Koulutustarjonta

Economics, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri

Economics-kandidaattiohjelma tarjoaa työkaluja ja tietoa, joiden avulla ajankohtaisia maailman ilmiöitä voidaan ymmärtää ja selittää taloudellisesta näkökulmasta. Etsimme analyyttisesti ajattelevia, uteliaita ja kansainvälisesti suuntautuneita opiskelijoita, jotka ovat meidän tavoin kiinnostuneita ymmärtämään, miten yhteiskunnat toimivat. Aalto-yliopiston opiskelijana saat ensiluokkaisen koulutuksen ja olet osa Suomen parasta taloustieteen kandidaattiohjelmaa.
Student sitting outside of the School of Business building

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

3.1.2024 – 17.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku Economics-kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v +2 v)

Koulutuksen kuvaus

Keillä on enemmän kuin toisilla? Miksi näin on? Mitkä ovat ilmaston lämpenemisen torjuntaan tähtäävien eri ympäristöpolitiikkojen kustannukset ja hyödyt? Mitkä ovat työttömyyden syyt ja vaikutukset? Taloustiede on koko historiansa ajan pyrkinyt ymmärtämään, miten maailma toimii ja miten luodaan ympäristö, jossa yksilöt ja kansakunnat menestyvät. Se on houkutteleva tieteenala opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta, historiasta, kansainvälisistä asioista ja kuluttajien käyttäytymisestä – logiikkaa ja matematiikkaa unohtamatta. Lisätietoja taloustieteestä löytyy maksuttomasta verkkokurssikirjasta The Economy, by the Core team, jota käytämme ensimmäisen lukukauden kurssilla. Lisäksi tarjoamme lukiolaisille maksuttoman Talouskurssi.fi-verkkokurssin, jonka opetuskielenä on suomi.

Economics-kandidaattiohjelmasta valmistuneilla on

  • vahva tietämys talousteoriasta. He ymmärtävät ja osaavat tulkita reaalimaailman ilmiöitä talousteorioiden perusteella.
  • kattavat työkalut tietojen analysointiin. Heillä on vahvat taloustieteellisen analyysin taidot sekä ohjelmointitaidot ja ekonometriset taidot.
  • järjestelmällinen lähestymistapa ja kriittinen ajattelutapa. He lähestyvät järjestelmällisesti monimutkaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja taloudellisia ilmiöitä.
  • vankka perusta jatko-opinnoille. Economics-kandidaattiohjelmaan hyväksytyt opiskelijat voivat automaattisesti jatkaa opintojaan kauppatieteiden maisteriohjelmaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tai muissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmissa (siirtoa koskevien säännösten mukaisesti). Taloustieteen laitoksen opiskelijat ovat usein myös jatkaneet arvostetuimpiin ulkomaisiin maisteri- ja tohtoriohjelmiin.
Studying economics

Taloustieteen opiskelu on elämäni parhaimpia päätöksiä. Voin hyödyntää taitojani laajasti terveys-, ympäristö- ja tasa-arvokysymyksissä.

Eeva Hietamäki, Analyst, Compass Lexecon

Opetuskieli

Economics-kandidaattiohjelman opetuskielenä on englanti. Opiskelija voi halutessaan suorittaa joitakin valinnaisia ja/tai sivuaineopintoja suomen kielellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaattiohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Economics-kandidaattiohjelma kestää kolme vuotta, ja sen laajuus on 180 opintopistettä. Ohjelma on suunnattu päätoimisille opiskelijoille, ja perustuu (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta) kampuksella tapahtuvaan lähiopetukseen.

Opiskelijat tutustuvat ensimmäisenä vuonna pääaineeseen taloustieteen ja kvantitatiivisten menetelmien perusopintojen kautta. Matematiikkaa painotetaan voimakkaasti koko vuoden ajan. Yksi esimerkki ensimmäisen vuoden kursseista on Global Challenges -kurssi, jossa käsitellään maailmanlaajuisia ja kriittisiä yhteiskunnallisia haasteita, kuten taloudellisen eriarvoisuuden syitä ja seurauksia, väestön ikääntymisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia, maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia, ilmastonmuutosta ja kauppasotia.

Toisen opintovuoden aikana opiskelijat paneutuvat syvemmin taloustieteeseen ja valitsevat sivuaineen kiinnostuksensa kohteiden mukaan. Opintoihin sisältyy myös matematiikan ja ohjelmoinnin kursseja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta. Näin ollen Economics-kandidaattiohjelma hyödyntää Aalto-yliopiston ydinosaamisalueita erityisesti Perustieteiden korkeakoulun puolelta.

Viimeinen vuosi on omistettu vapaasti valittaville kursseille ja kandidaattiseminaarille, jonka aikana opiskelijat kirjoittavat opinnäytteen laitoksen jäsenen ohjauksessa. Ohjelman aikana on myös mahdollista hankkia kansainvälistä kokemusta viettämällä lukukausi ulkomailla jossakin Aallon kumppaniyliopistoista.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuopinnot (24 op) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Lisätietoja opintojaksoista ja niiden rakenteesta löytyy Opiskelijan oppaasta (aalto.fi).

Taloustieteen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija laatii ohjaavan professorin avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. Opintosuunnitelma auttaa opiskelijoita valitsemaan opintojensa suunnan ja tekemään valintoja omien kiinnostustensa, tavoitteidensa ja elämäntilanteensa mukaan. Esimerkiksi datatieteen sivuaine yhdistettynä taloustieteen pääaineeseen tarjoaa erinomaisen taustan konsultin tai talousanalyytikon uralle.

Suurin osa opiskelijoista jatkaa opintojaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kauppatieteiden maisteritason koulutusohjelmassa tai muissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteritason koulutusohjelmissa. Taloustieteen laitoksen opiskelijat ovat usein myös jatkaneet arvostetuimpiin ulkomaisiin maisteri- ja tohtoriohjelmiin.

Kansainvälistyminen

Professorimme ovat kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita, jotka ovat työskennelleet maailman parhaimpiin kuuluvissa yliopistoissa. Economics-kandidaattiohjelman opiskelijat saavat kansainvälisesti tunnustetun pätevyyden ja tietämyksen, joka luo erinomaisen pohjan kansainväliselle uralle tai akateemisen työn jatkamiselle johtavissa kansainvälisissä yliopistoissa ympäri maailman. Osana opintojaan opiskelijalla on mahdollisuus viettää lukukausi ulkomailla jossakin Aalto-yliopiston kumppaniyliopistoista.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijalla on automaattisesti oikeus jatkaa maisteriohjelman opintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Jos tutkijanura tai akateeminen ura kiinnostaa sinua, Economics-maisteriohjelma on loistava perusta uusille mahdollisuuksille.

Uramahdollisuudet

Taloustieteilijöille on kysyntää kansallisissa ja kansainvälisissä yrityksissä ja organisaatioissa, jotka vaativat työntekijöiltään täsmällistä analyyttistä osaamista. Tyypillisiä esimerkkejä ensimmäisistä työtehtävistä Economics-maisteriohjelmasta valmistumisen jälkeen ovat analyytikon, konsultin, päätöksentekijöiden neuvonantajan ja tutkijan työt. Esimerkkejä mahdollisista työpaikoista ovat Euroopan keskuspankki, valtiovarainministeriö, suuret datavetoiset teknologiayritykset ja kansalaisjärjestöt.

Aalto-yliopistossa on vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Economics-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan taloustieteen tohtorikoulutukseen hakeutumiseen.

Tutkimuksen painopisteet

Taloustieteen laitoksen tekemä tutkimus keskittyy erityisesti kilpailu- ja innovointitalouteen, työmarkkinoihin, energiaan ja ympäristöön, kaupunkeihin ja kaupunkitalouteen, mekanismien suunnitteluun ja mikrotaloustieteen teoriaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Economics-kandidaattiohjelmassa on useita eri osa-alueita. Ohjelma tarjoaa siksi erinomaisen pohjan jatko-opinnoille taloustieteessä tai muilla kvantitatiivisiin menetelmiin perustuvilla aloilla, ja se järjestetään tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kanssa.

Ohjelma on myös osa Helsinki GSE:n The Best in Economics Combined -ohjelmaa, joka kokoaa yhteen Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston. Opiskelijoilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa muiden yliopistojen opiskelijoiden kanssa sekä sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihinsa Aalto-yliopiston ulkopuolisia kursseja.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja välillä myös startup-yrityksiä.

Kampus & Opiskelijaelämä

Aalto-yliopisto sijaitsee Otaniemessä, 10 minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Uutuuttaan hohtava kampus on kotoisa ja luonnonläheinen opiskeluympäristö yli 12 000 opiskelijalle. He tutustuvat toisiinsa sekä opiskelun että aktiivisen opiskelijatoiminnan merkeissä. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Yliopiston arki on muutenkin täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja yhteistyöyritysten välillä.

Myös Bachelor’s Programme in Economics -kandidaattiohjelma toivottaa sinut tervetulleeksi innostavaan ja lämminhenkiseen opiskeluyhteisöön. Opiskelijajärjestömme Aalto-yliopiston Kauppatieteiden ylioppilaat (KY) tarjoaa lukemattomia eri harrastuksia, kokemuksia ja elinikäisiä ystävyyssuhteita opintojen vastapainoksi. Lisäksi jokaisella pääaineella on oma ainejärjestönsä, jonka kautta voi tutustua saman pääaineen opiskelijoihin myös kurssien ulkopuolella.

Hakuprosessi

Economics-kandidaattiohjelmaan järjestetään haku kerran vuodessa. Syksyllä 2024 alkavien opintojen hakuaika on 3.-17.1.2024. Tärkeimmät hakuun liittyvät päivämäärät:

  • 3.1.2024 - Hakuaika alkaa ja haku opintopolussa aukeaa
  • 17.1.2024 - Hakuaika päättyy ja haku opintopolussa loppuu
  • 31.5.2024 - Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään
  • 11.7.2024 - Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Hakuaika Talousguru-, MAOL Lukion matematiikka- tai MAOL Datatäti -kilpailumenestyksen perusteella on 13.-27.3.2024.

Tutustu meihin

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Akkreditoinnit ja rankingit

Kansainväliset laatuakkreditoinnit ja rankingit ovat tärkeitä työkaluja, joiden avulla voimme testata omaa tehokkuuttamme, varmistaa työskentelymme korkean laadun ja keskittyä uusien tavoitteidemme saavuttamiseen.

Kauppakorkeakoulu

Seuraa meitä somessa!

Facebook, Instagram, Snapchat & Twitter: @aaltobiz

Yhteystiedot

Elina Yrjänäinen

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelman suunnittelijaan Elina Yrjänäiseen.

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/bachelors-programme-in-economics

Hakijapalvelut

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/hakijapalveluiden-yhteystiedot

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: