkomailla - International Business -kandidaattiohjelma on juuri sinua varten.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella järjestetyn ohjelman aikana liityt globaalisti suuntautuneiden ja kunnianhimoisten suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden muodostamaan tiiviiseen ja kansainväliseen yhteisöön. Suoritettuasi intensiiviset kandidaattiopinnot, joihin sisältyy lukukausi ulkomailla jossakin ohjelman lukuisista huipputason kumppaniyliopistoista eri puolilla maailmaa, saat automaattisesti oikeuden jatkaa opintojasi yhdessä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen maisteriohjelmista.
Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

7.1.2021 – 20.1.2021

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

Mikä tekee Mikkelin International Business -kandidaattiohjelmasta ainutlaatuisen?

BScBA Programme alumnus Vesa Sironen

”Nykyajan työelämä on mennyt koko ajan hektisemmäksi ja siinä muutoksessa on pysyttävä mukana. Mikkelin International Business -kandidaattiohjelmassa oppii saamaan projektit valmiiksi nopeasti hyvällä lopputuloksella.”

Vesa Sironen, Chairperson, Gapps

BScBA alumna Sari Barndik

“Mikkelissä opiskellessani kansainvälisen osaamiseni ja kielitaitoni kehittymisen lisäksi sain vahvan perusnäkemyksen eri liiketoiminta-alueista. Tämä ainutlaatuinen ohjelma tarjoaa opiskelijoille lähtökohdan jatkaa myös eri alojen opintoihin sekä suunnata kansainväliselle uralle.”

Sari Barndik, Channel Manager, Sinebrychoff

BScBA alumnus Roope Heinilä

“Ohjelman painotus kansainvälisyyteen sekä ryhmätyövalmiuksien, ja esiintymistaitojen kehittämiseen oli minulle erityisen tärkeää. Opitut taidot ovatkin osoittautuneet hyödyllisiksi urallani ja auttaneet minua menestymään kansainvälisessä liiketoiminnassa.”

Roope Heinilä, Co-Founder, CEO, Smarp

BScBA Mikkeli alumnus Ali Jahangiri

“Työskentelen media-alalla stand up –koomikkona. Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen IB-kandidaattiohjelma antoi minulle rohkeutta ryhtyä yrittäjäksi sekä laajan yhteistyöverkoston, joka tukee minua urallani.”

Ali Jahangiri, stand up -koomikko

BScBA Mikkeli professor Paurav Shukla

“Mikkelin IB-kandidaattiohjelma on ainutlaatuinen kokemus. Opettamassa ovat parhaat luennoitsijat eri puolilta maailmaa – tällaista ei ole tarjolla missään toisessa yliopistossa.”

Paurav Shukla, Professor of Marketing, Southampton Business School

Koulutuksen tavoitteet

Maailma on nykyään pienempi kuin koskaan. Menestyksekkäimmät yritykset pitävät globaalia ajattelutapaa nykyään oletusarvona. Niinpä työntekijöiltä vaaditaan kattavaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja asiantuntemusta. Jotta valmistuvat opiskelijat täyttäisivät nämä vaatimukset, International Business -kandidaattiohjelma tarjoaa heille:

 • Kansainvälistä osaamista. He ymmärtävät kansainvälistä liikemaailmaa ja menestyvät siellä vahvan kielitaidon, monikulttuurisen tiimityöskentelyn ja viestintätaitojensa ansiosta.
 • Liiketoiminnan tuntemusta. Heillä on laaja-alaista perusosaamista liiketoiminnan keskeisten osatekijöiden, kuten laskentatoimen, taloustieteen, rahoitusalan, tietojärjestelmien, johtamisen ja markkinoinnin alalta.
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot. Heillä on valmiudet kohdata sekä taktisia että strategisia haasteita, sillä he kykenevät itsenäiseen, tieteelliseen ja analyyttiseen ajatteluun.
 • Hyvät johtamis- ja viestintätaidot. Heillä on erinomaiset sosiaaliset- ja esiintymistaidot, joiden avulla he pystyvät edistämään tiiminsä tavoitteita joko nimettynä tiiminvetäjänä tai tiimin jäsenenä.
 • Monipuoliset projektinhallinta- ja ryhmätyötaidot. He pystyvät johtamaan projekteja aina aloituksesta ja suunnittelusta priorisointiin ja toteutukseen asti – annetun määräajan ja odotusten puitteissa.
 • Hyödyllisen verkoston. He luovat pitkäaikaisia suhteita ja muistoja paikallisten ja ulkomaisten opiskelijatovereiden, professorien ja yhteistyössä toimivien yritysten kanssa.

International Business -kandidaattiohjelmasta valmistuessaan tutkinnon suorittaneilla on vankka perusta työskentelylle vaativissa ja kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä ympäri maailman.

 

Opetuskieli

Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelman opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksut koskevat EU/EEA-alueen ulkopuolelta tulevia tutkinto-opiskelijoita. Aalto-yliopiston englanninkielisessä International Business -kandidaattiohjelmassa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa.

Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy täältä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

BScBA-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijat voivat jatkaa opiskelua maisteriohjelmassa kauppakorkeakoulun Otaniemen kampuksella. Opiskelijavalinta suoritetaan ohjelmakohtaisten kriteerien ja kandidaattiopintoihin sisältyvien opintojen perusteella.

Opintojen rakenne

Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista:

 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (60 op)
 • Menetelmäopinnot (12 op)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopinnot (42 op)
 • Kieli- ja viestintäopinnot (18 op)
 • Sivuaineopinnot ulkomailla (30 op)
 • Vapaavalintaiset opinnot (18 op)

 

Opetus tapahtuu intensiivimoduuleissa keskittyen yhteen kurssiin kerrallaan, mikä lisää vuorovaikutusta ja intensiteettiä:

 • Lukuvuosi koostuu 15 opintomoduulista, joita järjestetään myös kesällä.
 • 1 moduuli = 3 viikkoa, yksi aine kerrallaan.
 • Useimmista kursseista opiskelijat saavat 6 op; lähiopetusta on kolme tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa eli yhteensä 45 tuntia tentit mukaan lukien.
 • Opiskelu vaatii jatkuvaa aktiivista osallistumista ja läsnäoloa.

 

Opintojen sisältö

Opiskelu International Business –kandidaattiohjelmassa on hyvin aktiivista ja intensiivistä. Opinnot on jaettu kolmen viikon moduuleihin, mikä pitää etenemisen nopeana ja tavoitteet selkeinä, kun opiskellaan yhtä ainetta kerrallaan. Opetusmenetelmiin kuuluvat muun muassa vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, videoesitykset ja yritysprojektit mutta myös itsenäisempi ja teoreettisempi akateeminen työskentely. Erilaiset opetusmenetelmät tarjoavat mielenkiintoisen, haastavan ja motivoivan oppimisympäristön.

Kursseilla nähdään myös vierailevina puhujina monia liike-elämän ja julkisen sektorin edustajia, joihin kuuluu myös Aalto-yliopiston alumneja. Useilla kursseilla opiskelijat toteuttavat projekteja eri yrityksille. Yhteistyötä tehdään yritysten kanssa myös luentojen ulkopuolella: urapäivillä, opintomatkoilla ja tutustumiskäynneillä.

Mikkelin yksikön kandidaattiohjelma keskittyy yhteen pääaineeseen: kansainväliseen liiketoimintaan. Alakohtainen erikoistuminen riippuu valitsemistasi kursseista, mutta lähestymistapa on aina kansainvälinen riippumatta siitä, onko kyseessä laskentatoimi, taloustiede, rahoitusala, tietojärjestelmät, johtaminen vai markkinointi.

1. vuosi: Opiskelija suorittaa peruskursseja, opiskelee kieliä ja suorittaa yritysviestinnän opintoja.

2. vuosi: Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita haluamansa valinnaiset kurssit, esimerkiksi:

 • Brand Management
 • Corporate Finance
 • Social Media Analytics
 • Global Game Industry
 • Green Ventures
 • Tools for Data Analysis
 • Gender and Communication in the International Workplace

Opiskelijat perehtyvät myös tutkimusmenetelmiin, minkä jälkeen he aloittavat kandidaattitutkielman kirjoittamisen. Kandidaattitutkielman tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kykyä tehdä itsenäistä tutkimustyötä kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Liiketoimintastrategiapeliin perustuva Capstone-kurssi toimii ikään kuin opitun kertauksena ja katsauksena viimeiseen kahteen vuoteen ja kokoaa oppimisprosessin yhdeksi kattavaksi paketiksi.

3. vuosi: Opiskelijat viettävät yhden lukukauden opiskelijavaihdossa ja suorittavat sivuaineopintoja yhdessä ohjelman monista kumppaniyliopistoista ympäri maailmaa. Suoritettavat kurssit voi valita joustavasti kunkin opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Opinnäytteestä

 • Kandidaattitutkielman (10 + 2 op) tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kykyä tehdä itsenäistä tutkimustyötä kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Prosessin tavoitteena on kehittää esimerkiksi tutkimussuunnitelman laatimiseen liittyvää osaamista, johon kuuluu tutkimusongelman, kysymysten ja tavoitteiden määrittely. Opinnäytetyön tulee sisältää teoreettinen viitekehys ja kriittinen kirjallisuuskatsaus, ja opiskelijan tulee käyttää soveltuvia menetelmiä olennaisten tutkimustietojen saamiseksi ja tulkitsemiseksi.

Mikkelin kandidaattiopintojen jälkeen opiskelijoilla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa opiskelua yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista (yleensä alalla, jota he ovat painottaneet kandidaattitutkinnon kurssivalinnoissaan). Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat ovat:

Eloisa kampus ja opiskelijaelämä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö sijaitsee Mikkelin yliopistokeskuksessa Etelä-Savon sydämessä 230 kilometrin päässä Helsingistä. Kampus sijaitsee Mikkelin keskustassa, mutta lähellä luontoa. Itse kampuksella on erinomaiset opetustilat ja kannustava ilmapiiri, jotka mahdollistavat mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, luennoitsijoiden ja henkilöstön välillä.

Suhteellisen pienen yhteisön ja intensiivisen oppimiskokemuksen ansiosta yhteisöhenki kasvaa voimakkaaksi ja jopa eliniän mittaiseksi. Monet erilaiset kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyvät opiskelijaseurat ja yhdistykset takaavat, että opintojen ulkopuoleltakin löytyy jokaiselle jotakin. Voit liittyä esimerkiksi kansainväliseen ruokaklubi BaBa’s Kitcheniin tai urheilukerho SkiBBAan.

Mikkelin ja Otaniemen kampusten kauppatieteen opiskelijat tekevät aktiivista yhteistyötä, ja Mikkelin kampuksen opiskelijayhdistyksen Probban, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen KY:n ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n välinen läheinen yhteistyö osaltaan varmistaa, että Aalto-henki elää vahvasti myös Mikkelissä. Kun siirryt Otaniemeen suorittamaan maisteriohjelmaa, sinulla on siellä jo ystäviä.

 

Kansainväliset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on erittäin kansainvälinen, ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Mikkelin kampus toivottaa vuosittain tervetulleeksi noin 70 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Henkilökunnan, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja muiden opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Myös monet luennoitsijat tulevat ulkomailta. Joka vuosi 60–70 luennoitsijaa ympäri maailmaa rekrytoidaan opettamaan Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella. Nämä ansioituneet ja kansainvälisesti arvostetut opettajat ovat alansa huippuja ja tulevat maailman arvostetuimmista yliopistoista tuoden kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista opetukseen.

Yksi lukukausi – yleensä viimeinen – opiskellaan ulkomailla yhdessä ohjelman kumppaniyliopistoista, jossa opiskelija suorittaa sivuaineopinnot osana BScBA-tutkintoa. BScBA-ohjelmalla on yli 50 yliopistokumppania ympäri maailmaa. Yliopistojen lisäksi ohjelma tekee yhteistyötä myös paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, mikä lisää opiskelijoiden kansainvälisiä mahdollisuuksia entisestään.

 

Monitieteiset mahdollisuudet

International Business -kandidaattiohjelma keskittyy vahvasti kansainväliseen liiketoimintaan, mutta tarjoaa mahdollisuuden lisätä mukaan jotakin erityistä. Ohjelmaan kuuluu valinnaisia kursseja, jotka sisältävät elementtejä muilta tutkimusaloilta: esimerkiksi Global Supply Networks -kurssi liittyy tuotantotalouteen, Green Ventures kestävyyteen ja yrittäjyyteen ja Business and Management of Digital Media Production taidealoihin. Lisäksi ulkomailla suoritettavat 30 opintopistettä voi valita vapaasti opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Siirtyessään Otaniemen kampukselle suorittamaan maisteriohjelmaa opiskelijat pääsevät nauttimaan Otaniemen kuuluisasta monitieteisyydestä. Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja myös startup-yrityksiä.

 

Uramahdollisuudet

Valmistuttuaan useimmat opiskelijat hyödyntävät automaattista oikeuttaan jatkaa opiskelua Otaniemen kampuksella yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista. Opiskelijoilla on kuitenkin myös täydet valmiudet siirtyä kansainvälisille työmarkkinoille heti kandidaattiohjelman suoritettuaan. Tutkinto tarjoaa laajan valikoiman kansainvälisiä uravaihtoehtoja sekä Suomessa että ulkomailla. Ohjelman alumnit toimivat kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi johtajina, asiantuntijoina, markkinointi-, rahoitus-, liike-elämä- tai teknologiakonsultteina ja yrittäjinä.

Jotta siirtyminen opinnoista työelämään sujuisi jouhevasti, monet elinkeinoelämän ja julkisen sektorin edustajat toimivat vierailevina puhujina ohjelman kursseilla. Alumnisuhteet ovat läheisiä ja toimivat yhtenä työllistämiskanavana Mikkelin kampukselta valmistuneille.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston alumnit löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Kaikki Aallon maisteriohjelmat antavat tutkijan urasta kiinnostuneille hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Hakuprosessi

Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin vieraskielisiin kandidaattiohjelmiin (valintaryhmät I – III) on 7.1. - 20.1.2021. Hakuaika avoimen yliopiston opintojen perusteella on 17.3. - 31.3.2021. Hakuaika siirtohaussa on 3.5. - 17.5.2021.

Tärkeimmät hakuun liittyvät päivämäärät (valintaryhmät I – III):

 • 7.1.2021 – Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu opintopolussa
 • 20.1.2021 – Hakuaika päättyy ja haku opintopolussa loppuu
 • 4.6.2021 – Valintatulokset julkaistaan viimeistään
 • 16.7.2021 – Tarjottu opiskelupaikka on viimeistään otettava vastaan

 

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Vuonna 2021 International Business -kandidaattiohjelmaan hyväksytään 87 uutta opiskelijaa. Valintaryhmässä I valitaan 43 uutta opiskelijaa, valintaryhmässä II valitaan 10 uutta opiskelijaa ja valintaryhmässä III valitaan 29 uutta opiskelijaa. Lisäksi Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitaan 3 uutta opiskelijaa ja siirtohaussa 2 uutta opiskelijaa.

Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Mikkelistä valmistuttuaan.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on erilliset valintaprosessit avoimen yliopiston väyläopintojen ja opiskelijasiirron kautta tuleville hakijoille.

Hakemukset International Business -kandidaattiohjelmaan tulee lähettää Suomen korkeakoulujen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Lisätietoa vuoden 2021 hakuprosessista ja valintakriteereistä löytyy täältä.

 

Kielivaatimukset

Koska BScBA-ohjelman opetuskieli on englanti, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki osallistujat ymmärtävät hyvin englantia, jota puhutaan luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa. Opiskelijoiden odotetaan myös lukevan sujuvasti englanninkielistä tekstiä ja ilmaisevan itseään selkeästi niin puhutun kuin kirjoitetunkin englannin välityksellä.

Yhteystiedot

Aalto University School of Business
Bachelor's Program in International Business
Mikkelin Kampus
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli

Puh: 050 4389837
Email: [email protected]

International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelu

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös WhatsAppin kautta.
Lisää tietoa International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelusta löydät täältä.

Useimmin kysytyt kysymykset - FAQ

Olemme koonneet yhteen useimmin kysytyt kysymykset, joihin löydät vastaukset täältä sivulta Bachelor's Program in International Busines FAQ.

Löydä lisää mielenkiintoista sisältöä sosiaalisen median kanavistamme

Tutustu meihin

Täältä löydät inspiroivia tarinoita ohjelman opinnoista, opiskelijoista ja alumneista.

Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Ni Nguyen

International Business -kandidaattiohjelmassa opiskelu on tuonut Ni Nguyenille lisää itseluottamusta: ”Puheiden pitäminen oli ennen suurin pelkoni, mutta nykyään tärisevästä äänestä ja jäykästä olemuksesta ei ole tietoakaan.”

BScBA Program student Ni Nguyen

Vieraileva professori Paurav Shukla: “Näen BScBA-opiskelijoiden muutoksen itsevarmoiksi, ahkeriksi ja tunnollisiksi johtajiksi.”

Markkinoinnin professori Paurav Shukla on Digital & Data-Driven Marketing -laitoksen johtaja Southampton Business School -kauppakorkeakoulussa. Hänellä on laajaa akateemista kokemusta ja osaamista eri toimialoilta, ja hän on tarjonnut koulutusta sekä konsultointia monenlaisille yrityksille ja organisaatioille niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois-Afrikassakin. Shuklan opiskelijat ovat edustaneet kaikkiaan yli 60 eri kansallisuutta.

Professor of Marketing Paurav Shukla

Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Veikka Partanen

Veikka Partanen, International Business -kandidaattiohjelman toisen vuosikurssin opiskelija ja osa-aikainen yrittäjä on löytänyt tasapainon opiskelujen ja oman yrityksen välille: ”Aikani Mikkelissä on opettanut, että mikä tahansa on mahdollista, jos sinulta löytyy tarpeeksi intohimoa.”

BScBA student Veikka Partanen. Photo by Emma Kallioniemi

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Niko Marjomaa

Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen alumni Niko Marjomaa löysi keinon yhdistää kauppatieteet ja tietoturva-alan: ”Kokemusteni avulla näin mahdollisuuden ajatella tietoturvaa hieman eri näkökulmasta kuin mihin alalla yleensä on totuttu.”

BScBA alumnus Niko Marjomaa

Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Kaisar Bilal

International Business -kandidaattiohjelman toisen vuosikurssin opiskelijalle Kaisar Bilalille opiskelukokemus on ollut silmiä avaava: ”Aikani Mikkelissä on osoittanut minulle, että opiskelu voi olla hauskaa ja joustavaa.”

BScBA student Kaisar Bilal

Vieraileva luennoitsija David Volkman: “BScBA-kandidaattiohjelman oppimisympäristö on poikkeuksellinen.”

University of Nebraska Omaha -yliopiston professori David Volkman opettaa Principles of Finance -kurssia BScBA-ohjelman opiskelijoille. Volkmanilla on rahoituksen alan tohtorintutkinto (Ph.D.), ja hän on saanut useita tunnustuksia opetuksen, palvelun ja tutkimuksen saralta.

Dr. David Volkman in Kenya with Mount Kilimanjaro in the background.

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Mikael Lauharanta

Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen alumni Mikael Lauharanta kiittelee International Business –kandidaattiohjelmaa: ”Nopeatahtinen opiskelu antoi erinomaiset valmiudet pärjätä hyvin työelämässä ja sen tuomissa haasteissa.”

BScBA Program alumnus Mikael Lauharanta

Vieraileva luennoitsija Dale Fodness: “Aallon International Business -kandidaattiohjelma antaa opiskelijoille erinomaisen kokonaisnäkemyksen globaalista liiketoiminnasta.”

University of Dallas –yliopiston professori Dale Fodness on opettanut Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmassa jo 29 vuoden ajan. Viime vuosina Dale Fodness on myös toiminut yksityisellä sektorilla strategiakonsulttina.

Professor Dale Fodness

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen opiskelijat työllistyvät hyvin oman alansa tehtäviin

Osa kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkielisen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijoista työllistyy hyvin oman alansa tehtäviin jo kandidaattiopintojen viimeisenä opiskeluvuonna.

Julia_Reponen_BScBA_Program_Mikkeli_campus

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu