Koulutustarjonta

International Business, kauppatieteiden kandidaatti (BScBA, Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3+2 vuotta)

International Business -kandidaattiohjelma (BScBA Program) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia useilla aloilla ympäri maailman. Jos siis tavoitteenasi on kansainvälinen tulevaisuus - esimerkiksi opiskelu tai työskentely ulkomailla - International Business -kandidaattiohjelma on juuri sinua varten.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella järjestetyn ohjelman aikana liityt globaalisti suuntautuneiden ja kunnianhimoisten suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden muodostamaan tiiviiseen ja kansainväliseen yhteisöön. Suoritettuasi intensiiviset kandidaattiopinnot, joihin sisältyy lukukausi ulkomailla jossakin ohjelman lukuisista huipputason kumppaniyliopistoista eri puolilla maailmaa, saat automaattisesti oikeuden jatkaa opintojasi yhdessä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen maisteriohjelmista.
Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

5.1.2022 – 19.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika alkaa 5.1.2022 08:00 (UTC+2)

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

Koulutuksen kuvaus

Maailma on nykyään pienempi kuin koskaan. Menestyksekkäimmät yritykset pitävät globaalia ajattelutapaa nykyään oletusarvona. Niinpä työntekijöiltä vaaditaan kattavaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja asiantuntemusta. Jotta valmistuvat opiskelijat täyttäisivät nämä vaatimukset, International Business -kandidaattiohjelma tarjoaa heille:

 • Kansainvälistä osaamista. He ymmärtävät kansainvälistä liikemaailmaa ja menestyvät siellä vahvan kielitaidon, monikulttuurisen tiimityöskentelyn ja viestintätaitojensa ansiosta.
 • Liiketoiminnan tuntemusta. Heillä on laaja-alaista perusosaamista liiketoiminnan keskeisten osatekijöiden, kuten laskentatoimen, taloustieteen, rahoitusalan, tietojärjestelmien, johtamisen ja markkinoinnin alalta.
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot. Heillä on valmiudet kohdata sekä taktisia että strategisia haasteita, sillä he kykenevät itsenäiseen, tieteelliseen ja analyyttiseen ajatteluun.
 • Hyvät johtamis- ja viestintätaidot. Heillä on erinomaiset sosiaaliset- ja esiintymistaidot, joiden avulla he pystyvät edistämään tiiminsä tavoitteita joko nimettynä tiiminvetäjänä tai tiimin jäsenenä.
 • Monipuoliset projektinhallinta- ja ryhmätyötaidot. He pystyvät johtamaan projekteja aina aloituksesta ja suunnittelusta priorisointiin ja toteutukseen asti – annetun määräajan ja odotusten puitteissa.
 • Hyödyllisen verkoston. He luovat pitkäaikaisia suhteita ja muistoja paikallisten ja ulkomaisten opiskelijatovereiden, professorien ja yhteistyössä toimivien yritysten kanssa.

International Business -kandidaattiohjelmasta valmistuessaan tutkinnon suorittaneilla on vankka perusta työskentelylle vaativissa ja kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä ympäri maailman.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö sijaitsee Mikkelin yliopistokeskuksessa Etelä-Savon sydämessä 230 km päässä Helsingistä. Kampus sijaitsee Mikkelin keskustassa, mutta lähellä luontoa. Itse kampuksella on erinomaiset opetustilat ja kannustava ilmapiiri, jotka mahdollistavat mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, luennoitsijoiden ja henkilöstön välillä. Suhteellisen pienen yhteisön ja intensiivisen oppimiskokemuksen ansiosta yhteisöhenki kasvaa voimakkaaksi ja jopa eliniän mittaiseksi.

Mikä tekee Mikkelin International Business -kandidaattiohjelmasta ainutlaatuisen?

BScBA alumnus Niko Marjomaa

"International Business -kandidaattiohjelma antaa opiskelijalle valmiudet pärjätä oikeassa työelämässä. Organisaatiot sekä niiden sisäiset kulttuurit ja tavat toimia kehittyvät nopeasti, ja BScBA-ohjelman opiskelijat ovat hyvin valmistautuneita nykyajan liike-elämään sekä sen muutoksiin ja moninaisuuteen. Tämä on sen ansiota, että nopeatempoisessa ohjelmassa uusia konsepteja täytyy oppia ymmärtämään nopeasti. Ohjelman antamat opit auttavat opiskelijoita erikoistumaan melkeinpä mille alalle tahansa."

Niko Marjomaa, Security Consulting Manager, Accenture - ohjelman alumni

BScBA Program alumni Elina Lamponen

"BScBA-ohjelma opettaa erinomaisia esiintymistaitoja ja itsevarmuutta, ja Mikkelin kampuksen opiskelijat ovat muita valmiimpia puhumaan toisten edessä. Luottamus omaan itseensä ja tekemiseensä ovat korvaamattoman tärkeitä vahvuuksia työelämässä, sillä useimmissa työtehtävissä täytyy pystyä puhumaan itsevarmasti omasta työstään niin kollegoille, esimiehille kuin tärkeille sidosryhmillekin."

Elina Lamponen, Financial Manager, U.S Embassy Helsinki - ohjelman alumni

BScBA Program alumni Mia Hoang and Juhana Polso

"The International Business Programme is an exceptional business education opportunity not only within Finland but globally. Professors who teach in Mikkeli bring a wealth of knowledge and experience from universities across the world. Comparing with my other university experiences, I find that the modular study structure ensures students are more engaged, which is important in a setting where group projects are often a part of the course curriculum."

Juhana Polso, Senior Business Intelligence Analyst, Valmont Industries, Inc.- ohjelman alumni

Mikkeli Campus alumna Satu Strömberg

"BScBA-ohjelma on hyvin ainutlaatuinen. Koska kampus on pieni, on myös sen yhteishenki erityinen. Opintojen tahti on intensiivinen, opiskelijat ovat motivoituneita tekemään kovasti töitä ja professorit ovat omistautuneita tuomaan lisäarvoa opintoihin. Teimme paljon kurssitöitä ja pidimme esitelmiä, ja kokemus niistä on ollut monin tavoin hyödyllistä urani varrella. Opimme arvostamaan sekä omaa että opiskelijatovereiden työtä entistä enemmän. Taito pitää hyviä esitelmiä sekä kyky työskennellä erilaisissa tiimeissä ovat hyvin tärkeitä oppimiani taitoja."

Satu Strömberg, Head of Vocal Department, Finnish National Opera and Ballet - ohjelman alumni

BScBA Mikkeli professor Paurav Shukla

“Mikkelin IB-kandidaattiohjelma on ainutlaatuinen kokemus. Opettamassa ovat parhaat luennoitsijat eri puolilta maailmaa – tällaista ei ole tarjolla missään toisessa yliopistossa.”

Paurav Shukla, Professor of Marketing, Southampton Business School

Opintojen rakenne

Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista:

 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (57 op)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopinnot (54 op), sisältäen:
  Menetelmäopinnot (12 op)
  Kandidaatintutkielma ja tutkielmaseminaari (12 op)
 • Sivuaineopinnot ulkomailla (30 op)
 • Kieli- ja viestintäopinnot (21 op)
 • Vapaavalintaiset opinnot (18 op)

Opetus tapahtuu intensiivimoduuleissa keskittyen yhteen kurssiin kerrallaan, mikä lisää vuorovaikutusta ja intensiteettiä:

 • Lukuvuosi koostuu 15 opintomoduulista, joita järjestetään myös kesällä.
 • 1 moduuli = 3 viikkoa, yksi aine kerrallaan.
 • Useimmista kursseista opiskelijat saavat 6 op.
 • Lähiopetusta on kolme tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa eli yhteensä 45 tuntia tentit mukaan lukien.
 • Opiskelu vaatii jatkuvaa aktiivista osallistumista ja läsnäoloa.

 

Opintojen sisältö

Opiskelu International Business –kandidaattiohjelmassa on hyvin aktiivista ja intensiivistä. Opinnot on jaettu kolmen viikon moduuleihin, mikä pitää etenemisen nopeana ja tavoitteet selkeinä, kun opiskellaan yhtä ainetta kerrallaan. Opetusmenetelmiin kuuluvat muun muassa vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, videoesitykset ja yritysprojektit mutta myös itsenäisempi ja teoreettisempi akateeminen työskentely. Erilaiset opetusmenetelmät tarjoavat mielenkiintoisen, haastavan ja motivoivan oppimisympäristön.

Kursseilla nähdään myös vierailevina puhujina monia liike-elämän ja julkisen sektorin edustajia, joihin kuuluu myös Aalto-yliopiston alumneja. Useilla kursseilla opiskelijat toteuttavat projekteja eri yrityksille. Yhteistyötä tehdään yritysten kanssa myös luentojen ulkopuolella: urapäivillä, opintomatkoilla ja tutustumiskäynneillä.

Mikkelin yksikön kandidaattiohjelma keskittyy yhteen pääaineeseen: kansainväliseen liiketoimintaan. Alakohtainen erikoistuminen riippuu valitsemistasi kursseista, mutta lähestymistapa on aina kansainvälinen riippumatta siitä, onko kyseessä laskentatoimi, taloustiede, rahoitusala, tietojärjestelmät, johtaminen vai markkinointi.

1. vuosi: Opiskelija suorittaa peruskursseja, opiskelee kieliä ja suorittaa yritysviestinnän opintoja.

2. vuosi: Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita haluamansa valinnaiset kurssit, esimerkiksi:

 • Brand Management
 • Corporate Finance
 • Global Game Industry
 • Green Ventures
 • International Arts Management
 • Social Media Analytics
 • Tools for Data Analysis

Opiskelijat perehtyvät myös tutkimusmenetelmiin, minkä jälkeen he aloittavat kandidaattitutkielman kirjoittamisen. Kandidaattitutkielman tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kykyä tehdä itsenäistä tutkimustyötä kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Prosessin tavoitteena on kehittää esimerkiksi tutkimussuunnitelman laatimiseen liittyvää osaamista, johon kuuluu tutkimusongelman, kysymysten ja tavoitteiden määrittely. Liiketoimintastrategiapeliin perustuva Capstone-kurssi toimii ikään kuin opitun kertauksena ja katsauksena viimeiseen kahteen vuoteen ja kokoaa oppimisprosessin yhdeksi kattavaksi paketiksi.

3. vuosi: Opiskelijat viettävät yhden lukukauden opiskelijavaihdossa ja suorittavat sivuaineopintoja yhdessä ohjelman monista kumppaniyliopistoista ympäri maailmaa. Suoritettavat kurssit voi valita joustavasti kunkin opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Suuntautumisvaihtoehdot

Mikkelin yksikön kandidaattiohjelma keskittyy yhteen pääaineeseen: kansainväliseen liiketoimintaan. Alakohtainen erikoistuminen riippuu valitsemistasi kursseista, mutta lähestymistapa on aina kansainvälinen riippumatta siitä, onko kyseessä laskentatoimi, taloustiede, rahoitusala, tietojärjestelmät, johtaminen vai markkinointi.

International Business -kandidaattiohjelma keskittyy vahvasti kansainväliseen liiketoimintaan, mutta tarjoaa mahdollisuuden lisätä mukaan jotakin erityistä. Ohjelmaan kuuluu valinnaisia kursseja, jotka sisältävät elementtejä muilta tutkimusaloilta: esimerkiksi Green Ventures -kurssi liittyy kestävään kehitykseen ja yrittäjyyteen, Digital Disruption tietotekniikkaan ja tekoälyyn ja International Arts Management taidealoihin. Lisäksi ulkomailla suoritettavat 30 opintopistettä voi valita vapaasti opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto on erittäin kansainvälinen, ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Mikkelin kampus toivottaa vuosittain tervetulleeksi noin 70 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Henkilökunnan, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja muiden opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Myös monet luennoitsijat tulevat ulkomailta. Joka vuosi 60–70 luennoitsijaa ympäri maailmaa rekrytoidaan opettamaan Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella. Nämä ansioituneet ja kansainvälisesti arvostetut opettajat ovat alansa huippuja ja tulevat maailman arvostetuimmista yliopistoista tuoden kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista opetukseen.

Yksi lukukausi – yleensä viimeinen – opiskellaan ulkomailla yhdessä ohjelman kumppaniyliopistoista, jossa opiskelija suorittaa sivuaineopinnot osana BScBA-tutkintoa. BScBA-ohjelmalla on yli 50 yliopistokumppania ympäri maailmaa. Yliopistojen lisäksi ohjelma tekee yhteistyötä myös paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, mikä lisää opiskelijoiden kansainvälisiä mahdollisuuksia entisestään.

Jatko-opintomahdollisuudet

Mikkelin kandidaattiopintojen jälkeen opiskelijoilla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa opiskelua yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista (yleensä alalla, jota he ovat painottaneet kandidaattitutkinnon kurssivalinnoissaan). Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat ovat:

 • Accounting
 • Business Analytics
 • Creative Sustainability
 • Economics
 • Finance
 • Global Management
 • Information and Service Management
 • International Design Business Management
 • Marketing
 • People Management and Organizational Development
 • Strategic Management in a Changing World
 • Yritysjuridiikka (Business Law, offered only in Finnish)

Siirtyessään Otaniemen kampukselle suorittamaan maisteriohjelmaa opiskelijat pääsevät nauttimaan Otaniemen kuuluisasta monitieteisyydestä. Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja myös startup-yrityksiä.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuaan useimmat opiskelijat hyödyntävät automaattista oikeuttaan jatkaa opiskelua Otaniemen kampuksella yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista. Opiskelijoilla on kuitenkin myös täydet valmiudet siirtyä kansainvälisille työmarkkinoille heti kandidaattiohjelman suoritettuaan. Tutkinto tarjoaa laajan valikoiman kansainvälisiä uravaihtoehtoja sekä Suomessa että ulkomailla. Ohjelman alumnit toimivat kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi johtajina, asiantuntijoina, markkinointi-, rahoitus-, liike-elämä- tai teknologiakonsultteina ja yrittäjinä.

Jotta siirtyminen opinnoista työelämään sujuisi jouhevasti, monet elinkeinoelämän ja julkisen sektorin edustajat toimivat vierailevina puhujina ohjelman kursseilla. Alumnisuhteet ovat läheisiä ja toimivat yhtenä työllistämiskanavana Mikkelin kampukselta valmistuneille.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston alumnit löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Kaikki Aallon maisteriohjelmat antavat tutkijan urasta kiinnostuneille hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Tutkimuksen painopisteet

Kauppakorkeakoulussa tehdään korkealaatuista ja monialaista kauppatieteellistä tutkimusta, joka käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. Tutkimuksen painopisteitä ovat ohjanneet yhteiskunnassa ja talouselämässä tapahtuneet muutokset palvelu- ja tietoyhteiskunnan suuntaan, ja tutkijoillamme on myös vahvat siteet yhteiskuntaan. Tutkimus keskittyy muun muassa vastuulliseen yritystoimintaan, digitaalisiin liiketoimintamalleihin, rahoitusmarkkinoihin, kansainväliseen liiketoimintaan, matemaattisilla malleilla ja datalla tuettuun päätöksentekoon sekä tehokkaaseen tuotantoon ja toimitusketjuihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston Mikkelin kampus kuuluu Mikkelin yliopistokeskukseen (MUC) ja tekee sen puitteissa paikallisesti yhteistyötä muiden yliopistokeskukseen kuuluvien yksiköiden eli Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston Mikkelissä toimivien yksiköiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään aktiivisesti Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen kanssa.

Ohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa mm. erilaisten kehittämisprojektien muodossa. Kursseilla vierailee vuosittain useita elinkeinoelämän ja yritysmaailman edustajia. Lähes jokaisella kurssilla myös hyödynnetään erilaisia case-tapauksia ja yritysten toimeksiantoja monipuolisen opetuksen tukena.

Mikkelin ja Otaniemen kampusten kauppatieteen opiskelijat tekevät aktiivista yhteistyötä, ja Mikkelin kampuksen opiskelijayhdistyksen Probban, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen KY:n ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n välinen läheinen yhteistyö osaltaan varmistaa, että Aalto-henki elää vahvasti myös Mikkelissä. Kun siirryt Otaniemeen suorittamaan maisteriohjelmaa, sinulla on siellä jo ystäviä.

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Vuonna 2022 International Business -kandidaattiohjelmaan hyväksytään 84 uutta opiskelijaa. Valintaryhmässä I valitaan 43 uutta opiskelijaa, valintaryhmässä II valitaan 10 uutta opiskelijaa ja valintaryhmässä III valitaan 29 uutta opiskelijaa. Lisäksi siirtohaussa valitaan 2 uutta opiskelijaa.

Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat opinto-oikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Mikkelistä valmistuttuaan.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on erillinen valintaprosessi opiskelijasiirron kautta tuleville hakijoille.

Hakuprosessista

Hakemukset International Business -kandidaattiohjelmaan tulee lähettää Suomen korkeakoulujen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Lisätietoa vuoden 2022 hakuprosessista ja valintakriteereistä löytyy täältä.

Kielivaatimukset

Koska BScBA-ohjelman opetuskieli on englanti, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki osallistujat ymmärtävät hyvin englantia, jota puhutaan luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa. Opiskelijoiden odotetaan myös lukevan sujuvasti englanninkielistä tekstiä ja ilmaisevan itseään selkeästi niin puhutun kuin kirjoitetunkin englannin välityksellä.

Hakuaika

Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin vieraskielisiin kandidaattiohjelmiin (valintaryhmät I – III) on 5.1. - 19.1.2022. . Hakuaika siirtohaussa on 2.-16.5.2022

Tärkeimmät hakuun liittyvät päivämäärät (valintaryhmät I – III):

 • 5.1.2022 – Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu opintopolussa
 • 19.1.2022 – Hakuaika päättyy ja haku opintopolussa loppuu
 • 3.6.2022 – Valintatulokset julkaistaan viimeistään
 • 15.7.2022 – Tarjottu opiskelupaikka on viimeistään otettava vastaan

Aalto Mikkeli WhatsApp Service & FAQ

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös WhatsAppin kautta.
Voit myös käydä tutustumassa useimmin kysyttyihin kysymyksiimme. Sieltä löytyy vastauksia liittyen hakemiseen, opintoihin, asunnon löytämiseen ja opiskelijaelämään yleisesti.

BScBA students engaging during a break.

Aalto Mikkeli Campus WhatsApp Service

Feeling lost in the application process? Too many questions to ask? Don’t worry, you can contact us also through WhatsApp.

The Bachelor's Program in International Business has a WhatsApp service for anyone who is interested in applying to our programme in Mikkeli, Finland. You can ask anything concerning our application process or studying in the program.

Study at Aalto
Students working at Mikkeli Campus

Bachelor's Programme in International Business – FAQ

This page includes answers to the questions that the Bachelor's Programme in International Business receives regularly. If you are unable to find answers to your questions, please contact us through email [email protected], call +358 50 438 9837 or WhatsApp +358 50 328 3933.

Study at Aalto

Yhteystiedot

Aalto University School of Business
Bachelor's Program in International Business
Mikkelin Kampus
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli

Puh: 050 4389837
Email: [email protected]

Löydä lisää mielenkiintoista sisältöä sosiaalisen median kanavistamme

Tutustu meihin

Täältä löydät inspiroivia tarinoita ohjelman opinnoista, opiskelijoista ja alumneista.

Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Ni Nguyen

International Business -kandidaattiohjelmassa opiskelu on tuonut Ni Nguyenille lisää itseluottamusta: ”Puheiden pitäminen oli ennen suurin pelkoni, mutta nykyään tärisevästä äänestä ja jäykästä olemuksesta ei ole tietoakaan.”

BScBA Program student Ni Nguyen

Vieraileva professori Paurav Shukla: “Näen BScBA-opiskelijoiden muutoksen itsevarmoiksi, ahkeriksi ja tunnollisiksi johtajiksi.”

Markkinoinnin professori Paurav Shukla on Digital & Data-Driven Marketing -laitoksen johtaja Southampton Business School -kauppakorkeakoulussa. Hänellä on laajaa akateemista kokemusta ja osaamista eri toimialoilta, ja hän on tarjonnut koulutusta sekä konsultointia monenlaisille yrityksille ja organisaatioille niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois-Afrikassakin. Shuklan opiskelijat ovat edustaneet kaikkiaan yli 60 eri kansallisuutta.

Professor of Marketing Paurav Shukla

Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Veikka Partanen

Veikka Partanen, International Business -kandidaattiohjelman toisen vuosikurssin opiskelija ja osa-aikainen yrittäjä on löytänyt tasapainon opiskelujen ja oman yrityksen välille: ”Aikani Mikkelissä on opettanut, että mikä tahansa on mahdollista, jos sinulta löytyy tarpeeksi intohimoa.”

BScBA student Veikka Partanen. Photo by Emma Kallioniemi

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Niko Marjomaa

Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen alumni Niko Marjomaa löysi keinon yhdistää kauppatieteet ja tietoturva-alan: ”Kokemusteni avulla näin mahdollisuuden ajatella tietoturvaa hieman eri näkökulmasta kuin mihin alalla yleensä on totuttu.”

BScBA alumnus Niko Marjomaa

Kauppakorkeakoulun opiskelijatarina: Kaisar Bilal

International Business -kandidaattiohjelman toisen vuosikurssin opiskelijalle Kaisar Bilalille opiskelukokemus on ollut silmiä avaava: ”Aikani Mikkelissä on osoittanut minulle, että opiskelu voi olla hauskaa ja joustavaa.”

BScBA student Kaisar Bilal

Vieraileva luennoitsija David Volkman: “BScBA-kandidaattiohjelman oppimisympäristö on poikkeuksellinen.”

University of Nebraska Omaha -yliopiston professori David Volkman opettaa Principles of Finance -kurssia BScBA-ohjelman opiskelijoille. Volkmanilla on rahoituksen alan tohtorintutkinto (Ph.D.), ja hän on saanut useita tunnustuksia opetuksen, palvelun ja tutkimuksen saralta.

Dr. David Volkman in Kenya with Mount Kilimanjaro in the background.

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Mikael Lauharanta

Kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen alumni Mikael Lauharanta kiittelee International Business –kandidaattiohjelmaa: ”Nopeatahtinen opiskelu antoi erinomaiset valmiudet pärjätä hyvin työelämässä ja sen tuomissa haasteissa.”

BScBA Program alumnus Mikael Lauharanta

Vieraileva luennoitsija Dale Fodness: “Aallon International Business -kandidaattiohjelma antaa opiskelijoille erinomaisen kokonaisnäkemyksen globaalista liiketoiminnasta.”

University of Dallas –yliopiston professori Dale Fodness on opettanut Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmassa jo 29 vuoden ajan. Viime vuosina Dale Fodness on myös toiminut yksityisellä sektorilla strategiakonsulttina.

Professor Dale Fodness

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen opiskelijat työllistyvät hyvin oman alansa tehtäviin

Osa kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkielisen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijoista työllistyy hyvin oman alansa tehtäviin jo kandidaattiopintojen viimeisenä opiskeluvuonna.

Julia_Reponen_BScBA_Program_Mikkeli_campus

Hakuaika alkaa 5.1.2022 08:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu