International Business -kandidaattiohjelma, Mikkelin kampus

Haluatko suorittaa kauppatieteellisen tutkinnon englanniksi kansainvälisessä, arvostetussa ja Suomen johtavassa kauppakorkeakoulussa? Haaveiletko urasta ulkomailla tai haluatko olla oman alasi innovatiivinen suunnannäyttäjä? Jos olet kiinnostunut kauppatieteellisestä alasta, ulkomaanvaihdosta ja haluat olla osa tiivistä opiskelijayhteisöä, International Business -kandidaattiohjelma on juuri sinua varten!
Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

9.1.2019 - 23.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 23.1.2019
Lue lisää

Miksi International Business -kandidaattiohjelma?

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

1. Kansainvälinen ilmapiiri

Yli 50:stä eri maasta saapuvat ohjelman tutkinto- ja vaihto-opiskelijat ja kansainväliset professorit tekevät ohjelmassa opiskelusta ainutlaatuista ja kansainvälistä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet

2. Arvostettu tutkinto

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet kauppatieteen maisterit (KTM) työllistyvät hyvin koulutusta vastaaviin työtehtäviin. KTM:n keskipalkka valmistumishetkellä on 3877 e/kk (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun urapalvelut 2016).

International Business -kandidaattiohjelman kansainväliset opiskelijat

3.  Mielenkiintoiset opinnot

Ympäri maailmaa tulevat oman alansa huippuluennoitsijat, todelliset business caset, yritysvierailut ja monipuoliset opetusmenetelmät valmistavat sinua globaalia ja muuttuvaa työelämää varten.

International Business -kandidaattiohjelman opiskelijayhteisö

4. Aktiivinen ja kansainvälinen opiskelijayhteisö

Opiskelijat luovat kansainvälisen verkoston jo opiskelujen aikana ja monet alumnit tekevät tiivistä yhteistyötä opiskelujen jälkeen myös työelämässä.

International Business -kandidaattiohjelman vaihto-opinnot

5. Mahdollisuus ulkomaanvaihtoon

Tutkintoon kuuluvan pakollisen ulkomaanvaihdon aikana voit opiskella mielenkiintoisen kansainvälisen sivuopintokokonaisuuden. Ohjelmalla on yli 50 partneriyliopistoa ympäri maailmaa. 

Koulutuksen tavoite

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelmassa (BScBA-ohjelma) opiskelet englanniksi ulkomaalaisten huippuprofessorien johdolla yhdessä eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden kanssa. Monipuoliset opetusmenetelmät, kansainväliset kauppatieteelliset opinnot, yhteistyö paikallisen elinkeinoelämän ja kansainvälisten yritysten kanssa ja kolmantena opiskeluvuotena suoritettavat vaihto-opinnot ulkomaisessa partneriyliopistossa antavat vankan pohjan työskennellä vaativissa ja kansainvälisissä yritys- ja elinkeinoelämän tehtävissä ympäri maailmaa.

Opinnot antavat myös tiedot ja taidot yrittäjänä toimimiseen, valmiudet akateemiselle uralle ja tieteellisiin jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla. BScBA-ohjelman opiskelijoilla on valmistuttuaan automaattinen opinto-oikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin Otaniemen kampuksella.

Lisätietoa opetuskielistä

Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelman opetuskielenä on englanti. Otaniemen kampuksen maisteriohjelmien opetuskielenä on englanti ja joissakin ohjelmissa suomi.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Kaikilla Mikkelin kampuksen kandidaattitutkinnon opiskelijoilla on pääaineena International Business. Valmistumisen jälkeen Otaniemessä suoritettavien maisteriopintojen erikoistumisalue määräytyy kauppatieteiden kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä erikseen määriteltyjen kriteerien perusteella. Lue kriteerit Intosta.

Maksullisuus

Lukuvuosimaksut koskevat EU-/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, jotka aloittavat opinnot englanninkielisissä kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa syksystä 2017 alkaen.

Aalto-yliopiston englanninkielisessä International Business -kandidaattiohjelmassa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa ja maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on myös apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Aalto-yliopistossa apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Aalto-yliopistolla on myös kannustinapurahajärjestelmä, joka palkitsee opintojen etenemisestä.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy täältä.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelma antaa monipuoliset mahdollisuudet kansainvälisen uran luomiseen Suomessa tai ulkomailla. Monet alumneista työskentelevät kansainvälisissä työtehtävissä liike-elämän asiantuntijoina, suunnittelijoina ja johtajina myynnin, markkinoinnin, rahoituksen, kaupan, teollisuuden ja julkisen hallinnon aloilla sekä opettajina tai yrittäjinä.  Lisäksi ohjelma tarjoaa mahdollisuuden akateemisiin jatko-opintoihin. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kauppatieteiden maisterit työllistyvät hyvin koulutusta vastaaviin työtehtäviin ja vastavalmistuneen keskipalkka valmistumishetkellä on 3877 e/kk (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun urapalvelut 2016).

Alumnien tehtävänimikkkeitä ovat muun muassa:

 • analyytikko
 • konsultti
 • projektipäällikkö
 • viestintäasiantuntija
 • controller
 • myynti -ja markkinointipäällikkö
 • tilintarkastaja
 • HR-asiantuntija
 • markkinointisuunnittelija
 • toimitusjohtaja

Jatko-opintomahdollisuudet

International Business –kandidaattiohjelmasta valmistuneilla on automaattinen opiskeluoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin Otaniemen kampuksella. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan.

Koulutuksen sisältö

Pääaineena kaikilla Mikkelin kampuksen opiskelijoilla on International Business ja opiskelukielenä on englanti. Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelma on suunniteltu kokopäiväistä, lähes ympärivuotista opiskelua varten niin, että se on mahdollista suorittaa jopa alle kolmessa vuodessa. Viimeisenä vuonna partneriyliopistossa suoritettava kansainvälinen sivuopintokokonaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden kansainvälistymiseen opintojen aikana.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen opiskelukokemuksen:

 • Lukuvuodessa on 15 moduulia, jotka kestävät kukin 3 viikkoa. Yhden moduulin aikana suoritetaan yksi kurssi.
 • Opiskelu edellyttää aktiivista läsnäoloa luennoilla, sillä lähiopetusta on kolme tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa.
 • Opetuksesta vastaavat kansainväliset ja kotimaiset vierailevat luennoitsijat. Koulutusohjelmassa vierailee vuosittain 60-70 oman alansa huippuprofessoria arvostetuista yliopistoista ympäri maailmaa.
 • Intensiivijaksoissa suoritettava opiskelu mahdollistaa sekä opiskelijoiden että luennoitsijan perusteellisen syventymisen käsiteltävään aiheeseen sekä aidon vuorovaikutuksen syntymisen.
 • Kansainvälisesti menestyneet professorit integroivat huippuluokan tietämyksensä opetukseen ja paikallisten ja kansainvälisten yritysten toimeksiannot varmistavat, että koulutus valmistaa opiskelijat liike-elämän haasteita ja oikeita työtehtäviä varten.
 • Erilaiset opetusmenetelmät takaavat mielenkiintoisen, haastavan ja motivoivan oppimisympäristön.
 • Yksi lukukausi, yleensä viimeinen, opiskellaan ulkomaisessa vaihtoyliopistossa, jossa suoritetaan tutkintoon kuuluva kansainvälinen sivuopintokokonaisuus.
 • International Business -kandidaattiohjelmalla on laaja opiskelijavaihto-ohjelma: vaihtoyliopistoja on yli 50 eri puolilla maailmaa. Mikkelin yksikössä vierailee vastavuoroisesti noin 70-80 vaihto-opiskelijaa vuosittain.

Katso opintojen tarkempi kuvaus Intosta.

Opintojen rakenne

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksella suoritettaviin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opintoihin (180 op) sisältyvät

 • liiketoimintaosaamisen perusopinnot (60 op),
 • menetelmäopinnot (12 op),
 • kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisalueen opinnot (42 op),
 • kieli- ja viestintäopinnot (18 op),
 • sivuopintokokonaisuus (30 op) sekä
 • vapaasti valittavat opinnot (18 op).

Opintoihin kuuluva sivuopintokokonaisuus (30 op) suoritetaan pakollisen ulkomaanvaihtojakson aikana jossakin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen vaihtoyliopistossa.

Katso Mikkelin kampuksella suoritettavien kandidaattiopintojen tarkempi kuvaus Intosta. Lisätietoa valmistumisen jälkeen Otaniemessä suoritettavista kauppatieteiden maisterin tutkinnon opinnoista löydät myös Intosta.

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkinnon opintoihin kuuluu opintojen loppuvaiheessa tehtävä kandidaattitutkielma (laajuus 10 op + tutkielmaseminaari 2 op). Kandidaatti­tut­ki­el­man tavoitteena on osoittaa, että opiskelija kykenee sovelta­maan tieteellisiä menetelmiä ja tutkimustuloksia valitsemansa kansainvälisen liiketoiminnan osa-alueen ongelmien ratkaisuun.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella kauppatieteitä aidosti kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yliopisto-ohjelmassa. 

Vuosittain ohjelmassa luennoi 60-70 vierailevaa vankan ammattitaidon omaavaa kotimaista ja kansainvälistä luennoitsijaa arvostetuista yliopistoista eri puolilta maailmaa.

Oman osansa International Business -kandidaattiohjelman kansainväliseen ilmapiiriin antavat myös Mikkelin kampuksella vuosittain opiskelevat noin 70-80 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa sekä ohjelman kansainväliset tutkinto-opiskelijat.

Kandidaattitutkinnon opintoihin kuuluva pakollinen ulkomaanvaihtojakso suoritetaan ulkomaisessa vaihtoyliopistossa. International Business -kandidaattiohjelmalla on laaja opiskelijavaihto-ohjelma sisältäen yli 50 vaihtoyliopistoa eri puolilla maailmaa. Tämä antaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden opiskella ulkomailla ja tutustua vieraaseen kulttuuriin yhden lukukauden ajan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston Mikkelin kampus kuuluu Mikkelin yliopistokeskukseen (MUC) ja tekee sen puitteissa paikallisesti yhteistyötä muiden yliopistokeskukseen kuuluvien yksiköiden eli Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston Mikkelissä toimivien yksiköiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään aktiivisesti Aalto-yliopiston Helsingin ja Otaniemen kampuksien kanssa.

Ohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa mm. erilaisten kehittämisprojektien muodossa. Kursseilla vierailee vuosittain useita elinkeinoelämän ja yritysmaailman edustajia. Lähes jokaisella kurssilla myös hyödynnetään erilaisia case-tapauksia ja yritysten toimeksiantoja monipuolisen opetuksen tukena.

Valintaperusteet

Vuonna 2019 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikköön otetaan yhteensä vähintään 82 uutta opiskelijaa suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa siten, että

 • ensin suoritetaan Mikkelin yksikössä englanninkielisessä International Business -kandi­daattiohjelmassa kauppatieteiden kandidaatin tutkin­to (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA) ja
 • sen jälkeen opiskelijalla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa opintojaan maisteritason koulutusohjelmissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin kampuksella suorittaen kauppatieteiden maisterin tutkinnon (Master of Science in Economics and Business Administration).

Lisäksi ohjelmaan voidaan valita enintään kolme opiskelijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella ja kaksi uutta opiskelijaa siirto-opiskelijoina siirtohaun kautta.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisätietoa vuoden 2019 hakuprosessista ja valintakriteereistä löytyy täältä.

Vuoden 2020 opiskelijavalinnassa käytettävät pisteytystaulukot on julkaistu täällä.

Yhteystiedot

Aalto University School of Business
Bachelor's Program in International Business
Mikkeli Campus

Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli, Finland

puh:+358(0)50 4389837                                                                                            

e-mail: [email protected]

International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelu

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ohjelmaan hakemiseen tai ohjelmassa opiskeluun, voit ottaa meihin yhteyttä myös Whatssapin kautta.

Lisää tietoa International Business -kandidaattiohjelman WhatsApp -palvelusta löydät täältä.

Useimmin kysytyt kysymykset - FAQ

Olemme koonneet yhteen useimmin kysytyt kysymykset, joihin löydät vastaukset täältä sivulta Bachelor's Program in International Busines FAQ.

Seuraa meitä

Facebook @BScBAMikkeli

Instagram @aaltomikkeli

Haku International Business -kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi) (3 v + 2 v)

Tutustu meihin

Täältä löydät inspiroivia tarinoita ohjelman opinnoista, opiskelijoista ja alumneista.

Julia_Reponen_BScBA_Program_Mikkeli_campus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen opiskelijat työllistyvät hyvin oman alansa tehtäviin

Osa kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkielisen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijoista työllistyy hyvin oman alansa tehtäviin jo kandidaattiopintojen viimeisenä opiskeluvuonna.

Uutiset
Mikkelin kampus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Juhlavuosi avattiin alumnitilaisuudella.

Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelma täyttää tänä vuonna 30 vuotta

BBA-ohjelma oli Kauppakorkeakoulun ensimmäinen täysin englanninkielinen kandidaattiohjelma.

Uutiset
Kaikki ryhmät pärjäsivät hyvin simulaatiossa, mutta ”Wolves of Wall Street” -ryhmä oli erityisen hyvä. Ryhmään kuuluivat opiskelijat Henri Haasala, Nam Ngo, Abdiaziz Mohamed Ali ja Eerika Karhu.

Opiskelijoille uusia taitoja simulaation ja pelien keinoin International Business -kandidaattiohjelmassa

Kurssilla opitaan ymmärtämään liike-elämän syy-seuraussuhteita.

Uutiset
Alvarin ja Edwardin reitti kulki Tukholmasta Tanskaan ja Tanskasta Saksaan...

Pyörällä opiskelijavaihtoon Mikkelistä Ranskan Rivieralle

Ongelmanratkaisutaitoja tarvitaan ja ne kehittyvät niin pitkän matkan pyöräilyssä kuin BScBA-opinnoissakin.

Uutiset
Susanna Purhonen ja Tiina Hahto olivat Kauppiksella työharjoittelussa

Työskentely Kauppakorkeakoulussa opintojen ohella on itsenäistä ja joustavaa

Oma-aloitteisuus on tärkeää, jotta työssä voi menestyä.

Uutiset
Ilkka Kontulan säätiön myöntämät kannustusapurahat jaettiin opintomenestyksen perusteella.
Uutiset
Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat Liisa Antola ja Henri Haasala olivat erittäin tyytyväisiä HKScanin trainee-ohjelmaan.

Trainee-ohjelmat tarjoavat hyvän näköalapaikan työelämään jo opiskelujen aikana

Joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin tilanteisiin ovat tärkeitä myös harjoitteluissa.

Uutiset
School of Business Alumni Ambassador Olli Copeland

Alumnisuurlähettilään tarina: Olli Copeland

Kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläiden nuorin jäsen Olli Copeland kehottaa tutustumaan rohkeasti uusiin ihmisiin ja laajentamaan omia verkostoja. "Esimerkiksi opiskelijatoiminnassa mukana toimiminen on loistava tapa verkostoitua", sanoo Copeland.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 23.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu